Wethouder in gesprek met de zaterdagmarkt

Gepubliceerd op zondag 29 november 2020: 18:35  Tekst: Albert Holtland Foto: Herman Bres

 

Afgelopen zaterdag nam GBK-wethouder Albert Holtland een kijkje op de (verplaatste) zaterdagmarkt. Door de coronamaatregelen is de zaterdagmarkt van de Plantage naar de Nieuwe Markt verplaatst. De kooplieden hebben daar nu hun draai wel gevonden.  Toch wilden zij graag nog eens praten met de wethouder om te bekijken wat er nog verbeterd kan worden.  Namens de Centrale Vereniging Voor Ambulante Handel was mevrouw Bleeker aanwezig.

 

De wethouder wist zich vergezeld van raadslid Theo Nieuwenhuizen (PvdA) en commissielid Bruno Karel (GBK). Vanuit de zaterdagmarkt was dhr. Jacob Hoogstede aanwezig om uitleg te geven. Er werd gekeken naar de relatie van de markt met het winkelend publiek in de Oudestraat en de zichtbaarheid door de Gasthuisstraat. Daarnaast kwamen onderwerpen als de bereikbaarheid en de vindbaarheid van de markt aan bod. Maar ook de voorzieningen op de Nieuwe Markt, de toepasbaarheid van de coronamaatregelen en de mogelijkheden voor de langere termijn.

 

“Al wandelend naar de Oudestraat en de Plantage hebben wij het gehad over de normale zomer- en winteropstelling. We hebben gesproken over de ‘achterblijvers’ zoals bloemist Hollander en loempiakraam van de familie Tran. Ook hebben we de aanwezigheid van een stroopwafelkraam besproken. Alle aspecten zullen na dit bezoek nog eens doorgenomen worden om een “plan de campagne” te maken. Uitgangspunt is dat de kooplieden na het tijdperk Corona in de winter weer terug kunnen naar de Plantage en in de zomer naar de omgeving van het Koeplein. 

 

Vlnr: wethouder Albert Holtland, Jacob Hoogstede, Bruno Karel, Marcel Wezenberg en  Martie Bleeker.
Vlnr: wethouder Albert Holtland, Jacob Hoogstede, Bruno Karel, Marcel Wezenberg en Martie Bleeker.

De wethouder liet weten dat, als het aan hem ligt, hij het de kooplieden zodanig naar de zin zal maken op de Nieuwe Markt, dat de kooplieden er zelf voor zullen kiezen om hun 226-jaar oude stek op de Plantage op te geven en te kiezen voor een permanente vaste zaterdagmarkt op de Nieuwe Markt in Kampen. De mogelijkheid van de markt en horeca (Roots en Moods) naast elkaar biedt mogelijkheden. Ook zou de markt kunnen uit breiden met bijv. een poelier.

 

"Maar het initiatief moet duidelijk bij de marktkooplui liggen. Zij hebben zelf de sleutel in handen. We zijn bereid om hen tegemoet te komen en de Nieuwe Markt beschikbaar te stellen op de zaterdag. Dat geeft weliswaar een verlies in parkeerinkomsten maar op die manier kan de Plantage zowel zomers als ‘s winters het Horecaplein van Kampen worden”, besluit de wethouder.


Raadspraat: Moet ik het ook over corona ...

Gepubliceerd op woensdag 28 oktober 2020 18:56  Tekst: Henk Prinsen Foto: Piet Bergstra

 

Wij zijn allemaal in de greep van corona en niemand kan er omheen dat het een grote impact heeft op ons dagelijks leven. Maar er is meer, onze stad moet wel bestuurd worden en dat gebeurt gelukkig ook. In de afgelopen periode hebben wij drastischer bezuinigingen moeten doorvoeren en het gaat de goede kant op. Dit komt ook omdat wij vanuit Den Haag meer geld hebben ontvangen, maar dat geldt voorlopig alleen maar voor 2020 en 2021.

 

De maatregelen die genomen zijn op het gebied van de jeugdzorg beginnen ook zijn vruchten af te werpen, maar we moeten een slag om de arm houden, omdat hier de coronacrisis ook nog negatieve gevolgen kan hebben. Maar als deze ontwikkeling zich doorzet en wij krijgen als gemeente meer financiële armslag, dan zullen wij er niet voor schromen een voorstel in te dienen om de extra verhoging van de OZB weer terug te draaien.

 

Er staat een aantal belangrijke onderwerpen, wat Gemeente Belang Kampen betreft, op de agenda. De woonwagenlocaties is zo’n onderwerp dat altijd rumoer geeft. Maar er ligt een rapport, dat aangeeft dat wij als gemeente verplicht zijn te zorgen voor voldoende plaatsen.

Maar hier geldt ook vaak, net als bij de huisvesting van arbeidsmigranten (het polenhotel), het “NIMBY” principe. Not In My Back Yard. Het mag overal komen, maar niet in mijn achtertuin.

Maar we zullen als raad toch in alle gevallen een beslissing moeten nemen, hoeveel weerstand er ook komt. 

Ik houd mij binnen de raad voornamelijk bezig met Ruimtelijke Ontwikkeling en daar staat het gelukkig ook niet stil. Ambtelijk worden er voorbereidingen getroffen om tot een scenario te komen om het bedrijventerrein Spoorlanden in IJsselmuiden te revitaliseren. Er is haast bij want de provincie heeft 500.000 euro subsidie toegezegd en wij kunnen het ons niet permitteren dit te laten verlopen. De woonarken aan de Seveningseweg in IJsselmuiden is ook zo’n al vele jaren lopend dossier, wel of geen permanente bewoning, moet het een recreatiegebied blijven en wat doen we met de landjes aan De Noord? Ik hoop dat wij hierover ook binnen afzienbare tijd een beslissing kunnen nemen, een voorstel is in voorbereiding.

 

Toch nog even corona. Mede op initiatief van Gemeente Belang Kampen wordt er zeer binnenkort een testlocatie geopend voor corona aan het Tasveld in IJsselmuiden. Te vaak hoor ik dat onze inwoners naar Apeldoorn of ergens in Drenthe moeten om getest te kunnen worden. We kunnen binnenkort op de fiets. Het college en de gemeenteraad zitten dus niet stil “omdat er een coronacrisis is”.

 

Wij vergaderen wel veel voor onze laptop en dat is lang niet ideaal. Je mist de interactie met je collega’s en de zogenaamde non-verbale communicatie maar het is niet anders momenteel.

Laten we ons allemaal aan de regels houden om dit virus de kop in te drukken, zodat wij misschien begin volgend jaar weer meer vrijheid in ons handelen krijgen. Blijf gezond en let een beetje op mekaar, ook als het geen directe familie van je is.

 

Henk Prinsen


Het zwembad: een bak met geld

Gepubliceerd op zaterdag 10 oktober 2020 18:56  Foto's: Piet Bergstra, Herman Bres

 

Donderavond kwam de vraag van de tijdelijke exploitatie van het zwembad aan bod. Nog vóór  de aanvang van deze hele discussie nam Henk Prinsen (GBK) het woord: hij was (als succesvol zwembadexploitant - het kan dus wél) ook door de gemeente aangeschreven: “We zitten omhoog. Zou jij tot eind volgend jaar de honneurs voor het zwembad willen waarnemen?” 

 

Hij gaf aan daarvan af te zien. Reden was dat Prinsen onvoldoende informatie had om tot een goed oordeel te kunnen komen. Dat is een goed begin! Onvoldoende informatie. De raad stond meteen al met 1-0 achter.

GBK raadslid Suat Azer samen met een lid van de schaduwfractie stopten de afgelopen maanden enorm veel energie in het ophalen van informatie. Regelmatig voor overleg naar het stadhuis. Praten met ambtenaar en wethouder. En maar trekken om meer informatie. Sportfondsen Kampen BV dat zijn jaarrekening 2019 nog niet gepubliceerd heeft, terwijl we daar zaken mee doen. Sportfondsen, die de stekker uit een lopend contract trekt omdat het verlies lijdt en vervolgens ongegeneerd wel weer zaken wil doen, maar dan voor meer geld. Een  Sportfondsen dat contractuele afspraken zoals het delen van belangrijke informatie als overlegverslagen niet nakomt.

 

Een ambtenaar zag het schijnbaar ook even niet meer zitten en verwisselde het aantal bezoekers met euro’s. Tot op de dag voor de vergadering werd er nog (ontbrekende) informatie toegestuurd aan de raadsleden. Kun je dan een dag later een weloverwogen besluit nemen? Wij vinden van niet. Wij vinden dat daar meer tijd voor nodig is. Het overgrote deel van de raad meende helaas dat het wel kon.

 

En dan is er het ‘personeel met een gouden paplepel’. Als je als gewone werknemer werkt bij een onderneming  die verlies draait, heb jij de kans dat jij je baan kwijtraakt. Want personeel is vaak een hele hoge kostenpost. Dat is erg vervelend maar zo werkt het nu eenmaal. Tenminste als je niet bij zwembad De Steur werkt. In het verleden heeft de raad ooit besloten dat het personeel gewoon mag blijven. Met hetzelfde aantal mensen. Ook als er verlies gedraaid wordt. Geen probleem, de gemeente past bij. 

Dit vinden wij niet uit te leggen. Wij raadpleegden een arbeidsjurist. Die gaf aan dat je niet verplicht bent om met alle personeel verder te gaan. Maar de jurist van de gemeente zag dat anders, aldus de wethouder.  Het werd door meerdere partijen aangegeven: “We hebben vertrouwen in de toezeggingen van de wethouder”. Laat het duidelijk zijn dat het ons niet om de wethouder gaat. Die heeft dit dossier ook maar in zijn schoot geworpen gekregen. Bij dit dossier draait het niet om vertrouwen maar om harde informatie, om feiten en heel veel euro’s. Vele tonnen extra.
Wij vroegen om extra tijd voor dit dossier: geen meerderheid. Wij vroegen om de inschrijvers alle informatie (onder geheimhouding) te verstrekken: geen meerderheid. Wij vroegen om een extern arbeidsjurist te laten kijken naar de personeelsconstructie: geen meerderheid. We vroegen om niet nog meer geld te stoppen in het zwembad: werd als onrealistisch afgedaan.
Kortom: de partijen, die verantwoordelijk zijn voor dit debacle, sluiten de rijen. Vooralsnog is er geen stok tussen de spaken te krijgen. Dan kan alleen over anderhalf  jaar! Want dan is het weer ‘Verantwoordingsdag’. En jullie, de inwoners van Kampen? Jullie en wij gaan de rekening betalen. We mogen straks misschien een tientje extra bijbetalen als je kennis gaat zwemmen. Is er dan niets positiefs te melden? Jazeker, de SGP heeft laten zien het vak te beheersen. Daarvoor onze waardering.
Hieronder de toelichting van Suat Azer in de vergadering

Carbidschieten: tradities in ere houden

Gepubliceerd op zaterdag 2 september 2020 15:25  Foto's: Piet Bergstra, Herman Bres

 

Deze week ondersteunde GBK in de raadsvergadering een motie om structureel duidelijkheid te brengen in de dagen rondom de jaarwisseling. Bijna alle partijen stemden er mee in. De motie pleit voor het in ere houden van tradities. Ook stelt het vast dat er elk jaar weer discussie is over hoe het carbidschieten ingericht moet worden.  

Landelijk is vuurwerk verboden. Maar dat is in Kampen gelukkig totaal iets anders dan de eeuw-oude traditie van het carbidschieten. Het grootste sociale feest van Kampen. Al jaren werken organisaties samen zoals het Schuttersgilde, Welzijn, politie, ambtenaren, inwoners en de burgemeester. Al jaren zijn de schietlocaties ruim van tevoren bekend. Bewoners kunnen in gesprek met de schutters omdat het bekend is wie wie is of via de gemeente die de bewoners aan elkaar kan koppelen.

 

Samen zijn er grote stappen gemaakt. Men kent elkaar. Men heeft contact met elkaar. Men is in toenemende mate in staat rekening te houden met elkaars wensen en belemmeringen. Dat stemt zeer positief. Het geeft hoop voor de toekomst. De ingeslagen weg is een goede weg. Toch zou er bijvoorbeeld voor een periode van 10 jaar echt structureel rust kunnen komen. Een kader waarvan iedereen weet; voorlopig gaat de jaarwisseling er zo uit zien. Niet elk jaar meer afvragen in spanning. Dat traject gaan wij graag in. Net zoals de grote wereld bestaat ook Kampen uit een samenstelling van culturen, tradities, geloven, rijk, arm, oud en jong. Samen moeten we elkaar zuurstof en ruimte gunnen. De een met Full Collor. De ander met een museum. Jongeren met een keet. Ouderen met een fijne oudedagvoorziening. Een kerk voor de gelovigen. Een park voor de recreatie. Een terras voor de liefhebber.

Op de weg die voor ons ligt is een steriel volksfeest met 100% tevredenheid van alle inwoners een utopie. Ook een uniforme massa gelijken moeten we niet willen. Dat is een enge toekomstfilm. 

Carbidschieten is zuurstof in de levensvreugde van talloze Kampenaren. Waar er 1 schiet zijn er 20 betrokken door het bakken van oliebollen, het opzetten van een tent, organiseren van muziek of de bekende BBQ. Dagenlang een buurt die echt contact heeft met elkaar en werkelijk samenleeft. 

 

Rekening houden met elkaar is belangrijk. Iemand die niet zo van knallen houd is gemakkelijk te ontzien door het verplaatsen van de schietlocatie. Dat gebeurd al jaren. GBK leert uit ervaringen van de afgelopen jaren en heeft daardoor vertrouwen in de toekomst. 


Raadspraat: Het verlies van maakbaarheid

Gepubliceerd op maandag 25 augustus 2020 22:24  Tekst en foto: Steven Zwitser

 

‘Waar men niet meer in iets gelooft, gelooft men in alles’. En ook: ‘men kan roepen om barmhartigheid, maar waar is het recht op rechtvaardigheid?’. In feite gaan we steeds meer terug naar verzuiling. Ieder zijn eigen bubbel met eigen waarheden en gelijk. De dialoog die er nog is doen we uit beleefdheid. Iemand uit de andere zuil is per definitie raar, een complotdenker of fout omdat hij niet in de mainstream zit waar alles juist is. 

 

Is roepen om barmhartigheid soms niet een verslapte vorm van een oproep tot verontwaardiging en begrip? Zie hier de kern van ons probleem. Een foto van een rubberboot en een giro-nummer enerzijds, dezelfde foto met de oproep “behoud onze eigen cultuur, normen en waarden”, anderzijds. Zo vliegt een foto gelijk in de zuilen van nationalisme, socialisme, journalisme, atheïsme, heilstaat, elkaar wegduwen in populisme, fake-nieuws, rechts/links-denken en goede/foute mensen. 

 

We merken allemaal dat het leven steeds minder maakbaar wordt. Toenemende onzekerheid, maatschappelijke spanningen en een overheid zonder geld. De maatschappelijke pan met water wordt steeds heter en heter. De deksel bibbert en de stoom glipt er hier en daar al tussendoor. Veel zaken die vanzelfsprekend waren zijn dat al lang niet meer. We merken dat ook in Kampen. Grote tekorten op de begroting. Het grote noodgedwongen  ‘keuzes maken’ dringt zich steeds verder op. Maar dan is eerlijkheid en zorgvuldigheid de taak van elke bestuurder.

 

Neem nou de minister Schouten, die afziet van de invoering ‘eiwitarme voeding in veevoer’. Wekenlang talloze slapeloze families in heel Nederland. Nu is het sinds enkele dagen afgeschaft omdat “het wetenschappelijk effect van stikstofreductie door minder eiwit nauwelijks aantoonbaar is”. Die volgorde moet andersom. Typisch politiek-elite-denken: zeer hoog inzetten, dan de protesten “in ontvangst nemen” en dan een “deal” maken waar je toch al op uit wilde komen. Zo moet een bestuurder niet willen zijn. Vaak is het stroef werken in een pretentieuze omgeving van heilige bubbels. 

 

Gerrit Komrij schreef al over ‘politieke slonsjes’. Pim Fortuin schreef al over de ‘verweesde samenleving’. Het kleutergedrag van sommige oppositiepartijen. Kinderachtig en handenwrijvend langs de zijlijn gaan staan en uitzinnig en hysterisch van vreugde elkaar gaan aanduwen…’kijk, kijk, daar! daar! een scheurtje in de coalitie! Zichzelf nog net bij elkaar kunnen pakken, de microfoon grijpen en dan roepen…uhm…kuch…hoezeer ze het “betreuren” en “bevreemden”. En “hoe het dan toch gesteld is met het vertrouwen onderling”. 

 

Over armoede wil ik u het volgende zeggen. De basis moet sterk zijn. Het GBK stemde voor het voortbestaan van de voedselbank in Kampen. Echter moet de luxe er af! Ik ben nergens bang voor. Zeker niet om uit te leggen dat de bijstand voor jongeren tussen 18 en 21 zeker wel terug gebracht kan worden naar het landelijk gemiddelde (200 euro per inwonerin Kampen lager dan nu) Je maakt mij niet wijs dat je op die leeftijd niet gewoon aan het werk kan. Zelfs het onafhankelijke bureau (BMC) wat afgelopen zomer onderzoek deed in Kampen gaf aan “u bent als gemeente Kampen wel erg goed voor uw burgers”. 

 

Zelf kom ik uit een gezin van 5 kinderen. Daar moesten we afmaken waar we aan begonnen en kiezen tussen sport, cultuur of kunst. Niet alle drie tegelijk! In Kampen mocht dat tot op de dag van vandaag wel. Betaald door de gemeente. Terecht dat daar gesneden wordt. Men zegt dat deze tijd ook goede dingen brengt. Meer samen. Afhankelijkheid wat juist mooi kan zijn. Individualisme wat niet meer de norm is. Dat soort kantelingen. Graag wil ik Unamuno citeren. Volgens mij gaat het hier over volwassen worden, kiezen voor zorgvuldige eerlijkheid en wellicht kan het ook gaan over oprecht besturen. Althans, zo interpreteer ik de tekst. 

 

Eerst wilde jij de wereld jouw wereld maken. Nu ontvangt de wereld ‘jouw wereld’ als stuk van haarzelf. Nu ga jij deel uitmaken van het gewone leven. Daardoor verlies je iets van jezelf, maar krijgen anderen iets van jou. Want naast mensen die jou uitlachen, krijg je ook bewonderaars, mensen die van je houden. 

 

Deze week begint het politieke jaar weer. Laten we eerlijk en zorgvuldig omgaan met onze wensen voor Kampen, maar ook over onze zorgen, hoop en de toekomst. Want die is van ons allemaal. Ik wens u allen alle goeds. Geef de hoop niet op. Houd vast en ga door.


Woonwagenbeleid en bezuinigen cultuur

Gepubliceerd op zondag 5 juli 2020 17:37  Tekst: redactie GBK. Foto': Piet Bergstra, Herman Bres. 

Donderdagavond vond de laatste raadsvergadering voor het reces plaats. Gelukkig waren de 'spelers' weer fysiek aanwezig maar zonder publiek. Er was een digitale verbinding beschikbaar. Weliswaar was iedereen verdeeld over raadszaal en de hal, maar toch. Het geluid in de hal hield niet over. Het was moeilijk om sprekers in de raadszaal te volgen. Het beloofde een lange avond en dat werd het ook. De vergadering begon al om half zeven en het zou ruim vijf uren gaan duren. Uit de voorafgaande commissievergaderingen was al duidelijk geworden dat de discussie zich zou toespitsen op een aantal onderwerpen: bezuinigingen op cultuur, zorgverlening en onderzoek woonwagenlocaties.

 

Voor het agendapunt 'Onderzoek woonwagenlocaties' was er ook belangstelling van de doelgroep. Zij waren op het Burgemeester Berghuisplein aanwezig om de raadsleden aan te spreken en mee te geven dat er ook iets voor hun leefsituatie gedaan moest worden. Er is in Kampen een wachtlijst met 65 standplaatszoekenden en er is sinds 2001 niets meer voor de woonwagenbewoners gedaan. 

Het college had geen kruisje gezet in de Perspectiefnota om volgend jaar geld beschikbaar te stellen onderzoek. Dat onderzoek is nodig om om de kosten in kaart te kunnen brengen van aanleg (wegen, riolering, archeologie etc.). Het voorstel van wethouder Holtland (GBK) om daarvoor € 50.000 beschikbaar te stellen haalde het niet in het college. Zijn voorstel sneuvelde omdat de noodzakelijke bezuinigen gehaald moesten worden.

 

GBK en GroenLinks waren voornemens om daarover een amendement in te dienen. Zover kwam het niet. De coalitiepartijen hadden namelijk na de commissievergaderingen de koppen nog eens bij elkaar gestoken en besloten dat het college een brief zou schrijven waarin werd aangegeven dat de benodigde € 50.000 euro in de begroting voor 2021 alsnog zou worden opgenomen. Het college kon dat kruisje niet meer zetten omdat de raadsstukken al rondgingen. Dan kan alleen de raad nog stukken aanpassen en dat wordt dan gedaan bij amendement.

 

De raad was tevreden met de brief, het zou goed komen met het onderzoek naar de nieuwe woonwagenstandplaatsen en werd er unaniem ingestemd met het voorstel.

 

 

Locatieonderzoek woonwagenstandplaatsen

Tijdens de raadsvergadering kwam in de digitale Stentor een artikel te staan, dat de volgende dag in de papieren editie van de Stentor werd opgenomen. De kop luidde: 'Vooralsnog geen specialistisch onderzoek naar woonwagenplekken in Kampen'.

 

Deze tekst en de inhoud van het artikel kloppen niet. Als de journalist goed geluisterd had en gehoord had wat er werd gezegd dan had hij kunnen weten dat er wel geld beschikbaar werd gesteld. Zelfs meer dan dat de raad had besloten.

Foto: Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland
Foto: Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland

Op voordracht van het college zal bij het vaststellen van de begroting voor 2021, een startnotitie worden opgenomen waarin komt te staan hoeveel budget er nodig is voor plankosten en onderzoekskosten. Dit is nodig om te bepalen welk bedrag opgenomen moet worden in de begroting voor 2021 om het locatieonderzoek voor woonwagenstandplaatsen uit te voeren. Een gemeentelijk projectleider is momenteel bezig een startnotitie te maken. Die startnotitie wordt in augustus aan het college voorgelegd. Volgens het college zullen de kosten voor een projectleider    € 50.000 bedragen. Op basis van die startnotitie zal het college met een begrotingsvoorstel komen.

Uiteindelijk zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd over de definitieve locatiekeuzes en de daarbij behorende kosten voor ontwikkeling en realisatie. Dat specialistische onderzoek komt er dus wel.

 

Bezuinigingen Culturele instellingen

Ook maakte de Stentor een misser met een artikel over de bezuinigingen op de Kamper cultuurinstellingen. De Stentor kopte: 'Kampen bezuinigt op het armoedebeleid en haalt streep door besparingen op cultuur'. De overgrote meerderheid van de raad zou een streep gehaald hebben door bezuinigingen op de vijf grote culturele instellingen in Kampen. Ook dat klopt niet. De bezuinigingsplannen die door de raad in het najaar van 2019 werden vastgesteld belopen een traject van 4 jaar: 2020 tot en met 2023. De bezuinigingen in 2020 worden momenteel binnengehaald. Voor 2021 worden ze nu verwerkt in de komende begroting die in november door de raad zal worden vastgesteld

 

De Perspectiefnota die donderdag door de raad werd vastgesteld geeft de doorkijkje in de bezuinigingen voor de komende jaren. De bezuinigen voor de culturele instellingen zijn in 2019 vastgesteld op € 500.000 te weten: € 250.000 in 2021 en in 2022 en 2023 nog eens elk jaar €  125.000. Totaal wordt die bezuinigingstaakstelling dan in 2023 gehaald voor een structureel bedrag van € 500.000.

De culturele instellingen hebben daar moeite mee en weten niet hoe ze hun bedrijfsvoering op orde moeten houden onder de druk van die bezuinigingen. De bezuinigingen moeten wel gehaald worden anders klopt het gemeentelijke huishoudboekje niet meer. Het is van belang dat de voor 2021 geraamde € 250.000 opgenomen wordt in de begroting. Dat is gelukt en dat is vastgelegd.

 

Voor de daarop volgende jaren 2022 en 2023 is dat nog niet gelukt met verdere bezuinigingen van 2x € 125.000. Daar werd donderdag een besluit over genomen bij amendement dat werd ingediend door de coalitiepartijen, waaronder GBK. Die twee taakstellingen van de culturele instellingen horen we in juni 2021 als de volgende Perspectiefnota wordt vaststellen en verwerkt in de begroting voor 2022. Er werd slechts uitstel gegeven aan de instellingen om te komen met plannen voor die bezuinigingen.

Kulturhus Sonneburgh met de bibliotheek en Quintus
Kulturhus Sonneburgh met de bibliotheek en Quintus

Het amendement werd ingediend omdat de andere opties waren het sluiten van de voorzieningen in het Kulturhus in IJsselmuiden: de dependances van de bibliotheek en Quintus. Nu kunnen de voorstellen dus wat later ingediend kunnen worden. Ze moet pas effectief worden in 2022 en 2023 en men kan nu dus nog even zoeken binnen de eigen bedrijfsvoering hoe ze het gaan oplossen. We hopen dat de voorzieningen in IJsselmuiden gehandhaafd kunnen worden. Maar uiteindelijk gaan de culturele instellingen daarover en niet de raad. De door de raad opgelegde doelstellingen moeten wel gehaald worden. Over het hoe worden we voor juni 2021 geïnformeerd. Er wordt dus geen streep gehaald door de bezuinigingen op cultuur. Het was laat zullen we maar zeggen. Zijn jullie bij deze weer bij.


Raadspraat: “Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?”

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni  2020 08:16  Tekst: Piet Bergstra. Foto': Piet Bergstra, Pixabay.

Die vraag wordt ons ook vaak gesteld. Het leven van een raadslid speelt zich niet alleen in de raad en commissie af. We zijn ook volksvertegenwoordigers. Inwoners hebben onze speciale aandacht. Daarom neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen om u een indruk te geven met welke ‘dossiers’ we bezig zijn. Ik mocht maar max. 600 woorden gebruiken. Het werden er ruim 1138. Dus hier de hele bijdrage.

 

ELZENSTRAAT

Vorig jaar zochten wij de bewoners op om te horen wat het probleem waren naar aanleiding van een brief die men had geschreven. De bewoners zijn de moeraseiken zat. Al jaren nemen een groot deel van de dag de zon weg uit de schaduw. Verkeerde bomen op de verkeerde plek, aldus de commissie Hinderlijke Bomen. Kappen doen we niet zomaar: er moet wel een reden voor zijn. Dat was bij de Populierenstraat het geval. Hier is dat zeker. Gelijke monniken, gelijke kappen. Bovendien is er sprake onrechtmatige hinder. Dat is strafbaar. De kap staat nu in de Perspectiefnota 2021-2024.  De herinrichting in de jaren erna. Een mooie eerste stap met perspectief.

Elzenstraat voert een jarenlange strijd tegen de moeraseiken.
Elzenstraat voert een jarenlange strijd tegen de moeraseiken.

CRUIJFF COURT

Omwonenden hebben al jaren last van overlast. Veel lawaai, muziek, soms tot na middernacht. Ook intimidatie, bedreigingen of scheldpartijen. Regelmatig hebben zij hun zorgen geuit. Er kwam een handtekeningenactie aan te pas. Men voelt zich niet serieus genomen. Niet door de gemeente, niet door de politie. Als ‘belangenbehartiger’ hebben wij gevraagd om een bijeenkomst te organiseren, samen met de burgemeester, ambtenaren, politie en de bewoners. Zodat ze samen naar oplossingen kunnen zoeken. Er is inmiddels een bijeenkomst gepland, samen met burgemeester, politie, omwonenden en jongerenwerk op 29 juni. Laten we hopen op een goede oplossing voor iedereen.

 

GEMAAL BROEKEN EN MATEN

Tijdens een bezoek aan het gemaal Broeken en Maten van eigenaren Gerrit en Herbert te Hove van kwamen de sluisdeuren ter sprake die bij de camping Roggebot staan. Zij dreigen te verdwijnen. Gerrit en Herbert willen die graag toevoegen aan hun collectie. Wij boden onze hulp aan. De eerste Reeve sluis werd al in 1641 gemaakt en deze deuren komen van de zelfde sluis en zijn de laatste deuren. De sluis is waarschijnlijk onder de grond verdwenen met het aanleggen van de huidige Reeve. De deuren zijn van historische waarde voor Kampen. Met medewerking van onze wethouder Albert Holtland hebben wij de deuren veilig kunnen stellen. Hopelijk staan de deuren met Monumentendag bij hen op het terrein als aanvulling van de collectie. Verder helpen wij met de gewenste uitbreiding en invulling van hun terrein als een belevingsbos. Dat valt mooi samen met werkzaamheden aan de N307. 

Gemaal Broeken en Maten: een bezoek waard.
Gemaal Broeken en Maten: een bezoek waard.

GEHANDICAPTENPARKEREN

Vorig jaar hebben we een inventarisatie gemaakt van het invalide parkeren in de stad. Van de vele reacties werd een lijst gemaakt en die werd ingediend bij de gemeente. Over een tekort aan plaatsen, te smalle plaatsen, handhaving etc. Het vaste aanspreekpunt bij de gemeente werkt inmiddels niet meer op het stadhuis. We maken ons ernstig zorgen over de grote personele wisselingen op het stadhuis. Degene die het dossier overnam moest zich weer inlezen. Schrok van de hoeveelheid punten. We zijn de hele lijst nog eens in z’n geheel doornemen om te kijken welke punten nog moeten worden aangepakt of verbetering behoeven. Afgelopen vrijdag zijn we de stad doorkruist om te kijken welke aandachtspunten er nog openstaan. Je hebt soms een lange adem nodig.

 

BANKJES LANGS HET REEVEDIEP

Nadat ‘het bankjesduo’ Herman Bres en ondergetekende ervoor zorgen dat er twee banken werden geplaatst langs de IJssel, zijn er steeds meer wandelaars en fietsers die via social media en op straat ons vragen ook bankjes langs Het Reevediep te plaatsen. Het vele kilometerslange fiets- en wandeltraject trekt steeds meer bezoekers door de prachtige flora en fauna die er te vinden is. Bovendien is wandelen en fietsen een gezonde en prima vrijetijdsbesteding. De voorzitter van stichting De Kamper Kogge bood spontaan zijn hulp aan om de bankjes te maken van bomen, afkomstig van de Europa Allee. Burgerparticipatie! Herman en ik pakken deze uitdaging graag op: bankjes langs het Reevediep!

Het "bankjesduo": links Piet Bergstra, rechts Herman Bres. En nu op naar het Reevediep!
Het "bankjesduo": links Piet Bergstra, rechts Herman Bres. En nu op naar het Reevediep!

ZORGFRAUDE

Nog steeds zijn wij bezig met de zorgfraude. We leverden in oktober een dossier aan bij de gemeente en toen bleef het stil. Wij stelden vragen maar kregen daar veel te summiere antwoorden op. In onze ogen ook onvolledig. Daarom hebben we de vragen nu schriftelijk aangeboden aan het college. Wij willen weten wat er met de informatie die we aanboden, is gebeurd. Wij willen degenen, die deze informatie meldde, informeren wat de gemeente daarmee heeft gedaan. Dat is wel het minste wat we kunnen doen.

 

AFVAL STRANDJE STADSBRUG

We hebben daar heel veel aandacht aan gegeven. Dankzij korte lijntjes en onze rechtstreekse contacten met de omwonenden hebben wij een goed beeld van wat er speelt en hoe erg het is. We spraken ook met een medewerker van de reinigingsdienst.

Het bijplaatsen van is niet altijd de oplossing. Dat bleek ook bij in de Melmer. Daar stonden aanvankelijk vier kliko’s. Er werd massaal grof afval gedumpt naast die kliko’s. Van oude fietsen tot meubilair. Toen de kliko’s teruggebracht werden van vier naar twee werd dat al merkbaar minder. Ze zijn nu weg en het dumpen is zo goed als over. Rijkswaterstaat voert deze zomer een pilot uit bij een van de strandjes in Kampen samen met een gedragsbureau en de gemeente. En laten we eerlijk zijn: het van je afgooien van afval een gedragsprobleem.

 

BIODIVERSITEIT

Met de gemeente en een vertegenwoordiger van de Werkgroep 'Natuurlijk Beheer 2.0 (die onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke afdeling Groen) hebben we nog regelmatig overleg. We 

zetten in op de ontwikkeling van biodiversiteit in Kampen. Het voorstel Bloemen voor Bijen werd aangehouden. We hopen er na de zomer op terug te komen. Jammer dat het zo lang duurt. Anderzijds: we wachten al vanaf PROVO (witte zakjes wilde bloemenmengsels!) op initiatieven in deze richting, dus niet getreurd, dat jaartje kan er nog wel bij. Bij de experimenten met de 10 proefvakken langs de Europa Allee zijn de eerste resultaten zichtbaar. Een inventarisatie zal nog volgen.

 

BORDEN LANGS DE IJSSEL

De gemeente moet de inwoners van de juiste informatie moet voorzien. Borden met teksten als “Verboden toegang te zwemmen”, of “Zwemmen niet toegestaan” zijn ‘broodje aap’ teksten. Zwemmen bij de Molen of langs de Spoorkade mag. Is niet verboden. Je kunt daarvoor niet bekeurt worden. Er is geen enkele wet die dat verbiedt. We hebben de gemeente dan verzocht om die tekst weg te laten. Want dit kan zo echt niet en dat moet ophouden. Als je de wet niet kent waag je dan niet aan dit soort teksten.

 

Maar we hebben nog veel meer ideeën op de plank liggen. Daar hoort u binnenkort vast meer over via onze Facebookpagina. Tot zover een kijkje achter onze schermen. Namens de gehele fractie van Gemeente Belang Kampen wens ik u een hele fijne zomer.


Opinie: "Enger dan het virus”

Gepubliceerd op dinsdag 19 mei 2020 22:00  Tekst: Piet Bergstra.

“In verpleeghuizen raakten mensen besmet en gingen dood, maar ze mochten dat niet naar buiten brengen”, aldus burgemeesters Breunis van de Weerd (Nunspeet) en Eddy Bilder (Zwartewaterland) in de krant van afgelopen zaterdag. Want privacywetgeving (?) Wat is er aan de hand in dit land? Je kunt bijna geen app meer openen of er plopt wel weer iets op over het c-virus op. Het staat zelfs naast je ‘postvak in’ op Facebook: i COVID 19. Bij het plaatsen van berichten: Update COVID 19. Wat kost dat eigenlijk wel niet? Wat levert het op? Facebook zelf houdt er een COVID-19 enquête voor een volksgezondheidsonderzoek op na ... vrijwillig maar toch.

 

“Toen microbiologieprofessor Alex Friedrich eind maart zei dat het Nederlandse testbeleid niet deugde werd hij door Hugo de Jonge neergezet als een egoïstische spelbreker met de woorden: ‘Het is hier niet ieder voor zich’. Minister Bloemschoen moest dat later terugnemen, maar de toon was gezet: jaknikken en je mond houden”, aldus Zwagerman in haar column. Ook onze plaatselijke politieke partijen horen we niet want er zijn landelijke richtlijnen en laten we daar vooral niet (ook als die mogelijkheden er wel zijn) vanaf wijken.

 

GBK vergadert in het stadhuis, de rest wacht op wat komen gaat. Wachtend op het verlossende woord. "Coronarichtlijnen. Werk zoveel mogelijk thuis", schreef een raadslid als opmerking onder een Facebookbericht. Goed lezen en interpreteren. Het is een richtlijn, geen wet. Er staat: 'zoveel mogelijk'. Jaap geeft ons nog ruimte voor een stukje gezond verstand. Om zelf na te denken. Gebruik die ruimte. Je erbij neerleggen en afwachten is gemakkelijker dan zelf naar oplossingen zoeken. Laat het denken niet alleen over aan Jaap en z'n mensen. Dat kunnen we zelf ook wel.

 

 

Druk bezig met de blauwe lijn in de Oudestraat
Druk bezig met de blauwe lijn in de Oudestraat

Toen longarts David Prins openlijk vragen stelde over de hele gang van zaken, was hoon zijn lot: “Ophef, complottheorie, hij vloog uit de bocht”, aldus mainstream media. Hij liep niet in de maat. En terwijl er op vrijdag een blauwe streep werd getrokken door de Oudestraat was er een dag later in het Brabants Dagblad te lezen: 'Twentse topspecialisten zijn klaar met ‘angstige’ 1,5 meter: ‘Langdurige stress verzwakt de weerstand’. Wat is er aan de hand in Nederland? Het lage land is inmiddels sterk verdeeld.

 

Panem et circenses

 

Anderhalve meter. Waarom geen 2 meter of 1,25? De horeca mag weer een heel klein beetje open. Alleen het terras. Het lijkt me bijna onmogelijk om als ondernemer dan nog iets over te houden. Op 1 juni helemaal. Maximaal 30 personen. Vanaf 12.00 uur. Waarom? Moeten we eerst uitslapen? Maar wel dicht op Hemelvaartsdag als het prachtig weer is. Een dag dat de horeca een goede omzet zou kunnen maken. Zelfs de strandtenten wordt verboden om op Hemelvaart open te gaan: prachtig mooi weer. Strandstoelen op 3 meter .... Zwembaden gaan open (behalve die in Kampen, die is aan het opwarmen) maar sportscholen blijven nog dicht. Tenzij je een tent voor je deur zet die aan drie kanten open is. Bang op een massale toeloop naar het strand? Die gaat er vast komen.

De Toppers 2019: voorlopig even niet meer.
De Toppers 2019: voorlopig even niet meer.

De theaters mogen ook weer open op 1 juni. Maar wel voor max. 30 personen. Je wordt toch niet serieus genomen als je denkt dat je voor dertig man je de Stadsgehoorzaal kan openen? Er is een kentering merkbaar dus moet het volk tevreden worden gehouden. Daarom die, soms niet te begrijpen, kleine stapjes. Kijk eens wat wij voor jullie doen? "Panem et circenses" of "brood en spelen". Bij de Romeinen waren ze er bekend mee: win de gunst van het volk door oppervlakkige behoeften van het volk te lenigen, namelijk eten en vermaak. Oftewel elke keer iets meer open of wat meer vrijheid.

 

Evenementen komen er pas weer als er een vaccin is. Dat kan wel eens betekenen dat er tienduizenden banen op de tocht staan. Dit alles op basis van gedachten en aannames. Want niemand die iets zeker weet. Ook Jaap niet. Dat hebben we meerdere keren meegemaakt. Ondertussen worden er boetes uitgedeeld voor niet afstand houden en heb je een strafblad te pakken. Ben je de rest van je leven 'getekend'. Dat kan wel. Strafdossiers afwerken weer niet: bij het OM stapelen ze op of worden geseponeerd. En als je hoest of niest kunnen gasvormige wolkjes met minuscule waterdruppeltjes wel 8 meter ver komen, blijkt uit Japans onderzoek. Hoezo anderhalve meter? Is er dan ook iets positiefs te melden? Jazeker. We mogen weer een knuffelmaatje of ‘seksbuddy’. Maar dan moet je wel weer klachtenvrij zijn...

Japanse onderzoeker bezig met de hoestdruppeltjes
Japanse onderzoeker bezig met de hoestdruppeltjes

De economie in een vrije val. De helft van de bedrijven vreest voor hun bestaan. Het ondernemersvertrouwen is nog nooit zo laag geweest. Die van de consumenten trouwens ook. Zo’n 15 tot 20 procent van de bevolking zit nu aan de een of andere vorm van overheidssteun. Een historisch begrotingstekort. Een Rutte was nog nooit zo populair? Dat gaat er bij mij echt niet in! Als straks de eerste 'economische' slachtoffers aankloppen voor bijstand. Tot de overheidssteun is afgelopen. Ik moet nog maar zien waar het naar toe gaat met de economie en waar het stopt. Wat dit gaat betekenen voor ons en onze kinderen. Voor jouw pensioen. Voor ons als gemeente. Ik vrees met grote vreze. Een ding is zeker: wij zullen de rekening moeten betalen. De EU wil nog eens 500 miljard voor bestrijden van de gevolgen. Het meeste geld zal ongetwijfeld naar Italië en Spanje gaan. Want ondanks dat zij het niet zo nauw nemen met boekhouden moeten wij wel solidair blijven. De dan te bedenken dat er partijen zijn die vinden dat we een provincie van het Grote Europese Rijk moeten worden. Onze kinderen en kleinkinderen zullen nog jaren met die gevolgen moeten leren leven.

 

Dat er een virus rondwaart is duidelijk en al erg genoeg. En dat er doden te betreuren zijn ook. Maar dat gebeurt ook met een griepepidemie. Overigens moeten we het natuurlijk ook wel weer kunnen relativeren: 310.000 mensen overleden aan het virus. Dat is 0,00000403% van de totale wereldbevolking. Per dag worden er 227.000 kinderen geboren. Dat er meer aan de hand is dan alleen een virus, lijkt mij duidelijk. Zwagerman schreef: “Ik begrijp het heus: kudde-immuniteit werkt alleen als de kudde bij elkaar blijft. Maar van monddode artsen en professoren is nog nooit iemand beter geworden. In het klimaatdebat werd tot voor kort nog volgehouden dat er consensus was onder wetenschappers. We moeten allemaal in de pas lopen. Dat is enger dan een virus”.

 

Ik geef haar gelijk. We lopen allemaal in de pas. De politici ook. Ontkennen heeft geen zin. Want pluche kleeft. Rob Jetten (D66) zei op zondag 22 maart in een uitzending van OP1: ‘We moeten als gehele Tweede Kamer volgen wat het kabinet doet en ze daar volledig in steunen’. Rob Jetten sprak ook over ‘de wetenschap niet ter discussie stellen’. Kortom, geen vragen stellen. Volgen! Wij worden corona-moe. Steeds meer mensen waaronder ook artsen, durven uit de pas te lopen. Eenzelfde lijn is overigens ook te bespeuren bij de energietransitie. Heb je als wetenschapper een afwijkende mening dan word je beschouwt als een paria, een verschoppeling. Maar ook daar is nu een wending zichtbaar.

 

Propaganda 

 

Elke dag propaganda: reclames en advertenties over de gewenste werkelijkheid. Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik ben er wel klaar mee. De propagandamachine van de Rijksoverheid maakt overuren. Waarheid en leugen. De kiezer (jij) manipuleren. Inspelen op emotie. Follow the leader. Politiek is theater en show. De informatie die wij krijgen wordt door de regering zelf gemaakt. Door Jaap en z’n mensen. Die er overigens ook regelmatig naast zaten. En misschien nog steeds, wie zal het zeggen.

 

Jansen (PVV) kwam op 6 februari al met een motie met vragen over het opdoemende virus uit China. De motie werd geblokkeerd door de coalitiepartijen. Verplegenden in thuiszorg en verpleeghuizen mochten mede daarom hun werk doen zonder mondkapjes. Pitbull Omzigt (CDA) stelden in februari vragen. VVD Kamerleden vonden die vragen (aan hun minister) overbodig. Je moet in de maat lopen, Pieter! Benieuwd of hij ook weer op de komende kandidatenlijst komt te staan. 

 

Propaganda. Dat is wel het duidelijkst te zien bij de omroepen, zowel de NPO als RTL. Ministers staan in de rijen om aan te schuiven en hun politiek correct verhaal te spuien. Er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. Talkshows, een warm bad voor ‘in de pas lopende’ politici. Kritische vragen worden nauwelijks gesteld. En als er dan al een gesteld wordt dan krijg je een antwoord als: “Daar ben ik nu even niet mee bezig” (Wiebes).

 

Op donderdag 12 maart vroegen met name Wilders en Thierry Baudet in de Kamer of niet ook de scholen dicht moesten. De Federatie Medisch Specialisten riep per brief op de scholen te sluiten en kreeg prompt de kritiek de regering voor de voeten te lopen. Maar al op zondag 15 maart ging het kabinet door de knieën, en gingen de scholen dicht en meteen ook de cafés en restaurants.  

Geen lockdown (waarom niet ‘op slot’?) maar een intelligente lockdown. Ruttiaans taalgebruik voor verscherpte maatregelenBedacht door een strateeg of ingehuurd communicatiebureau? Ongetwijfeld. Wat is er zo intelligent aan waar men nu mee bezig is? Propaganda. ‘Samen doen’. Hoezo samen doen? Leg dat eens uit aan die bejaarden die wekenlang worden opgesloten en wegkwijnen in eenzaamheid. Die worden verzorgd door invalkrachten omdat de vaste medewerkers thuis zitten in de ziektewet met coronaverschijnselen. Door het ontbreken van beschermingsmiddelen. Bekijk even de column van Marcel van Roosmalen. Dat snijdt je door de ziel.

 

The Doors - The end

 

Wat ben ik blij dat mijn moeder dat bespaard is gebleven: ze overleed begin maart dit jaar op 93-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Nog goed bij haar verstand. En juist daarom blij dat haar dat bespaart is gebleven. Dat zij geen RIVM-nummertje werd in de statistieken. Blij dat wij als complete familie haar nog konden begraven, blij dat we daarna samen met de complete familie, vrienden en kennissen nog even na konden praten.

 

Samen. Stickertjes op de vloer, vakken van anderhalve meter met tape afplakken, plexiglazen schermen hangen overal, mondkapjes, winkelwagentjes die schoon worden gemaakt, spatschermen. Anderhalvemeter-coachen, anderhalvemeter-samenleving, anderhalvemeter-economie. Het nieuwe ‘normaal’. En Rutte zag dat het goed was. Ik vind het geen nieuw normaal. Ik vind het een nieuw abnormaal.


'JE MOET HEEL GOED KUNNEN LIEGEN'


„Je moet heel goed kunnen liegen. Dat hoort erbij”, zei CDA’er Ger Koopmans, tussen 2002 en 2012 lid van de Tweede Kamer, ooit over zijn eigen beroep. Dat politici liegen en bedriegen weten we natuurlijk al langer. Hij kwam er in ieder geval openlijk voor uit. Dat siert hem. Maar dat plaatst al die maatregelen die in het Haagse worden genomen wel in een heel ander daglicht. Het kabinet heeft zeker twee maanden lang vrijwel geen enkele poging gedaan om het virus in kaart te brengen, buiten de zeer beperkte RIVM-cijfers. Want Rutte schaarde zich achter Paul en zijn mensen. Men wilde niet luisteren naar mensen die (opbouwende) kritiek hadden. Nu zetten ze ineens een systeem op touw dat alleen werkt als het informatie krijgt. Dan ben je twee maanden te laat.  

CEO Susan Wojcick
CEO Susan Wojcick

Interviews die op last van Youtube offline gehaald zijn. Onwelgevallige berichten die door Facebook of Twitter worden verwijderd. David Icke was te gast bij de populaire internettalkshow London Real. Hij vertelde een verhaal over 5G, corona en micro chips. Nu kun je daar natuurlijk van alles van vinden (complottheorie) maar de reden waarom het offline gehaald werd, roept alleen maar meer vragen op. YouTube zei de video te hebben verwijderd omdat 'de inhoud in strijd was met de informatie die is verstrekt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere gezondheidsautoriteiten'. Hoezo in strijd met informatie van de WHO? YouTube's CEO Susan Wojcicki bevestigde: 'Alles wat in strijd is met de aanbevelingen van de WHO kan een schending zijn van ons beleid. Dus verwijderen is een ander echt belangrijk onderdeel van ons beleid.'

 

De Wet Openbaarheid van Bestuur is schijnbaar ook buiten werking. Zowel journalisten als Tweede Kamerleden krijgen 0 op hun rekest bij vragen over Corona. Het is de taak van de Kamer om de regering te controleren. Wat weten zij wat wij niet weten? De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Maar nu dus niet meer. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand vooraf toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. Bij YouTube vragen ze niets maar wordt het verwijderd. Want in strijd met de WHO-informatie. Een vorm van censuur. Dat soort acties komen normaal gesproken alleen in een dictatuur voor. Hier bepaalt YouTube wat we wel en niet mogen zien en horen? Dan wordt het pas echt eng. Eigenlijk moet de vraag moet zijn: wie of wat zit daar achter?

 

Lopen aan de leiband

 

Niemand die in Den Haag vragen stelt over deze censuur. Geen CDA, VVD, ChristenUnie of D'66. Die lopen aan de leiband van Rutte. Ook de PvdA niet. Zij doen het in de peilingen goed en willen natuurlijk volgend jaar weer op het pluche. Dan moet jij je vooral nu niet kritisch op gaan stellen. Want dat wordt onthouden.

 

Reizigers in het openbaar vervoer mogen vanaf 1 juni alleen mondkapjes dragen die niet voor medisch gebruik zijn bedoeld. Het zijn maskers die geen vorm van bescherming geven tegen het coronavirus en ze mogen bovendien geen keurmerk bevatten. Anders krijg je een boete. Want die maskers zijn bestemd voor medisch personeel. Misschien hadden de coalitiepartijen toch maar beter kunnen luisteren naar Jansen van de PVV op 16 februari? Of de vragen van Omzigt wat serieuzer kunnen nemen. Dan had men een maand de tijd gehad om voorraden mondkapjes aan te leggen. We moeten met z’n allen in de pas blijven lopen …. maar ooit zullen we het weten. 

 

Dit brengt mij tenslotte bij de film Shock and Awe (vertaald: Geschokt en Verbijsterd). Een aanrader. De rode lijn van die film past volgens mij wel met wat er vandaag de dag aan de hand is. De film gaat over een groep journalisten van het bedrijf Knight-Ridder. Zij doen onderzoek naar de beschuldigingen van de regering George W. Bush tegen de Iraakse regering van Saddam Hussein. De Amerikaanse regering beweerde dat de Iraakse regering samen werkte met Al Quaida en een wapenprogramma had om massavernietigingswapens te produceren. De beschuldigingen leidden uiteindelijk tot de invasie van Irak in 2003. De beschuldigingen bleken – onder andere uit het onderzoek van de hoofdpersonen – onjuist te zijn. Uit de lucht gegrepen. Liegen en bedriegen. Alles was geoorloofd om de waarheid te verdoezelen. Vele vooraanstaande politici uit verschillende landen, ook het onze, logen. Misschien willens en wetens. Misschien zonder kennis van zaken en feiten. In de pas lopen met Amerika, Engeland en de NAVO en EU. In die film speelt Tommy Lee Jones de rol van onderzoeksjournalist Joe Galloway. De vraag die hij stelde geldt ook vandaag. Hij zei tegen zijn collega-onderzoeker: 

“When the government says something. You have only one question to ask: Is it true?”

Piet Bergstra, raadslid GBK


Mondkapjes zijn niet vanzelfsprekend!

Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020 14:55  Tekst: Piet Bergstra. Foto: Pixabay

 

Met name in de kraam- en gehandicaptenzorg is het hebben van een mondkapje geen regel. Eerder een uitzondering. Maar ook bij  b.v. schoonmaak- of begeleidend personeel dat werkzaam is in de zorg. Mondkapjes ontbreken vaak of men moet er zelf om vragen. Dit bleek uit ons onderzoek via Facebook. Wij vroegen zorgpersoneel, die niet beschikken over beschermingsmiddelen, zich bij ons te melden.

 

De reden van dit onderzoekje? Ons was ter ore gekomen dat in de verpleeg- en thuiszorg in de regio Kampen-IJsselmuiden-Zwartewaterland een heel groot ziekteverzuim is ontstaan. Men gaat onbeschermd van klant naar klant. Er is een grote besmettingskans. Verzorgenden worden getest na klachten maar dan zijn ze al besmettend rondgegaan. Een cliënt kreeg zelfs een brief met de mededeling dat meerdere verzorgenden over de vloer waren geweest, die besmet bleken. Dat liep gelukkig goed af. 

Dan kun je achterover gaan leunen en hopen dat het overwaait of je kunt actie ondernemen. GBK hoort bij die laatste categorie. Daarom hebben wij burgemeester Koelewijn, lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland, gevraagd om dit zo spoedig mogelijk te bespreken binnen het bestuur. Iedereen, met een contactberoep, moet beschermingsmiddelen aangeboden krijgen van de werkgever. Daar moeten ze niet om hoeven vragen.

 

Werkgevers mogen hun werknemers niet onbeschermd hun werk laten doen. Dat is al tegen de wet. En als dat niet wil indalen dan nog maar een keer extra opnemen in de Noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio IJsselland. Voor de veiligheid op het werk zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk. De burgemeester heeft ons toegezegd dit te zullen bespreken binnen het bestuur. Het resultaat ervan laten wij dat jullie weten.


Het groen van links verkleurt?

Gepubliceerd op woensdag 29 april 2020 16:00  Tekst: Piet Bergstra. Foto: Pixabay

 

Het gaat heel slecht met de wilde bij en andere bestuivers. Daarom begon ik in 2017 met het project Bloemen voor Bijen. De bedoeling van dit voorstel is om de bermen in te zaaien met wilde bloemenmengsels om de wilde bijen en andere bestuivers van eten te voorzien zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Het college kwam met een (positief) advies. Het gaf aan verheugd te zijn met het initiatiefvoorstel.

 

Het college meldde dat het initiatiefvoorstel goed aansluit op het collegeprogramma en dat er op dat terrein ook al meerdere projecten lopen en het noemt die in de informatienota. Voor de verdere aanleg van bloemenrijke bermen stelde het college uit de eigen beheerbegroting € 5.000,00 beschikbaar. Met steun vroeg het college de raad om hiervoor € 15.000,00 uit het raadsbudget beschikbaar te stellen. De naam zegt het al: het is een budget, speciaal bestemd voor de raad.

 

Alle partijen waren enthousiast en complimenteus over de tijd en voorbereiding die ik er in had gestoken. Sommige partijen steunden dit voorstel (KS, PvdA en CU). D’66 twijfelde. SGP was tegen. Het moest kiezen tussen rentmeesterschap/schepping of corona/financiële consequenties. Het werd het laatste. Anderen vroegen zich af of het een meerwaarde had t.o.v. wat het college in gang had gezet. CDA maakte een 'pas op de plaats'. 

Hoewel de commissie adviseerde om het voorstel als hamerstuk te agenderen, liep het toch even anders. De griffie had, bij navraag, aangegeven dat er nog voldoende geld in het raadspotje zat. De VVD was het daar niet mee eens. Het college gaf aan het initiatiefvoorstel goed aansluit op het collegeprogramma. Het CDA zag dat nog niet zo. En GroenLinks? Nog voordat er ook maar in woord gesproken was in de commissievergadering had zij haar standpunt al bepaald: tegen.

 

Hoewel de afdeling Groen van de gemeente duidelijk had aangegeven dat dit voorstel een echte meerwaarde is voor wat inmiddels door hen in gang is gezet, en zij dit voorstel omarmt, is GroenLinks daar schijnbaar niet van overtuigd. Het kwam met een universitaire lezing over bloemetjes, bijtjes, biodiversiteit en wat diens meer zei. GroenLinks had hier het verschil kunnen maken. Dat heeft ze nagelaten. Het is natuurlijk allemaal mooi maar je kunt groen prediken of en je kunt groen doen. Daarmee is het groen van links, in mijn beleving, verkleurd en flets geworden. Het voorstel is aangehouden en in het najaar brengen we het opnieuw ter tafel.


Raadspraat: Was het maar niet zo.

Gepubliceerd op dinsdag 21 april 2020 20:32  Tekst: Suat Azer

Intussen is een mondiaal probleem nu ook een probleem in Kampen. Veel mensen vragen zich af hoe het zo gekomen is en kijken hoe het virussituatie zich ontwikkeld en onderzoeken de effecten op het normale leven. Wie en wat moet je vertrouwen of zoek je steun bij de  wetenschap? De wereld komt de huiskamer in. Het gaat over WHO, RIVM, Trump, China, monetaire structuren en Bill Gates die Amerika weer gaat redden. Er komen zoveel ideeën en meningen voorbij.

 

We moeten vaststellen dat alles snel om kan slaan. In een paar weken tijd is dus vertrouwen omgeslagen naar verontrusting. Vragen over de toekomst. Peilingen en standpunten schieten heen en weer, net als de beurs, maar die gaat vooral neer. Vorig jaar nog met veel lawaai de AVG voor de privacy ingevoerd, nu plannen voor een mobiele app die ons gaat volgen.Er is ons een ‘nieuw normaal’ beloofd, een anderhalve meter samenleving en een anderhalve meter economie.Zal de wereld ooit meer hetzelfde zijn als voor Corona?Is die vraag nu wel terecht? Kiezen we de goede middelen tegen de kwaal?

De onderlinge betrekkingen in Europa die opnieuw een moeilijke tijd ingaan. Spelletjes worden daar ook gespeeld. Waar landen in het zuiden van Europa al veel langer Eurobonds willen, lijken ze nu de crisis te gebruiken om alsnog hun zin te krijgen.En dat terwijl er voldoende financiële steunmogelijkheden aangeboden zijn. En dan die pagina grote advertentie van de Duitse en de Franse ambassadeur in de Stentor. De reden hiervoor staat erboven. Namelijk het feit dat, en ik citeer: “De aanvaring tussen Zuid-Europa en minister Wopke Hoekstra, het sluiten enz”.  Wanneer onze minister, binnen Europa, het standpunt van het Nederlandse Parlement verdedigd zitten we , denk ik, niet te wachten op deze advertentie. Wanneer ze schrijven dat Frankrijk en Duitsland hun krachten gebundeld hebben om een weg vooruit te vinden doen ze ons Nederland te kort. Men mag soms ook geen andere mening hebben dan passend in het enge sentiment. Daar ben ik zeker van geschrokken. Natuurlijk is er samenwerking in deze crisis met de andere landen. In ons eigen land zijn we trots op onze zorg en zeker de medewerkers daarin, maar ook bezorgd over hen waar ze eigenlijk met te weinig middelen moeten werken.

 

En wat moet ik daar als raadslid in Kampen nu mee? Het kan allemaal zo snel omslaan. Kampen is opeens onderdeel van een wereldwijde gebeurtenis. Verenigd door hetzelfde lot. Verdeeld over de aanpak. Elk land voor zichzelf. Ieder ook zijn eigen regels, productie en import van geneesmiddelen. Elkaar helpen gaat stroef en onder druk. Liefst snoepen we het mondkapje van de ander weg. Samenwerking daarin moet beter. Een les voor de toekomst.

 

Velen van ons zitten thuis. We werken thuis of geven de kinderen onderwijs. Tijd om na te denken in de nacht. Wikken en wegen. Twijfelen. De woorden van de deskundigen wegen, die tenslotte ook maar moeten toegeven “eigenlijk weten we er te weinig van”. En er gebeurd nog al wat in de wereld ten gevolge van onze nieuwe onzichtbare vijand waar we zo weinig van weten. Dat brengt onzekerheid en angst. Maar daarom moeten we wel sterk blijven. Men mag theorieën en overtuigingen bevragen, daar een discussie over starten en de gevoelens erover blijven uiten.  

De wereld licht stil. Kampen ligt stil. De gevolgen komen pas later echt binnen. We staan nog maar aan het begin. We hebben als raad onze eerste digitale vergadering gehad. Dat ging redelijk goed maar haalt het niet bij de echte vergadering in de raadzaal. Een optie om te vergaderen, met de 1.5 meter, doen we helaas in Kampen niet. Elders gebeurd dit wel. Het zou volgens mij de kwaliteit van het besturen ten goede komen. Minister Wiebes heeft de vraag neergelegd te onderzoeken hoe zaken weer op gang kunnen worden gebracht in anderhalve meter economie. Als raad moeten we zo snel mogelijk onze aanpassing om weer samen, eventueel met een tussenvorm, te vergaderen bedenken. Opnieuw vergaderen in de raadszaal. Het is namelijk ook nu niet verboden.

 

Ons land is niet helemaal op slot. Er werken, gelukkig, nog heel veel mensen in een aangepaste situatie. Als Gemeente Kampen moeten we ons ook beraden wat we voor onze bedrijven en ZZP'ers kunnen doen. Komen de steunmaatregelen van de landelijke overheid op tijd op de juiste plek? Hoe gaat het met onze verenigingen op al die plaatsen in de samenleving. Moeten we binnen onze gemeente een Task Force, excuus voor de naam, opzetten waar mensen en ideeën samenkomen. Ik ben ervoor. We zullen het samen moeten doen. En dan nog een losse gedachte: Vroeger was ons land sterk in Coöperatieve verbanden. Zeker iets om over na te denken. Samen sta je sterker.

 

Misschien is het maar beter om hierna even stil te zijn. Op gepaste afstand kijken. Gedwongen luisteren naar het keurslijf waar men in moet. Het voelt verlammend en het gevoel van onmacht is groot. Afwachten en hopen is niet altijd makkelijk. Ik geloof in God. Wens jullie allemaal oprecht veel gezondheid toe en dat wij weer snel de boel aan het draaien krijgen! God zij met jullie.


Initiatiefvoorstel GBK krijgt steun college

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 Tekst: Gemeente Kampen en GBK. Foto's: Pixabay

Het initiatief van Piet Bergstra, raadslid voor GBK, onder de naam ’Bloemen voor bijen’ krijgt de steun van het college van B&W. Het college stelt voor om eenmalig 15.000 euro beschikbaar te stellen uit het raadbudget. Het is de raad die uiteindelijk daarover beslist. In overleg met Bergstra zijn er twee projecten aangewezen om meer biodiversiteit te verkrijgen voor gezonde populaties van bijen en andere bestuivers.

 

Het in maart 2019 ingediende voorstel beoogt dat er in 2030 in de gemeente weer populaties van bijen en andere bestuivers zijn, die stabiel zijn of zich positief ontwikkelen. Daartoe moeten voldoende bloemen als voedsel beschikbaar zijn. Naast het toegezegde bedrag, stelde Bergstra voor om bijen te helpen door bloemrijke (akker)randen en wegbermen aan te leggen. Ook zouden nestgelegenheden voor bijen versterkt en vergroot kunnen worden door het verbinden van bestaande wilde bijenplekken plus het creëren van nieuwe plekken.

Bergstra: "Ik ben er al sinds juni 2018 mee bezig. Ik had dit project veel breder willen trekken: sponsoren zoeken, basisscholen erbij betrekken, acties via supermarkten. Ik heb met heel veel organisaties gesproken om ook hen erbij te betrekken: met het Waterschap, Staatsbosbeheer, het Kampereiland, provincie, gebiedscoöperatie IJsseldelta, natuurverenigingen, de bijenvereniging etc. Maar toen gooiden de bezuinigingen zand in de motor van dit project. Dat is jammer. Maar niet getreurd, ik tel mijn zegeningen. Ik ben blij dat ik de steun van het college gekregen heb. Hoewel de raad uiteindelijk het laatste woord heeft zal dit met deze steun in de rug geen probleem zijn. En het heeft nog een positieve bijwerking: in het begin was er nog wat scepsis op het stadhuis, over een andere manier van maaien etc. Maar binnen de afdeling Groen is men nu ook om. Ze denken mee en het is mooi om te zien dat er nu binnen die afdeling zoveel enthousiasme is".  

 

Het gaat niet goed met de bijen en andere insecten. Er is veel aandacht voor betere  leefomstandigheden, ook bij andere groene initiatieven. De provincie Overijssel heeft een bijenagenda en er bestaat een Nationale Bijenstrategie. Meer biodiversiteit is goed voor bijen en andere insecten, maar is bijvoorbeeld ook gunstig voor een biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Dit initiatief past in dit geheel. 

 

Bestaande projecten

Gemeente Kampen levert ook haar bijdrage. Het college somt de volgende projecten op die al lopen. In 2019 verschraalde de gemeente een grasperceel naast Esdoornhof 186 en zaaiden het in met een kruidenmengsel, zoals ook de bermstrook langs de Europa-Allee tegenover de Esso. In datzelfde jaar zaaiden de gemeente gesponsorde kruidenmengsels in bermgedeeltes langs de Constructieweg (Tembo) en langs de Beneluxweg (Kwakkel Asbest b.v.).

 

Met ondernemers van bedrijvenpark Rijksweg 50 worden gesprekken gevoerd voor meer biodiversiteit. De overdracht van het onderhoud van het 'gemeentegroen in 2019 aan de ondernemers is hiervoor de aanleiding.

Vorig jaar is de Kamper ecologische hoofdstructuur robuuster gemaakt. Gazonstroken worden nu twee keer per jaar gemaaid in plaats van wekelijks. Ook worden her en der gazons en heestervakken omgevormd tot ecologische berm. Op de hoek Karthuizerlaan/Veilingweg vindt een proef plaats met sinus-maaien, oftewel elk jaar een ander stuk.

 

Dit jaar start de gemeente zes natuurprojecten, waarvan drie met scholen, ter vergroting van de bewustwording van de natuurlijke waarden door het maken van mini-ecosystemen (ruigte, poelen, bijenhotel, enz.). Tenslotte zijn er nog losse initiatieven zoals de aanleg van drie Tiny Forests en een actie om schoolpleinen te vergroenen.

 

Nieuwe projecten

In overleg met Bergstra is gekozen voor projecten langs de Europa-Allee en de Flevoweg. Het voorstel is om een strook van 1.300 m lang en 4 m breed te verschralen en vervolgens in te zaaien met een bloemenmengsel speciaal voor bijen. De kosten zijn begroot op 14.400 euro en in het najaar moet de uitvoering beginnen.

 

"Ik zal mijn project Bloemen voor Bijen nauwkeurig blijven volgen. Er is overigens een Nationale Bijenstrategie. Daar werkt de overheid samen met maatschappelijke partners. Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semioverheden zijn nauw betrokken en werken met elkaar aan meer dan 100 initiatieven die bijdragen aan het behoud van bijen en andere bestuivers. Dit is ook zo'n initiatief. Mijn oorspronkelijke plan blijft staan en als er in de komende jaren weer wat meer geld in kas komt klop ik weer aan. Met alleen bloemetjes zaaien zijn we er namelijk niet. We moeten voorlichting geven, kinderen erbij betrekken en hen van jongs af aan leren hoe belangrijk bijen en andere bestuivers zijn voor de mensheid. Veel landbouwgewassen hebben bestuivers nodig. Denk aan fruit, zoals appels, kersen, aardbeien en bessen, maar ook voor groenten als courgette, tomaat en tuinboon. Ook koolzaad, een gewas dat vooral voor de olie geteeld wordt, is afhankelijk van bestuiving door insecten. Voor veel landbouwgewassen worden honingbijen ingezet voor de bestuiving. Maar door berichten over grote bijensterfte in de afgelopen jaren is de rol van wilde bijen en zweefvliegen gegroeid. We moeten het echt breder trekken. Ik hoop dat andere ondernemers het voorbeeld van Tembo en Kwakkel Asbest bv zullen volgen", aldus Piet Bergstra.

 

Voor biodiversiteit is jaarlijks 5.000 euro beschikbaar voor losse projecten. Het voorstel van Bergstra is een eenmalige aanvulling van 15.000 euro op dit budget voor een extra impuls. Het raadsbudget heeft hiervoor nog voldoende middelen. Voor een structurele uitbreiding van het biodiversiteitsbudget verzoekt het college om terughoudendheid vanwege haar huidige financiële positie.


Raadspraat: Over pollers en parkeren

Gepubliceerd op vrijdag 21 februari 2020 Tekst: Nardus Koster. Foto's: Herman Bres en Piet Bergstra

Het afgelopen jaar heeft in belangrijke mate in het teken van de bezuinigingen gestaan. Werkelijk ieder laatje in het gemeentehuis is open getrokken om te zien of daar nog ergens een bakje met geld vandaag te halen was. Geleidelijk ontstond er een pakket aan mogelijkheden, bezuinigen en extra inkomsten, waaruit het college een raadsvoorstel heeft gedistilleerd.

 

Na veel wikken en wegen  is daar in november van 2019 een besluit over genomen in de raad. In de afgelopen week is gepubliceerd dat de bezuinigingen op koers liggen. Of er na zo’n korte periode ook werkelijk iets zinnigs over te zeggen valt, gaan we de komende weken vast vernemen in de commissievergaderingen.

Aan de inkomstenkant is de OZB voor bedrijven omhoog gegaan. Belangrijk, want zo kunnen de ontwikkelingen, die voor de gemeente en ondernemers van belang zijn, gewoon doorgaan. Hier werd ik de afgelopen dagen nog eens aan herinnert. Ondernemers van de binnenstad worden plotseling geconfronteerd met het besluit dat de pollers, de beweegbare palen, waarmee de toegangswegen van de binnenstad zijn afgesloten niet langer werken. De palen zijn naar beneden en blijven naar beneden. De huidige palen worden door de leverancier niet langer onderhouden en nieuwe kosten zo’n €250.000,-. Dat de leverancier de palen niet langer kan en wil onderhouden

Nardus Koster, fractievoorzitter
Nardus Koster, fractievoorzitter

was overigens al anderhalf jaar geleden gemeld. De gemeente heeft dus ruimschoots de tijd gehad om maatregelen te nemen en een nieuw plan te bedenken. Bijvoorbeeld een nieuwe leverancier of een ander afsluitsysteem. Dit had allemaal al in kannen en kruiken kunnen/moeten zijn voordat er ook maar sprake was van de noodzaak tot bezuinigen. De veiligheid op straat tijdens de winkelopeningstijden is in het geding, maar ook de verkeerstoename en overlast in de avonduren zorgt voor onvrede onder bewoners en ondernemers.

 

Diezelfde bewoners werden ook al onaangenaam verrast met een toename van de kosten voor parkeren. Voor de bewoners met een garage, inrit of erf komt daar ook nog de aanscherping van het parkeerbeleid bij, waardoor er meerkosten zijn voor een parkeervergunning. Heb je de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren, dan kom je niet in aanmerking voor een 1ste parkeervergunning. Deze is overigens sinds de invoering van het parkeerbeleid wel altijd verstrekt

De pollers die niet meer werken.
De pollers die niet meer werken.

aan iedereen die er één aanvroeg. Nu wordt het beleid aangescherpt en kunnen deze bewoners geen 1ste vergunning meer aanvragen. Tenzij je meerdere auto’s bezit, waarvan er één op eigen terrein staat, dan kun je wel een 1ste vergunning aanvragen voor de tweede auto. Veel garage’s en inritten zijn overigens helemaal niet meer geschikt om een moderne auto in te plaatsen.

 

Dit neemt niet weg dat de ruimte voor de garage of inrit vrij gehouden moet worden en dus niet beschikbaar is voor een vrije parkeerplaats. Op die onbruikbare plekken zou prima de eigenaar van die garage of inrit zijn of haar auto kunnen plaatsen. Maar dat is dan, volgens de wethouder, een privé parkeerplaats. Misschien is het een idee om die bewoners een vergunningen te verstrekken die enkel de mogelijkheid geeft om op die specifieke plek te parkeren. Voor elke andere parkeerplaats moet de bezitter van deze vergunning dan gewoon parkeergeld betalen. Zo worden de onbruikbare plaatsen toch benut en nemen deze auto’s geen andere parkeerplaatsen in. Wordt vervolgd.

 

Laat ons vooral weten wat je vindt van de gevolgen van de bezuinigingen, de pollers en het parkeerbeleid via info@gbkampen.com.

 

Nardus Koster, fractievoorzitter


De eikenprocessierups in Kampen

Gepubliceerd op vrijdag 24 januari 24 januari 2020 Tekst en foto's: Piet Bergstra

Vorig jaar brachten wij de gemeente Kampen op het idee om de eikenprocessierups te gaan bestrijden met nestkastje voor koolmezen. Dat idee hadden wij ‘geleend’ van de gemeente Dronten (want ere wie ere toekomt). Men ging met ons voorstel aan het werk. We wilden graag weten wat de resultaten waren. We vroegen daarom de gemeente ernaar.

 

In voorjaar 2019 werden er in ´s-Heerenbroek 15 vogelnestkasten op voor koolmezen opgehangen. Leerlingen van het Ichthus College hadden de vogelnestkasten gemaakt en hielpen mee met het ophangen. Een paar kasten werden in 2019 gebruikt door koolmezen, niet alle. Mogelijk was de gemeente met het ophangen van de kasten aan de late kant. Men had de indruk dat eikenprocessierupsennesten in de bomen met de vogelnestkasten kleiner waren, dus dat de nestkastjes inderdaad meehielpen aan de bestrijding van de rupsen. 

Het Ichthus College maakt voor 2020 nog eens 50 nestkasten: 25 voor koolmezen en 25 voor pimpelmezen. Zodra zij klaar zijn, worden deze kasten opgehangen. Hoe eerder, hoe beter. De kasten komen te hangen in eikenbomen in Zalk en langs de Flevoweg. In de gemeente Kampen was het aantal locaties (bomen met nesten) in 2019 gelijk als in 2018. Wel werden er per boom meer nesten geteld. Ook is er een stijgende lijn waarneembaar. In 2016 waren er 88 besmette bomen met 145 nesten. In 2019 309 besmette bomen met 964 nesten. De preventieve bestrijden met nematoden en verwijdering van nesten kostten de gemeente totaal  20.000  euro.

 

De gemeente Kampen gaat 2020 weer selectief spuiten met nematoden, langs drukke fietspaden, drukke voetpaden, bij scholen en dergelijke (begin april). Waar geen biologische bestrijding wordt toegepast of waar na bestrijding alsnog nesten worden gevonden (vanaf half mei) worden de nesten weggezogen. Naast het gebruik van nestkasten wordt er ook een pilot gestart: natuurlijke bestrijding door een leefgebied te maken voor vogels, sluipwespen en vliegen die eikenprocessierupsen en -vlinders eten of parasiteren.

Ondertussen is ook de provincie bezig met het onderwerp. Zij wil met alle terreinbeheerders komen tot een gecoördineerde bestrijding van de eikenprocessierups. Inmiddels heeft zij twee bijeenkomsten gehouden (16 juli en 31 oktober 2019). Binnenkort bespreekt de provincie met de terreinbeheerders een concept plan van aanpak.


Wij zijn voorstander van rustige stadsuitleg

Gepubliceerd op zaterdag 4 januari 2020  Tekst en foto's: Piet Bergstra, IJsseldelta

Bij sommige politieke partijen is er "euforie" over het kunnen bouwen in Reeve, bij anderen zeker niet. Stel je nu eens voor wat er zou zijn gebeurd als die uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negatief had uitgepakt? Dus een streep door het bouwen? Wij vroegen het aan wethouder Albert Holtland: “Als de rechter negatief beslist zou hebben over woningbouw in het Reeve dan hadden we in Kampen echt een probleem gehad. We zouden dan in zeer zwaar (financieel) weer terecht zijn komen. Veel zwaarder dan nu het geval is”.

De wethouder legt uit dat als de gemeente geen geld meer heeft, ze kan aankloppen bij de provincie. “Dat kan/mag pas als je de maximale belastingdruk hebt opgelegd die de wet toelaat voor gemeentes. Voor Kampen zou dit betekenen dat dan o.a. de ozb nog eens fors verhoogd zou moeten worden, omdat we nu nog steeds niet aan het maximum zitten. Maar ook de rioolheffing, het storten van het huisvuil, begrafeniskosten, paspoorten, rijbewijzen, etc. zouden flink duurder kunnen worden, voordat de provincie mag helpen (de zgn. art. 12 status)”.

 

GBK is altijd tegen bouwen geweest in een plan dat op deze schaal werd aangepakt. Maar GBK is nooit tegen bouwen over de Zwartendijk geweest. Dat gaat toch wel eens gebeuren. Maar wat we nu doen is beginnen te bouwen helemaal aan de andere kant, tegen de Randmeren aan. Dat was niet onze insteek. Wij zijn voorstander van een rustiger stadsuitleg. Dat kun je doen door een bepaald gebied te pakken waarvan je denkt het de komende jaren nodig te hebben en de rest vooralsnog onaangeroerd te laten. Dat werd gedaan met het Stationskwartier, met Het Onderdijks, met Het Meer, het gaat gedaan worden met Fuite, met het “tussenland” en met het Sonnenberchkwartier, etc. Je gaat dus dat deel ontwikkelen wat je binnen een afzienbare tijd nodig hebt. 

“Die slag hebben we echter verloren”, zegt Holtland. “ Er werd voor miljoenen aan grond aangekocht door de gemeente en door ontwikkelaars, waarbij de plannen door de meerderheid van de gemeenteraad werd goedgekeurd. We gaan nu dus beginnen aan de andere kant, ver van de stad af, om daarna naar de stad toe te werken. Het zij zo, maar ik ben blij dat we wel kunnen beginnen. Dan zien we in ieder geval weer wat van dat geïnvesteerde bedrag terug”, aldus wethouder Holtland.


Reeve: een overzicht en terugblik

Gepubliceerd op vrijdag 27 december 2019 19:34  Tekst: Raad van State, Piet Bergstra. Foto's: Piet Bergstra, IJsseldelta

De stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta (hierna verder De Stichting en de Vereniging) vochten jarenlang een juridische strijd tegen de komst van het Reevediep en later de woningbouw in het Reeve. Tevergeefs, naar bleek op 24 december 2019. Hoewel er tussentijds een succesje werd geboekt was het eindresultaat ontgoocheld: op alle punten die zij inbrachten werden ze in het ongelijk gesteld. En dat waren er nogal wat. Maar waar ging het nu eigenlijk om? En wat waren die ingebrachte bezwaren? Een overzicht en terugblik.

 

Het begon al in 2013. Bij besluit van 12 december 2013 stelde de minister van Infrastructuur en Milieu het projectplan "Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)" vast. Dit als uitvoering van de Planologische Kernbeslissing "Ruimte voor de Rivier". Het voornaamste onderdeel van deze besluiten betrof de aanleg en inrichting van een hoogwatergeul - het Reevediep ook wel aangeduid als bypass - ten zuiden van Kampen. Een van de uitvoeringsbesluiten, het door de raad bij besluit van 12 december 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Dorp Reeve", voorzag daarnaast in de realisatie van een nieuwe woonwijk met 1.300 woningen en maximaal 1.100 ligplaatsen voor (recreatie)vaartuigen, het zogeheten dorp Reeve, ten zuiden van Kampen.

De Stichting en de Vereniging gingen hiertegen in beroep, vanwege de gevolgen van deze besluiten voor de natuur- en landschapswaarden van het gebied. Zij vonden onder meer dat de besluiten zouden leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, vanwege nadelige gevolgen voor twee (moeras)vogelsoorten, te weten de roerdomp en de grote karekiet. Daarnaast vonden de Stichting en de Vereniging dat niet was aangetoond dat een actuele regionale behoefte bestond aan de 1.300 woningen en de bijbehorende ligplaatsen in het dorp Reeve.

In een tussenuitspraak op 11 februari 2015 gaf de Afdeling aan dat zonder het reduceren van deze negatieve effectenmaatregel (b.v. in de vorm van nieuw rietmoeras), dat zou leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, in verband met de aantasting van het broed- en leefgebied van de roerdomp en de grote karekiet. Ook gaf de Afdeling aan dat de raad de actuele regionale behoefte aan de 1.300 woningen in het dorp Reeve niet inzichtelijk had gemaakt en dat het bestemmingsplan "IJsseldelta-Zuid" dus in strijd was met het Besluit ruimtelijke ordening. Een tussentijds succes.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State droeg de uitvoerders op om te voldoen aan de criteria die in de Natuurbeschermingswet zijn opgenomen. Ook moest nader onderzoek plaatsvinden over de woningbehoefte. Het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2013 werd vernietigd, wat betreft de planregeling voor het dorp Reeve en de bijbehorende jachthaven. Voor wat betreft de hoogwatergeul moest er een zogenaamde ADC-toets plaatsvinden: (Alternatief - Dwingende redenen openbaar belang - Compensatiemaatregelen Natura 2000). 

Op 25 januari 2018 stelde de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vast voor het dorp Reeve. Dit afzonderlijk van de besluitvorming over het projectplan en de uitvoeringsbesluiten voor de doorgaande vaarverbinding. Het nieuwe bestemmingsplan voorzag in een minder omvangrijke ontwikkeling dan was voorzien in het bestemmingsplan "IJsseldelta-Zuid" van 12 december 2013.

 

Het bestemmingsplan voor het dorp Reeve voorzag nu in 600 woningen. Het bestemmingsplan "Reeve" voorzag verder in een externe jachthaven met 70 ligplaatsen voor recreatievaartuigen, in het zuidwestelijke deel van het plangebied. De beroepen van de Stichting en de Vereniging tegen het bestemmingsplan "Reeve" werden ongegrond verklaard.

 

De Vereniging en de Stichting stelden beroep in tegen het projectplan en de uitvoeringsbesluiten, omdat volgens hen het recreatieve gebruik van de vaarweg zou kunnen leiden tot verstoring van de roerdomp en de grote karekiet en als gevolg daarvan tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. Daarnaast zou de vaarverbinding volgens appellanten leiden tot een toename van stikstofdepositie op gevoelige habitattypen in de (wijde) omgeving van de vaargeul. De Vereniging gaf als verweer dat het projectplan en de uitvoeringsbesluiten in strijd zou zijn met het "Verdrag inzake biologische diversiteit, Rio de Janeiro, 5 juni 1992, (hierna: Biodiversiteitsverdrag)", vanwege de gevolgen van de doorgaande vaarroute voor het leefgebied van de roerdomp en de grote karekiet. Partijen bij het Biodiversiteitsverdrag hebben zich onder meer verbonden maatregelen te treffen teneinde het verlies van biodiversiteit tegen te gaan, aldus de Vereniging. De Afdeling stelde nog even vraagtekens bij het feit of de Vereniging wel beroep kon doen op dit verdrag. Maar omdat het verweer niet concreet was werd ook dit afgewezen. 

Grote karekiet: Bron Earth.com
Grote karekiet: Bron Earth.com

De Stichting en de Vereniging betoogden verder dat het projectplan en de uitvoeringsbesluiten in strijd waren met de Wet Natuurbescherming. De besluiten leiden volgens hen tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren vanwege de gevolgen van de doorgaande vaarroute voor recreatievaartuigen voor de roerdomp en de grote karekiet. De voorbijvarende motor- en zeiljachten leiden volgens hen tot verstoring van de vogels. Het ging in dit verband om visuele verstoring en om verstoring door geluid van gemotoriseerde vaartuigen en door verlichting van die vaartuigen. Er was een natuurtoets gedaan door bureau Tauw. Ook over de verstoringsafstand was men het niet mee eens. Die stond op 200 meter en dat moest zeker 400 meter zijn. Daarnaast vonden de bezwaarmakers dat de beoogde beschermingsmaatregel in de vorm van drie afschermende rieteilanden en een nieuwe rietkraag niet was aangetoond.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak zag geen aanleiding in het oordeel dat gemeente en provincie bij het nemen van de bestreden besluiten niet mochten uitgaan van de conclusie uit de passende beoordeling dat het gebruik van de vaargeul niet zou leiden tot verstoring van de roerdomp en de grote karekiet vanwege de verlichting van de recreatievaartuigen. Er werd een vergelijk gemaakt met onderzoek in de Weerribben en Wieden. Daar was onderzoek verricht naar verstoringseffecten van moerasvogels door waterrecreatie. Uit een analyse met gegevens van de vaarintensiteit, het aanwezige riet én de verspreiding van moerasbroedvogels bleek dat de vaarintensiteit een prima voorspeller was voor de aanwezigheid van moerasbroedvogels. Rietzangvogels, zoals de grote karekiet, bleken minder verstoringsgevoelig dan reigerachtigen en roofvogels, zoals de roerdomp.

 

Roerdomp. Foto: Pixabay
Roerdomp. Foto: Pixabay

Verstoring van vogels kan in beginsel plaatsvinden door geluid, licht en visuele verstoring door menselijke aanwezigheid. De Afdeling was van mening dat in de vaargeul van het Reevediep sprake is van relatief lage geluidsniveaus, omdat de boten slechts met lage snelheid mogen varen. Motorgeluid en eventueel menselijk geluid zijn daarbij van ondergeschikt belang. Als gevolg van de combinatie van een laag geluidsniveau met het relatief lage aantal vaarbewegingen (in vergelijking met b.v. een drukke weg) zou geluidsverstoring geen factor van betekenis zijn. Concentratie van boten vindt, bij afwezigheid van aanlegplaatsen in de vaargeul, niet plaats. Voor vogels die overdag actief zijn, zoals de roerdomp en de grote karekiet, is ook verstoring door licht geen belangrijke factor. Het merendeel van de boten zal immers bij daglicht passeren. De verstoring vanuit de vaargeul is uitsluitend het gevolg van visuele verstoring van de langsvarende vaartuigen en de daarop aanwezige mensen, aldus de beoordeling.

 

De Stichting en de Vereniging bestreden dat vanwege de verschillen in rekensystematiek, de in Duitsland gehanteerde drempelwaarde met 4 dB(A) kon worden verhoogd. Zowel de verstoring door geluid, licht, visuele verstoringen a;s de rekensystematiek werden door de Afdeling bestuursrechtspraak afgewezen.

 

Dan was er nog de vraag of de nieuwe rieteilanden zouden volstaan als afschermende maatregel. Voor een effectieve werking van een alleen een barrière was niet meer vereist dan een barrière van voldoende hoogte en dichtheid. Dit betekende in dit geval dat het riet om als afschermende maatregel te kunnen dienen aan de kwaliteitseis moet voldoen van het bereiken van een hoogte van 2 m en voldoende dichtheid. Het maakte niet uit of de visuele afscherming werd bereikt door een natuurlijke afscherming of een door een technische, kunstmatige constructie, bijvoorbeeld een zichtscherm van hout. De Afdeling zag een bevestiging voor dit oordeel in de omstandigheid dat is gebleken was dat, binnen twee jaar na de transplantatie, het riet zich overeenkomstig de verwachting van verweerders ontwikkeld had.

 

De Stichting en de Vereniging betwistten dit. Op een nadere zitting van 16 oktober 2019 werden door hen gemaakte foto’s getoond, waaruit volgens hen kon worden afgeleid dat het riet nog altijd niet aan de vereiste hoogte van 2 m voldeed en dus volgens hen niet effectief was. De getoonde foto’s waren naar het oordeel van de Afdeling onvoldoende om de bevindingen van de veldinspecties van Altenburg en Wymenga, die het onderzoek hadden uitgevoerd, te diskwalificeren.

Over de vrees van de Vereniging dat het riet op de eilanden zou worden vertrapt of beschadigd door recreanten (zwemmers, vissers, kanoërs) die de eilanden zullen betreden, overwoog de Afdeling als volgt: het gebruik van de doorgaande vaarweg Reevediep is alleen toegestaan binnen de betonde vaargeul. Verder is van belang dat aan het water in het plangebied dat niet is aangeduid als "vaargeul", de aanduiding "recreatie uitgesloten" is toegekend. Waterrecreatie buiten de vaargeul is dus niet toegestaan. Ook dit betoog slaagde daarom niet.

 

De Stichting en de Vereniging betogen tenslotte dat de drie rieteilanden de waterdynamiek ter plaatse zouden beïnvloeden, hetgeen negatieve gevolgen zou hebben voor de bestaande rietoever. Maar ook dat er verstoring door wandelaars en fietsers zou kunnen optreden, dat de uitbreiding van het recreatiegebied Roggebot nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het leefgebied van de roerdomp en/of dat de vaargeul zou leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen. Alle beroepen werden op 24 december 2019 ongegrond verklaard door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Daarmee komt een einde aan een langdurige juridische proces en is de weg vrij voor een onbelemmerde doorvaart in het Reevediep voor de recreatievaart en woningbouw in Reevedorp. 


Bloemen voor Bijen: de trein rijdt!

Gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2019  Foto's: Gemeente, Pixabay, Piet Bergstra

Sinds het voorjaar van 2018 is ons raadslid van GBK, Piet Bergstra, bezig met het initiatiefvoorstel Bloemen voor Bijen. De bedoeling van dat project is om te zorgen voor meer bloeiende bermen zodat de populatie van wilde bijen zich gaan herstellen. Bijen spelen en enorme belangrijke rol. Het Earthwatch Institute concludeerde in het laatste debat van de Royal Geographical Society of London zelfs dat bijen het belangrijkste levende wezen op aarde zijn.

 

Nadat Bergstra zijn plannen, vorig jaar april uit de doeken deed bij wethouder Van der Sloot, werd door haar onmiddellijk een bedrag uit het collegebudget toegezegd. Het plan maakt immers deel uit van het coalitieprogramma. Met dat geld worden nu een aantal proefstroken aangelegd: langs de Europa Allee en aan het begin van de Esdoornhof. Voedselrijke grond wordt afgegraven en arme grond ingebracht. Dan zullen er wilde bloemenmengsel worden ingezaaid. Benieuwd wat dit komend voorjaar gaat opleveren.

 

Een bedrijf aan de Constructieweg zal een deel van de berm doorzaaien met een kruidenmengsel. Er wordt gekeken om ecobermen in bedrijvenpark Rijksweg 50, samen met de ondernemers, te realiseren zodat er meer biodiversiteit ontstaat rondom dit park. Het project valt samen met het plan van een verbeterde biodiversiteit. Ook de heemtuin maakt daar deel van uit. Ook die tuin is men bezig opnieuw in te richten. Er is inmiddels een werkgroep Biodiversiteit bezig die deze projecten gaat ‘begeleiden’. 

 

“Het gaat langzaam maar wel de goede kant op. Er is een veranderende denkwijze over bermbeheer merkbaar binnen de gemeente. Men wordt steeds enthousiaster. Dat is prachtig om te zien. Het is een project van de lange adem en zal wat jaren kosten. Elk jaar wat kleine stappen nemen en meer mensen bedrijven erbij betrekken. Het doel van het initiatiefvoorstel is om een extra bedrag beschikbaar te krijgen o.a. voor aanschaf lesmateriaal, voorlichting, communicatie, aanpassen maaibeleid etc. Er moet nog veel gebeuren maar de trein rijdt”, aldus Piet Bergstra.


Foto's boerenprotest

Gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019 16.56 Foto's: Herman Bres

 


Update wateroverlast

Gepubliceerd op donderdag 19 september 2019 15:09 Tekst: Piet Bergstra. Foto's: Diverse melders

We maken ons als partij altijd sterk voor een goede communicatie tussen gemeente en inwoner. Door duidelijk te communiceren kun je vaak heel veel problemen wegnemen, creëer je begrip of krijg je respect. Als wij bepaalde problemen bij de gemeente aankaarten, al dan niet door inwoners gemeld, dan vinden wij het heel belangrijk om de resultaten ervan terug te koppelen naar die melders. Dan weten zij dat aan hun probleem wordt gewerkt of dat er iets mee gedaan wordt. Bij deze. 

Een goed voorbeeld is de wateroverlast van vorig jaar. Piet Bergstra: “In 2018 heb ik, namens GBK, aandacht gevraagd voor de wateroverlast tijdens een Informatieavond. Na een fikse regenbui op donderdag 8 augustus 2018 was er op veel plaatsen in Kampen sprake van wateroverlast. We richtten een meldpunt in via onze Facebook account. Van alle meldingen werd door mij een dossier aangemaakt en aangeboden aan de gemeente. Dit is dus alweer meer dan een jaar geleden. Het werd toen door een verantwoordelijke ambtenaar voortvarend opgepakt”. 

1e , 2e en 3e Ebbingestraat, de Schokkerstraat, omgeving parkeergarage Buitenhaven en Dijkgraafstraat  


Buiten Nieuwstraat 

 

 

 

 

 

 

 


Noordweg

 

 

 


Sint Jorisstraat

 

 

 


Pannekoekendijk

 


Groenestraat

 

 


Wielstraat

Is uitgevoerd

 

 

 


Is in uitvoering. Ontwerp van regenwaterriolering en bodemonderzoek zijn gereed, terwijl er nu aan de inrichting van de straat wordt gewerkt. Het bodemonderzoek naar PFOS loopt. (PFOS is een stof die al sinds de jaren zeventig in de industrie wordt gebruikt. Het wordt gezien als ‘zeer zorgwekkende stof’, al zijn de schadelijke effecten ervan nog onduidelijk). 

 


Is aanbesteed en zal binnenkort worden aangepakt, voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. De Noordweg ligt op de ontwerptafel waarbij een combinatie wordt gelegd met het herbestraten.


De aanpak van Sint Jorisstraat (in het kader van het wegenprogramma) zal worden gecombineerd met die van wateroverlast van de Schreiershoek en het verlengde ervan.


Hier is nog geen overeenstemming met de bewoners over de straatinrichting. 


De Groenestraat wordt tegelijk met Bongerd, Meeuwenplein en kruising Ebbingestraat/Flevoweg heringericht.


Aan de Wielstraat wordt gewerkt i.v.m. een kruising Tennet-kabel en mogelijk uitbreiding van standplaatsen op Constructieweg. 


Veel meldingen zoals Muntplein, Populierenstraat, Uiterwijksteeg of Geerstraat zijn al afgehandeld. Soms betrof  het meldingen waarvoor de bewoner zelf verantwoordelijk is, in andere gevallen ging het om een verstopping of slecht onderhoud.

 

Voor een aantal locaties is een bureau ingeschakeld om nader onderzoek te doen. Het gaat om  Groenestraat, Wielstraat, Meeuwenpein en Pannekoekendijk. "Het bureau heeft in 2018 een controle berekening gemaakt voor de toe te passen leidingdiameter voor het nieuwe regenwaterafvoer (RWA) riool. Per overlastlocatie is in het rioleringsrekenmodel een berekening gemaakt om de effecten in beeld te brengen van de nieuwe situatie. Dan weet de gemeente welke diameter RWA riool aangelegd moeten worden en welke ruimte in de bodem nodig is. Dit alles in verband met de in de bodem aanwezige vele kabels, leidingen en bestaande gemengd riool (vuilwater en regenwater)", aldus de gemeente.