ELINA NIEUWE LIJSTTREKKER GBK

Gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021 10:00 Tekst: redactie Foto's: privé collectie

 

Voor velen in Kampen is Elina een onbekende persoon. Daar gaat binnenkort verandering in komen, want zij is de nieuwe lijsttrekker voor Gemeente Belang Kampen bij de komende verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad. Als nieuwe politiek leider gaat zij namens de partij de hoofdrol spelen in de verkiezingscampagne en de debatten. Maar wie is Elina eigenlijk? We spraken met haar en met de lijsttrekker uit 2018, Albert Holtland. 

Elina Schmidt-Blokzijl (39) groeide op in Zwartsluis. Haar vader was altijd een groot voorbeeld voor haar. Hij was in zijn werkzaam leven Estate planner bij ABN Amro. Naast zijn baan gebruikte hij zijn vrije tijd om actief bezig te zijn binnen verenigingswerk en kerkelijk leven. “Mijn ouders hebben mij altijd gewezen op het belang van iets doen voor een ander, hoe druk je het zelf ook hebt”, aldus Elina. Dit principe neemt ze nog dagelijks mee. Als zelfstandig fiscalist ging zij beroepsmatig dezelfde kant op als haar vader

In 2020 stopte ze als fiscalist om als barista (koffiespecialist) te starten met een mobiele espressobar Elina's. Uit het directe contact met mensen en de gesprekken die daaruit ontstaan haalt zij enorm veel voldoening. Daarnaast is Elina sinds 2006 mede-eigenaar van een autobedrijf en actief binnen het bestuur van het verenigingsleven.

 

De interesse in politiek kwam later. Schmidt: “In 2018 ben ik actief geworden binnen de plaatselijke politiek. Ik zie het als mijn missie om politiek bereikbaar te maken voor iedereen. Ik vind het nog vaak een wereld die voor veel mensen onbekend is. Onbekend maakt onbemind, en daar kunnen we echt iets aan veranderen. Binnen de GBK kan dat zeker. Juist omdat de fractieleden diverse  achtergronden hebben, zijn er raakvlakken met iedere inwoner uit onze prachtige gemeente. Ons partijprogramma is, omdat wij geen landelijke partij zijn, gericht op onze eigen inwoners.”

Binnen de fractie van de GBK werd Elina in 2019 fractiesecretaris. In 2021 schoof ze aan als lid van de commissie Bestuur en Middelen. Elina: “Ook binnen de gesprekken die ik voer vanuit mijn rol als commissielid merk ik dat er vaak een kloof is tussen de bestuurscultuur en de burger. Deze kloof kun je overbruggen door echt naar mensen te luisteren en door met je voeten op de vloer te blijven staan. Vaak horen we wel maar luisteren we niet.”

 

Elina is dan ook dankbaar voor het vertrouwen dat de leden in haar hebben gesteld en is blij dat er een team achter haar staat dat enorm veel ervaring en kennis met haar wil delen: “Samen kunnen wij ons vorige succes vasthouden en verder laten groeien!"

 

De vorige lijsttrekker en huidige wethouder Albert Holtland is blij dat er een nieuw  gezicht de kar wil trekken. “Het is mooi dat er ook binnen GBK opvolgers klaarstaan om het stokje over te nemen. Het is goed om te zien dat er nieuwe mensen opstaan binnen de partij - en dat is ook goed voor de politiek - die zich willen gaan inzetten voor de lokale overheid”, aldus Albert Holtland.

 

Binnen landelijke partijen kan nog wel eens geput worden uit landelijke scholingsdagen en landelijke opleidingen. Voor een lokale partij zijn die mogelijkheden er niet. Leden moeten worden geworven en worden uitgenodigd om actief mee te gaan doen. Een voordeel daarbij is wel dat het allemaal lokaal is en dus de geïnteresseerden ook vaak zelf raakt.

 

Albert: “We mogen ons als GBK - tweede partij in de Kamper raad - gelukkig prijzen met veel leden, en des te meer met de aanmelding van een daarvan, die naar voren treedt om als lijsttrekker aan de slag te gaan. Dat is zeker niet niks. Je kunt je nergens achter verschuilen, jij bent het gezicht van de partij".

 

GBK is enorm blij dat Elina Schmidt het aandurft om het stokje van Albert overnemen. Na zoveel jaren een nieuw gezicht, dat werd tijd. Hoewel Albert zich nog niet oud voelt vindt hij dat het tijd is voor vernieuwing.

 

"Je moet in de politiek nooit blijven zitten tot ze je wegsturen is mij altijd voorgehouden. Werk aan je opvolging en geef ze zoveel mogelijk goede dingen mee. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag”, besluit Albert Holtland. 


Raadspraat: Afscheid

Gepubliceerd op woensdag14 juli 2021 19:11 Tekst: Bruno Karel. Foto's: Piet Bergstra

 

Onze burgemeester Bort Koelewijn heeft begin dit jaar te kennen gegeven zijn functie neer te leggen. Hij gaat van zijn welverdiende pensioen genieten met Anneke zijn echtgenote, in Bunschoten aan de oevers van de voormalige Zuiderzee, pardon aan het  IJsselmeer. Wij Kampenaren hebben onze mening natuurlijk al klaar. Het was een goeie Burgemeester, een echte burgervader.

 

Je zag hem overal, van de Bolleschure in Grafhorst tot op de melkbus in de Nieuwjaarsnacht in Brunnepe. Sommigen maakten uiteraard ook wel eens aanmerkingen op zijn bestuursstijl. Procedures zouden niet altijd goed worden gevolgd. Denk aan de Koggewerf of zijn grote wens; het Stadsstrand met het Paviljoen. Maar wat overheerste was toch "het is een mens onder de mensen”.

 

En de Kampenaar kent het spreekwoord; je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Laten we de nieuwe burgemeester, Sander de Rouwe met zijn gezin, met open armen verwelkomen en hem zo snel mogelijk het gevoel geven hier "thuis" te zijn. Mijn wens voor burgemeester Koelewijn is dat u nog vele gezonde jaren samen met echtgenote, kinderen en kleinkinderen in Bunschoten mag wonen en genieten. 

 

VERTREK

Nee,  voor ons niet onverwachts kondigde wethouder Geert Meijering (CDA) aan per 23 augustus a.s. te vertrekken naar een nieuwe functie bij de N.S. Als jong politicus zul je veel kennis hebben opgestoken. Met GBK zat je niet altijd op dezelfde golflijn en dat hoeft ook niet. Toch konden we samen met jouw partij het CDA in een coalitie zitten. Geven en nemen, maar samen staan voor de stad Kampen!

 

 

 

Somber kijken we terug naar de bouw parkeergarage Buitenhaven die ruim 2 miljoen euro meer kostte en het veelbesproken zwembad De Steur die opnieuw jaarlijks vele extra tonnen moet hebben in de exploitatiekosten. Ook wil ik het Stadsstrand niet vergeten. De participatie met de omgeving was niet op orde, het inpassen in een Natura 2000 gebied verdient niet de schoonheidsprijs. Maar met groot plezier kijken we terug op de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden met infill korrels, in het bijzonder als eerste bij de v.v. IJVV IJsselmuiden.  Jij maakte je sterk voor het Toerisme, de Sport en de Economie van onze Gastvrije Hartelijke Hanzestad Kampen. Geert het gaat je goed en eens een Kampenaar altijd een Kampenaar zullen we maar zeggen!

 

SONNENBERGKWARTIER.

De weerstand om nog een kerk te bouwen in het Sonnenbergkwartier was en is nog steeds bijzonder groot bij onze inwoners en niet minder bij onze fractie van Gemeente Belang Kampen. Wij hechten aan een betrouwbare overheid. 

 

WONINGBOUW

 

De woningbouw zit muurvast in Nederland. Dat treft onze gemeente uiteraard ook.  Wethouder Holtland loopt zich het vuur uit de sloffen om de bouwmotor aan de gang te krijgen. Her en der wordt er wel wat gebouwd maar te weinig. Feit is wel dat starters nagenoeg niet meer aan de bak komen. De ambitie van dit College is om 400 woningen per jaar te gaan bouwen. Dus neem besluiten! Bouwen!

 

VERGUNNINGEN

 

Het blijkt dat er binnen de gemeente Kampen geen standplaatsen beleid meer is. Marktkooplieden, standplaatshouders en eigenaren van o.a. foodtrucks zitten hier met smart op te wachten. Wethouder Holtland heeft het opgepakt en er zal met gezwinde spoed aan gewerkt worden. We hebben mooie wandelroutes in Reeve, we hebben bankjes in Reeve om uit te rusten, we hebben fietsroutes gemaakt, maar we kunnen er geen kopje koffie krijgen. Dat moet anders. Graag nog voor de vakantie echt goed begint. Ook dat is onderdeel van een gastvrij Kampen.


'Gemeente moet zelf weer grond aankopen'

Gepubliceerd op maandag 14 juni 2021 13:21 Tekst: redactie. Foto's: Piet Bergstra

 

“Wij moeten zelf weer aan het roer komen te staan. Een gemeente moet niet meer afhankelijk zijn van een paar projectontwikkelaars. Als gemeente hebben wij de plicht ons uiterste best te doen om te zorgen dat iedereen, arm en rijk een dak boven zijn/haar hoofd krijgt. Wij willen geen enkele doelgroep uitsluiten. Daarom is het beter om zelf weer de teugels in handen te nemen”.  

 

Dat zei wethouder Holtland (Gemeente Belang Kampen) in een interview met De Stentor naar aanleiding van besprekingen in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling over de woningbouw in zijn stad. Hij wil dat de gemeente Kampen zelf weer grond gaat aankopen en meer controle krijgt over de nieuwbouw van woningen. De fractie van GBK is het daar mee eens.

"Meer controle krijgen over nieuwbouw".
"Meer controle krijgen over nieuwbouw".

Fractievoorzitter Nardus Koster: “Het vinden van een betaalbare nieuwe woning begint onderhand een probleem te worden. De gemeente zelf heeft nagenoeg geen eigen grond om woningen te kunnen bouwen. De grond in de voor de hand liggende uitbreidingsgebieden rondom de stad is in handen van bouw- en projectontwikkelaars. Dat moet anders”. 

 

Op dit moment moet de gemeente voor bijzondere eisen op de knieën bij de ontwikkelaars. De gemeente heeft vrijwel niets meer in te brengen over wat er gebouwd moet worden. Wethouder Holtland is van mening dat dit niet meer kan.

 

'GEMEENTE HEEFT VRIJWEL NIETS IN TE BRENGEN'

 

“Tot 2006 had de gemeente Kampen genoeg grond in bezit om huizen te kunnen (laten) bouwen. De gemeente kon, middels bepalingen in het bestemmings- en verkavelingsplan, zelf bepalen wat er werd gebouwd: goedkope sociale woningen, wat duurdere twee-onder-een kap en enkele woningen in het duurdere segment. Dat ging goed totdat de crisis inviel. Toen werd door het toenmalige college besloten om de aankoop van gronden uit handen te geven aan projectontwikkelaars”, aldus Holtland. 

Het schetsverkavelingsplan Fuite, IJsselmuiden
Het schetsverkavelingsplan Fuite, IJsselmuiden

Maar ook de projectontwikkelaars werden door dezelfde crisis getroffen. Nu wil de gemeente vasthouden aan een verdeling van 30-40-30. Dat betekent 30% sociale woningen, 40% in het middensegment en 30% duurdere huizen. 

 

Sociale woningen bouwen is voor projectontwikkelaars weinig interessant: daar maken ze niet genoeg winst op. Zij gaan op een paar vierkante meter dan liever de lucht in: appartementen. Meer vierkante meters op hetzelfde landoppervlak. Dan wordt er meer winst gemaakt. Je ziet het bij plan Fuite in IJsselmuiden. Onderhandelingen zijn lastig. Nu staat er de bouw gepland voor 275 woningen in de 30/40/30 verhouding.

 

Nieuwbouw in het Stationskwartier
Nieuwbouw in het Stationskwartier

GBK vindt dat iedereen recht heeft op een huis. Ook de mensen met een kleine portemonnee. Daarom is de sociale woningbouw zo belangrijk. Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen voor mensen die niet over genoeg financiële middelen beschikken om een woning te huren in de vrije sector. Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. Sociale woningbouw is belangrijk voor GBK. Het is minder belangrijk voor de projectontwikkelaar omdat er weinig winst wordt gemaakt. 

 

De ontwikkelaars willen de nieuwe wijk in IJsselmuiden (Fuite) verder verdichten door meer bouwen. “Maar wij vinden dat de wijk ook groen moet worden en leefbaar. Dat past in een dorp als IJsselmuiden. Bovendien willen wij geen hoogbouw. Het liefst zien we ook een extra ontsluiting voor de wijk. De ontwikkelaars kijken nadrukkelijk naar de gemeente. Elke verandering of wijziging betekent vrijwel altijd extra kosten en minder opbrengsten. Grondpolitiek hoeft geen inkomstenbron te zijn voor gemeenten maar altijd geld meebrengen om huizen te bouwen kan een gemeente ook niet volhouden”, besluit Holtland. 


Plant oorzaak vertraging Schans-Buitenwacht

Gepubliceerd op zaterdag 12 juni 2021 10:58 Tekst: Piet Bergstra

 

Een klein berichtje op bladzijde 45 van de concept Jaarstukken 2020 van de gemeente Kampen: “Het optimaliseren van de waterhuishouding rondom Schans-Buitenwacht ligt achter op schema”. Dat is wel erg magere omschrijving: de feitelijke werkzaamheden zijn nog niet gestart. De oorzaak? Een plant. Wij hebben ons destijds sterk gemaakt voor dit gebied. Als de ontwikkeling vertraging oploopt willen wij wel graag weten wat er aan de hand is. Dus gingen wij te rade bij de gemeente Kampen.  

Gemeente Kampen: "In dit gebied is Japanse duizendknoop aangetroffen. Dit is een zeer lastig te bestrijden onkruid. De bestrijding is intensief en moet meerdere keren per jaar en gedurende meerdere jaren plaatsvinden. Omdat dit voor Schans-Buitenwacht niet gewenst is, is middels proefsleuven onderzocht wat de werkelijke omvang van de wortels is zodat bepaald kan worden wat de beste oplossing is. Uit het onderzoek blijkt dat de plant niet onder De Baan aanwezig is en ook niet in het grondwater zit". 

 

Het zijn prachtige planten om te zien, maar ze slopen alles wat ze tegenkomen. De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) is wereldwijd uitgeroepen tot een van de grootste bedreigingen voor de natuur en onze infrastructuur. De plant heeft een grote groeikracht. Door kruipende wortelstokken kan de Japanse duizendknoop zich sterk uitbreiden en alle andere kruiden ter plekke verdringen. Zelfs uit kleine stukken wortelstok kunnen al gauw nieuwe planten ontstaan.

 

Volgens de gemeente wordt geadviseerd de grond bij Schans-Buitenwacht volledig af te graven en af te voeren naar speciale verwerkingslocaties. Het afgraven van de grond is de beste oplossing voor het bestrijden van de duizendknoop. Dat kost natuurlijk weer een hoop extra geld.

De gemeente heeft besloten om alle locaties in beeld te brengen incl. mogelijke aanpak per locatie en de kosten van bestrijding. Zie je zelf ergens de Japanse duizendknoop staan? Meld het bij de gemeente via 14038 of WhatsApp: 06 - 57 00 88 00 met vermelding van de locatie.


De Veerweg en 'ongewenste toezeggingen'

Gepubliceerd op maandag 7 juni 2021: Tekst: redactie. Foto: Herman Bres

 

De SGP en D’66 willen opheldering over toezeggingen die de gemeente heeft gedaan. Volgens de beide partijen staat de gemeenteraad nu buitenspel. Zij willen weten hoe de gemeente Kampen in de toekomst dergelijke toezeggingen en afspraken gaat voorkomen. ‘We moeten ervoor zorgen dat we als raad niet meer buiten spel komen te staan’ vindt Nentjes. VVD en PvdA sluiten zich daarbij aan. Je moet maar durven. 

 

Het is al vaak genoemd: de gemeente moet een betrouwbare overheid zijn. Dat betekent dat in het verleden gemaakte afspraken moeten worden gerespecteerd. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad dus unaniem in met het afgeven van een Verklaring Van Geen Bedenkingen voor de bouw van 10 appartementen aan de Veerweg, op de plek waar nu de zogenaamde “Schepman woningen“ staan. 

 

In de afgelopen periode ontstond er veel reuring bij omwonenden van de Veerweg. Zij vinden dat er op de plek van de ‘Schepmanwoningen’ geen appartementen moeten komen maar vier of vijf grondgebonden woningen. Dit dossier loopt al vele jaren. Daarom werd het tijd dat er een knoop werd doorgehakt. Het stond vorige week als hamerstuk op de agenda van de raad. Met andere woorden: er was bij de partijen geen behoefte meer om in discussie gaan. Niet met de portefeuillehouder, niet met elkaar. 

 

In 2015 sloot het toenmalige college (VVD, CDA, CU en SGP) een overeenkomst met bouwbedrijf Mateboer. In die overeenkomst stond dat er appartementen mochten worden gebouwd. De overeenkomst werd notarieel vastgelegd, compleet met tekeningen. Nu hebben SGP, D’66, VVD en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zij willen opheldering over ongewenste toezeggingen die de gemeente heeft gedaan. De VVD en SGP, die nu vragen stellen over ongewenste toezeggingen, waren erbij! Zij maakten immers deel uit van het college die de ongewenste toezeggingen deed. Maar goed, de beste verdediging is de aanval, zullen we maar denken. 

In de raadsvergadering blies de SGP ook nog eens hoog van de toren. Tijdens een stemverklaring, gaf zij aan verbolgen te zijn over het feit dat wethouder Holtland bij de bewoners had aangegeven dat deze situatie een toezegging was van een vorig college. “Vermelden aan omwonenden dat dit een toezegging was van een vorig college, dat doe je niet,” aldus de SGP. En nu willen de fracties van D66, PvdA, VVD en SGP van het college weten ‘of er meer van dergelijke afspraken zijn’. Ja, die zijn er. We helpen ze er graag even aan herinneren: 

 

Vorig jaar ging het over de nieuwbouw van een kerk in Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden. Een mooie locatie voor woningbouw. De toezegging om een kerk te bouwen op die plek was gestoeld op een toezegging van het college uit 2006. Met de kennis van nu een erg ongewenste toezegging. Een ruime meerderheid in de huidige Kamper gemeenteraad zag het liefst nieuwe woningen verrijzen op het voormalige manegeterrein in IJsselmuiden. Geen kerk met 650 bezoekers. De SGP hoorden we niet over deze ongewenste toezegging. De tegenstand tegen de nieuwe megakerk werd aangevoerd door D’66 en de VVD. En nu willen deze partijen opheldering over ongewenste toezeggingen. Je moet maar durven.

 

 

Terug naar de Veerweg: wettelijk gezien kon het college die afspraken destijds maken. Met de kennis van nu waren ook dat ongewenste toezeggingen. Evenals het overige deel van de raad kon GBK nu niets anders dan er maar mee instemmen. Met heel veel tegenzin, dat wel.


Raadspraat: De ene stekker eruit, de andere stekker erin

Gepubliceerd op dinsdag 4 mei 2021: Tekst en foto's: Piet Bergstra

 

Sportfondsen Nederland trok mei vorig jaar de stekker uit de exploitatie van het zwembad De Steur. Zij kon het zwembad niet winstgevend krijgen. Vooral de inkomsten uit horeca en recreatief zwemmen vielen tegen. Jaarlijks was er tekort van meer dan 2 ton. Dus moest de gemeente op zoek naar een nieuwe exploitant. Maar wat mag dit kosten? (het zwembad kostte ons 1,1  mln. per jaar en dat wordt straks 1,3 mln). Aan welke voorwaarden moet de nieuwe exploitant voldoen? Dat onderwerp stond in de raadsvergadering van april op de agenda: het raadsvoorstel 'Kaders en randvoorwaarden aanbestedingseisen zwembad De Steur'.

 

Zaken die niet echt zoden aan de dijk zetten

In het voortraject werd de vraag gesteld of inwoners wilden meedenken. In het kader van participatie een prima voorstel. Maar men mocht de oplossing niet zoeken in de richting van 

verbouw of nieuwbouw. Want daarvoor is er namelijk geen geld. Er kwamen negen reacties binnen. Die gingen over wat langere openingstijden of andere abonnementsvormen. Sommige politieke partijen wilden niet dat verenigingen meer huur zouden gaan betalen. Andere partijen vonden dat de entreeprijs niet te hoog mocht worden. Allemaal zaken die niet echt zoden aan de dijk zetten, omdat de tekorten voornamelijk bij het recreatief zwemmen en de horeca moeten worden gezocht. Feitelijk heb je meer gezinnen nodig die een hele dag komen recreëren. Gezinnen die zwemmen, een drankje kopen, een kopje koffie drinken of een patatje eten. En het is juist die categorie die het laat afweten. Want het recreatiedeel zoals men dat gewend was bestaat niet meer.

 

Niet te controleren

In de exploitatiebegroting zijn cijfers opgenomen die wij niet kunnen controleren. Eenvoudigweg omdat Sportfondsen die cijfers niet wil vrijgeven. Dus zien we aannames en gemiddelden van andere baden. Daar hebben wij grote bezwaren tegen. Daarmee hebben we, als raad, onszelf buitenspel gezet. Een van de raadstaken is namelijk de controlerende taak. SGP en GBK waren in 2012 tegen nieuwbouw. De voorstanders van toen, een overgrote meerderheid, gingen nu akkoord met de exploitatiebegroting en voorwaarden en vond het prima.

Wij zijn van mening dat eerst de discussie over het zwembad zelf gehouden had moeten worden. En dan pas een aanbesteding de deur uit. Want wat willen we met het bad? Welke kant moet het uit? Wat mag het maximaal kosten? Wat als we het onderbrengen in een stichting? Of in een bv? Dan hadden we in ieder geval iets te kiezen. Andere partijen wilden daar niet in mee. Zij vonden dat een gepasseerd station. Dus blijven dit soort vragen vooralsnog onbeantwoord. We hoopten op een 'beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald', maar helaas. Men sluit de rijen. Nu werd het 'tekenen bij het kruisje'. Maar daar passen wij voor. Zeker als er weer eens extra geld gevraagd wordt.

Ei van Columbus

Hoe nu verder? Er komt straks een nieuwe exploitant die de boel gaat runnen. Misschien wel dezelfde als die de stekker eruit trok. Dan zullen we zien hoe het gaat lopen. Of er dan wel winst gemaakt gaat worden. GBK wil van de inwoners van Kampen weten wat hun mening is over het zwembad. Het is immers hun geld dat wordt uitgegeven. Vinden zij het prima dat er jaarlijks zoveel gemeenschapsgeld naar het zwembad gaat? Of zien zij een andere oplossing? Misschien wel een ei van Columbus …

Piet Bergstra

 

De fractieverklaring van Nardus Koster bij dit agendapunt vatte goed samen hoe wij, GBK, hier in staan: "In het zwembaddossier heeft de fractie van GBK bloed, zweet en tranen gestoken. Vanaf het eerste begin zijn we tegen de bouw van dit zwembad geweest en hebben consequent gewaarschuwd voor dit nieuwe hoofdpijndossier. Te mooi voorgesteld, te inefficiënt en teveel door op de oude ‘onsuccesvolle’ voet. Alleen bij ons standpunt dat er geen cent meer bij mag, kregen we nog steun van de SGP. De rest van onze inbreng was tegen dovemans oren. Met het voorliggende aanbestedingstraject gaat geen verandering komen in de meest essentiële voorwaarden om van het Kamper zwembad een succesvol, betaalbaar en gezellig zwembad te maken. De fractie van GBK stemt dan ook tegen dit voorstel".


Raadspraat: Politiek is net voetbal

Gepubliceerd op dinsdag 2 maart 2021: 15:38  Tekst: Suat Azer

 

Je bent voor je club. Het gaat om scoren. En hoe? Dat is niet zo heel belangrijk, als je maar scoort. In de politiek zie je dit ook. Roepen om het roepen en het doel heiligt de middelen. Het is nu echt eens tijd om daarmee te stoppen. We hebben nu al een jaar te maken met een pandemie en het wordt nu echt tijd dat we dit samen gaan aanpakken. Fair play spelen. Het moet niet zo zijn dat als je mening afwijkt van de norm, je gelijk een ‘wappie’ bent. Laten we in gesprek gaan met elkaar en luisteren naar elkaar. Of je nu christen, jood, moslim of atheïst bent, we hebben allemaal normen en waarden.

 

In plaats van roepen vanaf het pluche moeten we ideeën bespreekbaar durven maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een tent op de plantage, waar onze horecaondernemers gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Of een openbaar theater in het stadspark, om te kunnen genieten van cultuur op de mooie dagen die voor ons liggen. Deze zouden opgebouwd kunnen worden door standwerkers en betaald vanuit de overheid, zo hebben deze mensen minder steun nodig en kunnen we samen verder. Kan het niet? Jammer dan, maar maak het bespreekbaar. Kijken naar wat wel kan, met elkaar. Innovatie, juist nu. Noodzaak is een grote, onderschatte innovatie-stimulans. Ze zeggen niet voor niets: nood breekt wet. Ik wil onze beleidsmakers ook oproepen om deze situatie aan te grijpen voor gedrags- en mentaliteitsverandering.

Een recent voorbeeld binnen onze eigen gemeente: Een horecaondernemer uit de binnenstad doet zijn best om zijn bedrijf coronaproof te maken voor de toekomst. De bedrijven die hij hiervoor inhuurt hebben hun bedrijfsbus, dat alle gereedschappen en materialen bevat, naast het pand geparkeerd en worden bekeurd. Ook een voorbeeld van uitvoerbaarheid van beleid en de menselijke maat hierin. En dan gaat het over het beleid, niet over de uitvoerders hiervan. Zij doen gewoon hun werk.

 

Als we kijken naar Nieuw Zeeland, waar de premier samen met haar ministers en een aantal hooggeplaatste ambtenaren 20% van het salaris inlevert vraag ik me af waarom hier in Nederland met geen woord over wordt gerept. Zoiets heet solidariteit. Met een daad laten zien dat je meeleeft, in plaats van enkel woorden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten toch? Waarom komt het in deze tijd dan op de schouders van de ondernemers terecht? Zij hebben echt niet de breedste!

Aan de muur van de raadszaal in het gemeentehuis staat sinds kort artikel 1 van de grondwet te lezen. Maar alleen woorden op een muur zijn niet genoeg. Het moet in je genen zitten, je moet ernaar leven en ernaar handelen. We kunnen wel een vaccinatie gebruiken gevuld met empathie en begrip.

 

We hebben het de afgelopen maanden vaak voorbij zien komen: Black lives matters. Voor mij geldt: All lives matters. Iedereen doet ertoe, zwart of wit, vluchteling of boer, complotdenker of Rutte-knuffelaar, het is tijd om samen de mouwen op te stropen en te werken aan de toekomst.

Tot slot wil ik ook onze vertrekkende burgemeester Koelewijn zeker noemen als een échte mensen mens en bruggenbouwer. Als ik morgen opnieuw een keuze zou mogen maken uit alle burgervaders, wist ik het wel. We zullen u zeker gaan missen. Vanaf deze plek wens ik Dhr. Koelewijn nogmaals: Het gaat u en uw gezin goed en we zullen elkaar ook na deze periode zeker zien!

Suat Azer 


Jaarwisseling 2020-2021: een terugblik

Gepubliceerd op zondag 7 februari 2021: 11:26  Tekst: redactie. Foto's: Herman Bres, Isaak Ismael e.a.

 

De jaarwisseling 2020-2021 was wel een bijzondere. Nederland (en de rest van de wereld) ging gebukt onder corona. Het sociale leven lag (en ligt) op z’n gat. Maar ook alles wat daarbij hoorde: iedereen van 18 jaar en ouder moet 1,5 meter onderlinge afstand houden. Bij de jaarwisseling was dat natuurlijk een dingetje. Normaal gesproken sta je dan bij elkaar rond een vuurtje, schiet zo nu en dan met de melkbus, drinkt wat met elkaar. En dan om 00.00 uur wenst men elkaar een Gelukkig Nieuwjáááár of Veule Heil en Zegen met de nodige knuffels, kussen en handjes schudden. Nu was alles anders. Maar dan ook echt ALLES.

 

Want als je dacht dat je er was met die onderlinge afstand, dan had je het mis. Er kwam ook nog een vuurwerkverbod overheen. Wat betekende dit voor het traditionele carbidschieten in Kampen? Zou dat ook verboden worden? Hoe ging het Schuttersgilde daar mee om? Wat betekende dit voor de schutters? We doken nog even in het verleden, gingen op onderzoek uit en spraken met Richard Bottenberg, voorzitter van het Schuttersgilde Kampen.

Nederlands Dagblad 31-12-1994
Nederlands Dagblad 31-12-1994

Melkbusschieten in Kampen is uniek 

Twee jaar geleden rommelde het rondom het melkbusschieten. De vrijheid overal te schieten verdween. Schieten werd alleen nog maar toegestaan op bepaalde plaatsen. Ondanks die maatregel blijft het melkbusschieten in Kampen natuurlijk uniek. Want waar in Nederland met carbid geschoten mag worden, gebeurt dit in een weiland. In Kampen mag het nog steeds binnen de bebouwde kom. En dat gaat al een hele tijd terug. 

 

Historicus Jonn van Zuthem in het Reformatorisch Dagblad: “De traditie van het carbidschieten gaat terug tot 1888, het jaar dat het goedje ontwikkeld werd. Ervoor was er al een traditie om met de jaarwisseling het bestuur en de gegoede burgerij uit te dagen. Dat ging dan gepaard met veel drank en losbandigheid. In de negentiende eeuw werd de jaarwisseling voortaan in steden huiselijker gevierd, maar op het platteland gebeurde dat niet”.

 

Rond 1930 ontstond in de Kamper volkswijk Brunnepe een traditie om de politie te sarren en uit de tent te lokken. Na de oorlog duurde het tot de jaren vijftig tot het opnieuw onrustiger werd tijdens de jaarwisselingen in Kampen. „Mensen in Brunnepe gingen met angst en beven de jaarwisseling in”, aldus Van Zuthem. „Aan het einde van de jaren zeventig was er op nieuwjaarsdag altijd het nieuws dat het in Amsterdam, Den Haag en Kampen onrustig was geweest.”

Rotterdam en Kampen haalden de krant. Trouw, 2 januari 1973
Rotterdam en Kampen haalden de krant. Trouw, 2 januari 1973

 

Stenen en putdeksels 

Er werd in die tijd rond de jaarwisseling regelmatig charges door de politie uitgevoerd omdat ze bekogeld werden met stenen en putdeksels. Er kwam zelfs traangas aan te pas. Brunnepe en het Van Heutzplein waren vaak de plekken waar men elkaar trof. Een kat-en-muisspelletje. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Er was sprake van weinig heil en zegen. In 1973 werden er 10 mensen gearresteerd. “Kampen gaat optreden tegen mensen die melkbusschieten of vreugdevuren ontsteken”, verklaarde burgemeester Oosterhof. Schieten werd gedoogd maar men mocht alleen tijdens de jaarwisseling met melkbussen schieten.

 

Naast die ‘veldslagen’ zijn er ook verhalen uit de overlevering van het melkbusschieten. Van die dronken Brunneper, op de vlucht voor de politie, die struikelde over een hekje en verdween tussen de coniferen. Of die handballer die met een klinker het blauwe zwaailicht van een ME-bus wilde gooien. Hij mistte het zwaailicht. Maar niet het raam van het Kinderwagenpaleis. Of degene die nodig moest plassen en daarvoor een ME-bus uitzocht. Het duurde even voordat hij doorhad dat er ME’ers in de bus zaten… Of degene die gearresteerd werd en voor enkele dagen werd opgesloten in de koepel van Breda!  

Langdurige overlast 

Zowel in Kampen als in IJsselmuiden werd de laatste jaren al tijdens de herfstvakantie met melkbussen geschoten. Dat veroorzaakte langdurige overlast voor bewoners van de Noordweg in Kampen en het Markeresplein in IJsselmuiden klaagden toen over overlast. Omdat de periode steeds langer leek te duren waarin men schoot, en de plaatsen vaak ongelukkig uitgekozen, werd besloten in te grijpen en vaste locaties aan te wijzen. De schutters waren bang dat de maatregel om het begin zou worden van een totaalverbod. Men zag de beelden uit de late jaren zeventig en tachtiger jaren alweer voor zich.

Het Schuttersgilde 

Richard Bottenberg is voorzitter van het Schuttersgilde Kampen. Het gilde werd in juli 2019 opgericht en heeft tot doel om de prachtige traditie van het melkbusschieten in zijn puurste vorm te behouden en beschermen voor Kampen. Daarnaast zijn ze het spreekpunt voor de schutters richting de gemeente. Het was wel nodig ook dat de schutters zich organiseerden. Daarmee hebben de schutters een stem richting gemeente en politie.

Melkbusschieten in de bebouwde kom is uniek.
Melkbusschieten in de bebouwde kom is uniek.

Richard: “Wij denken als gilde mee met de gemeente. Het afgelopen jaar was er regelmatig overleg met betrekking tot voorbereidingen voor de jaarwisseling 2020-2021. Uiteraard met een piek een aantal maanden voor- en na de jaarwisseling. Dit was echt van belang voor een goede voorbereiding en een grondige evaluatie met alle betrokkenen”.

 

“Van eind mei t/m begin juli waren er een vijftal overleggen om de aangevraagde hotspots en bezwaarschriften door te nemen. Uitgangspunt was en is om behoud van deze traditie in goede banen te leiden. We moesten allerlei zaken afwegen en voorwaarden opstellen. Zeker met corona was dit een diepgaande en uitputtende uitdaging voor iedereen”, aldus Bottenberg. 

 

Begin oktober werd er overlegd met de werkgroep Jaarwisseling. Richard vervolgt: “In deze werkgroep zitten politie, brandweer, Stichting Welzijn, ambtenaren en de burgemeester. Ook al gezien de bijzondere tijd hebben wij hier acht keer een bijeenkomst georganiseerd en overleg gevoerd. Suat Azer kwam met het idee voor het gebruik van polsbandjes. We moesten uiteindelijk toch inzicht krijgen in aantallen deelnemers op de locaties. Er was een sterk gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijk. We doen het allemaal samen als gemeenschap”.

Registratieverplichting 

Samen met andere partijen werden veel ideeën van elkaar overgenomen. Dat werd erg gewaardeerd. Op aangeven van het Schuttersgild een de noodzaak van registratie door corona werd besloten om een registratieverplichting in te stellen en polsbandjes uit te geven. Ook kwam het idee voor het instellen van regiehouders per hotspot van het gilde. Ook dit werd door de gemeente overgenomen.

 

Op 21 en 22 december werd met de ambtenaren, politie, Stichting Welzijn en de regiehouders in vier sessies gesproken en alle beperkingen van deze bijzondere tijd doorgenomen. Er konden goede afspraken met elkaar gemaakt worden. We kwamen wel tot de conclusie dat de beschikbare ambtenaren te weinig tijd hadden om alle werkzaamheden voor de jaarwisseling af te kunnen ronden.

Alles weer nietjes opgeruimd

“De volgende dagen hielp het Schuttersgilde de ambtenaren met het in kaart brengen van het aantal schutters per locatie. Gedurende deze dagen inventariseerden wij alle risico`s en spraken met de diverse regiehouders over de risico`s en beheersmaatregelen. Op de dag zelf maakten wij met acht man een “rondje langs de velden.” Alles ging volgens plan. Elke locatie had het prima voor elkaar.

 

Het allermooisten vonden wij toch wel dat wij op 1 januari ontdekten dat alle schutters zelf hun rommel hadden opgeruimd. Vanaf deze plaats willen wij de nogmaals de schutters bedanken voor hun inzet. Al met al een monsteroperatie die veel dank en respect verdient naar alle betrokkenen. Er is tomeloze inzet getoond, ook tot in de late avonduurtjes. Een werkelijk democratisch proces die alleen door veel participatie tot dit geweldige resultaat heeft kunnen leiden. In het bijzonder wil ik Jeffrey Trap, Ferdinand Flier en Suat Azer noemen”, besluit Richard. 

 

Dank aan Bort en Luuk 

Tenslotte wil het Schuttersgilde nog even twee mensen in het bijzonder dank zeggen. Ook al omdat ze binnenkort met pensioen zullen gaan: burgemeester Bort Koelewijn en politieman Luuk Siebens. Luuk coördineerde 25 jaar de nachtdienst tijdens de jaarwisseling. Hij heeft net als Bort Koelewijn veel voor het Schuttersgilde betekent. Het Schuttersgilde dankt hen daarvoor en ook politie en de onvoorwaardelijke inzet van de medewerkers van het gemeentehuis en van de Stichting Welzijn.

Burgemeester Bort Koelewijn was dik tevreden over het verloop van de jaarwisseling. Hij vond dat de bevolking een compliment verdiende en was blij dat er geen ongelukken, opstootjes of banden te melden waren. De burgemeester noemde het Schuttersgilde in het bijzonder omdat zij vier dagen lang fulltime op het gemeentehuis aanwezig waren om afspraken te maken om alles in goede banen te leiden en zij op Nieuwjaarsdag de schietplekken schoonmaakten.

 

Als blijk van waardering leverde het Schuttersgilde een taart af op het  gemeentehuis en bij de politie. En nu op naar een corona-vrij 2021-2022.


Bovenhavenstraat op de grens van 2021

Gepubliceerd op woensdag 29 december 2020: 16:45  Tekst: redactie. Foto's: Piet Bergstra

 

Zoals we het afgelopen jaar hebben kunnen zien maar ook gemerkt kan er met een beetje doorzettingsvermogen veel bereikt worden. Er is weer wat voortgang gboekt in het dossier rondom de Bovenhavenstraat. We zijn er nog lang niet maar het dossier ligt weer “open” op tafel bij ontwikkelaar, eigenaar en gemeente. Dit betekent dat er aan gewerkt wordt. Maar waar staan we nu eigenlijk, op de grens van 2020/2021? Een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

 

Voor iedereen is het zichtbare deel “Krakersbolwerk Bovenhavenstraat” afgebroken. Na jarenlang bewoond te zijn geweest door krakers is daar afgelopen jaar met een kortgedingprocedure een einde aan gekomen. De krakers vertrokken en de gemeente kon het pand “leeg en ontruimd” opleveren aan ontwikkelaar Mateboer, zoals al jaren terug overeen was gekomen.

 

“Waarom de gemeente van het pand af wilde is mij niet duidelijk geworden uit de stukken. Wel is duidelijk dat vele jaren geleden Mateboer eigendommen verkreeg in het gebied en daarom bij de gemeente aanklopte. Mateboer wilde ook dit pand van de gemeente opkopen en zo het gebied als een geheel te kunnen gaan ontwikkelen”, aldus wethouder Holtland. 

De steeg is zo gesitueerd dat het zicht een doorkijk, een verlengde van de Graafschap was. Rechts de directeurswoning.
De steeg is zo gesitueerd dat het zicht een doorkijk, een verlengde van de Graafschap was. Rechts de directeurswoning.

Niet van gecharmeerd

De gemeente was destijds eigenaar van de glashandel en de villa in dat gebied. Deze panden waren jaren daarvoor al aangekocht. De wethouder: "Achter de panden van de glashandel, de bijbehorende directeurswoning en de villa, staan nog enkele panden zoals de panden van drukkerij Van Olst en autobedrijf Westerhof. Mateboer had ook de oude bedrijfspanden en de woning van Van Olst in bezit. In ogen van voorgaande colleges was Mateboer de meest aangewezen partij om deze omgeving te gaan ontwikkelen. Van die ontwikkeling kwam echter niets terecht".

 

Midden jaren 90 werd er wel een plan ingediend door Mateboer om daar ‘flatjes’ te gaan bouwen, tot vierhoog! De buurt (Bovenhavenstraat, Molendwarsstraat, Molenstraat en Graafschap) waren daar niet van gecharmeerd. Zij kwamen tegen dat plan in opstand. "Dat was een leuk idee voor Lelystad. Maar niet op deze plek. Dit is een kenmerkende rand van de binnenstad. En dat moet zo blijven. Vanaf de vierde verdieping kon je volgens dat plan alle tuinen kijken! Weg privacy. Daar pasten we toch echt voor", aldus een bewoner. Het plan belandde daarna alweer snel weer in de prullenbak. 

Een moeilijke eigendomssituatie

Er werd door partijen actiegevoerd voor behoud van de panden aan de Bovenhavenstraat. "De panden zelf waren ondertussen gekraakt. Je moet dan eerst procedures volgen. Het eigendom van de resterende ruimte werd slechts met moeite verkregen" vervolgt Holtland. "Het autobedrijf van Westerhof draaide ondertussen nog gewoon door. De eigenaren waren nog niet voornemens om te gaan stoppen. Bijkomend punt was dat de steeg tussen de villa en de directeurswoning eigendom was van het autobedrijf. Een moeilijke eigendomssituatie die maar zo werd gelaten. Het dossier werd steeds van de ene naar de andere hoek geschoven bij de gemeente. Maar ook bij de ontwikkelaar. Geld dat beschikbaar werd gesteld door provincie en gemeente werd onbenut gelaten".

De natuur geeft en de natuur neemt.
De natuur geeft en de natuur neemt.

De boekwaarde van de panden en de grond nam echter jaar op jaar toe door de toerekening van kosten en rente. De aanblik voor de omgeving werd er ook niet fraaier op door het ontbreken van onderhoud.

 

"De roep in de omgeving om iets aan de situatie te doen werd luider en luider. Ook in de politiek werd geroepen om de 'Poort van Kampen' nu eindelijk eens aan te pakken en te herontwikkelen. Eerste vereiste was om grondsaneringsplannen te kunnen uitvoeren. De grond is immers vervuild. Daarvoor was het weer nodig dat de villa ontruimd zou worden en opgeleverd zou worden aan Mateboer. Dat stukje van de puzzel is dus afgelopen jaar gelukt. De sanering kan starten. 

Een paar weken geleden was stond hier nog het krakersbolwerk.
Een paar weken geleden was stond hier nog het krakersbolwerk.

Dusdanig ernstig dat een snelle sloop gewenst is

Ondertussen gaat Mateboer zijn plannen verder uitwerken ook voor de naastgelegen directeurswoning. Ook voor die woning zal een sloopvergunning worden aangevraagd. De gemeente heeft deze inmiddels aangevraagd voor de glashandel die in haar eigen bezit is. Renovatie is niet meer mogelijk; de situatie is dusdanig ernstig dat een snelle sloop gewenst is" vertelt de wethouder.

 

Die procedure is dus in gang gezet en de gemeente hoopt samen met Mateboer de ontwikkeling in gang te kunnen zetten. Daarbij zal dus ook de ondergrond van de glashandel betrokken zal worden. Of die ondergrond verkocht zal worden aan Mateboer of dat de gemeente zal participeren in de ontwikkeling is nog niet duidelijk.

 

"Wel is duidelijk dat de direct omwonenden zullen worden betrokken bij de plannen. Parkeren zal een belangrijke plaats innemen bij de ontwikkeling. Met de eigenaren van garage Westerhof zijn gesprekken op gang zijn gekomen voor een gezamenlijke ontwikkeling van het hele gebied. De neuzen moeten in dezelfde richting staan om er wat moois van te maken. Duidelijk is wel dat door de hoge boekwaarde van de grond een rendabele ontwikkeling nog lastig zal worden" besluit wethouder Holtland. 


Raadspraat: Moet ik het ook over corona ...

Gepubliceerd op woensdag 28 oktober 2020 18:56  Tekst: Henk Prinsen Foto: Piet Bergstra

 

Wij zijn allemaal in de greep van corona en niemand kan er omheen dat het een grote impact heeft op ons dagelijks leven. Maar er is meer, onze stad moet wel bestuurd worden en dat gebeurt gelukkig ook. In de afgelopen periode hebben wij drastischer bezuinigingen moeten doorvoeren en het gaat de goede kant op. Dit komt ook omdat wij vanuit Den Haag meer geld hebben ontvangen, maar dat geldt voorlopig alleen maar voor 2020 en 2021.

 

De maatregelen die genomen zijn op het gebied van de jeugdzorg beginnen ook zijn vruchten af te werpen, maar we moeten een slag om de arm houden, omdat hier de coronacrisis ook nog negatieve gevolgen kan hebben. Maar als deze ontwikkeling zich doorzet en wij krijgen als gemeente meer financiële armslag, dan zullen wij er niet voor schromen een voorstel in te dienen om de extra verhoging van de OZB weer terug te draaien.

 

Er staat een aantal belangrijke onderwerpen, wat Gemeente Belang Kampen betreft, op de agenda. De woonwagenlocaties is zo’n onderwerp dat altijd rumoer geeft. Maar er ligt een rapport, dat aangeeft dat wij als gemeente verplicht zijn te zorgen voor voldoende plaatsen.

Maar hier geldt ook vaak, net als bij de huisvesting van arbeidsmigranten (het polenhotel), het “NIMBY” principe. Not In My Back Yard. Het mag overal komen, maar niet in mijn achtertuin.

Maar we zullen als raad toch in alle gevallen een beslissing moeten nemen, hoeveel weerstand er ook komt. 

Ik houd mij binnen de raad voornamelijk bezig met Ruimtelijke Ontwikkeling en daar staat het gelukkig ook niet stil. Ambtelijk worden er voorbereidingen getroffen om tot een scenario te komen om het bedrijventerrein Spoorlanden in IJsselmuiden te revitaliseren. Er is haast bij want de provincie heeft 500.000 euro subsidie toegezegd en wij kunnen het ons niet permitteren dit te laten verlopen. De woonarken aan de Seveningseweg in IJsselmuiden is ook zo’n al vele jaren lopend dossier, wel of geen permanente bewoning, moet het een recreatiegebied blijven en wat doen we met de landjes aan De Noord? Ik hoop dat wij hierover ook binnen afzienbare tijd een beslissing kunnen nemen, een voorstel is in voorbereiding.

 

Toch nog even corona. Mede op initiatief van Gemeente Belang Kampen wordt er zeer binnenkort een testlocatie geopend voor corona aan het Tasveld in IJsselmuiden. Te vaak hoor ik dat onze inwoners naar Apeldoorn of ergens in Drenthe moeten om getest te kunnen worden. We kunnen binnenkort op de fiets. Het college en de gemeenteraad zitten dus niet stil “omdat er een coronacrisis is”.

 

Wij vergaderen wel veel voor onze laptop en dat is lang niet ideaal. Je mist de interactie met je collega’s en de zogenaamde non-verbale communicatie maar het is niet anders momenteel.

Laten we ons allemaal aan de regels houden om dit virus de kop in te drukken, zodat wij misschien begin volgend jaar weer meer vrijheid in ons handelen krijgen. Blijf gezond en let een beetje op mekaar, ook als het geen directe familie van je is.

 

Henk Prinsen


Het zwembad: een bak met geld

Gepubliceerd op zaterdag 10 oktober 2020 18:56  Foto's: Piet Bergstra, Herman Bres

 

Donderavond kwam de vraag van de tijdelijke exploitatie van het zwembad aan bod. Nog vóór  de aanvang van deze hele discussie nam Henk Prinsen (GBK) het woord: hij was (als succesvol zwembadexploitant - het kan dus wél) ook door de gemeente aangeschreven: “We zitten omhoog. Zou jij tot eind volgend jaar de honneurs voor het zwembad willen waarnemen?” 

 

Hij gaf aan daarvan af te zien. Reden was dat Prinsen onvoldoende informatie had om tot een goed oordeel te kunnen komen. Dat is een goed begin! Onvoldoende informatie. De raad stond meteen al met 1-0 achter.

GBK raadslid Suat Azer samen met een lid van de schaduwfractie stopten de afgelopen maanden enorm veel energie in het ophalen van informatie. Regelmatig voor overleg naar het stadhuis. Praten met ambtenaar en wethouder. En maar trekken om meer informatie. Sportfondsen Kampen BV dat zijn jaarrekening 2019 nog niet gepubliceerd heeft, terwijl we daar zaken mee doen. Sportfondsen, die de stekker uit een lopend contract trekt omdat het verlies lijdt en vervolgens ongegeneerd wel weer zaken wil doen, maar dan voor meer geld. Een  Sportfondsen dat contractuele afspraken zoals het delen van belangrijke informatie als overlegverslagen niet nakomt.

 

Een ambtenaar zag het schijnbaar ook even niet meer zitten en verwisselde het aantal bezoekers met euro’s. Tot op de dag voor de vergadering werd er nog (ontbrekende) informatie toegestuurd aan de raadsleden. Kun je dan een dag later een weloverwogen besluit nemen? Wij vinden van niet. Wij vinden dat daar meer tijd voor nodig is. Het overgrote deel van de raad meende helaas dat het wel kon.

 

En dan is er het ‘personeel met een gouden paplepel’. Als je als gewone werknemer werkt bij een onderneming  die verlies draait, heb jij de kans dat jij je baan kwijtraakt. Want personeel is vaak een hele hoge kostenpost. Dat is erg vervelend maar zo werkt het nu eenmaal. Tenminste als je niet bij zwembad De Steur werkt. In het verleden heeft de raad ooit besloten dat het personeel gewoon mag blijven. Met hetzelfde aantal mensen. Ook als er verlies gedraaid wordt. Geen probleem, de gemeente past bij. 

Dit vinden wij niet uit te leggen. Wij raadpleegden een arbeidsjurist. Die gaf aan dat je niet verplicht bent om met alle personeel verder te gaan. Maar de jurist van de gemeente zag dat anders, aldus de wethouder.  Het werd door meerdere partijen aangegeven: “We hebben vertrouwen in de toezeggingen van de wethouder”. Laat het duidelijk zijn dat het ons niet om de wethouder gaat. Die heeft dit dossier ook maar in zijn schoot geworpen gekregen. Bij dit dossier draait het niet om vertrouwen maar om harde informatie, om feiten en heel veel euro’s. Vele tonnen extra.
Wij vroegen om extra tijd voor dit dossier: geen meerderheid. Wij vroegen om de inschrijvers alle informatie (onder geheimhouding) te verstrekken: geen meerderheid. Wij vroegen om een extern arbeidsjurist te laten kijken naar de personeelsconstructie: geen meerderheid. We vroegen om niet nog meer geld te stoppen in het zwembad: werd als onrealistisch afgedaan.
Kortom: de partijen, die verantwoordelijk zijn voor dit debacle, sluiten de rijen. Vooralsnog is er geen stok tussen de spaken te krijgen. Dan kan alleen over anderhalf  jaar! Want dan is het weer ‘Verantwoordingsdag’. En jullie, de inwoners van Kampen? Jullie en wij gaan de rekening betalen. We mogen straks misschien een tientje extra bijbetalen als je kennis gaat zwemmen. Is er dan niets positiefs te melden? Jazeker, de SGP heeft laten zien het vak te beheersen. Daarvoor onze waardering.
Hieronder de toelichting van Suat Azer in de vergadering

Carbidschieten: tradities in ere houden

Gepubliceerd op zaterdag 2 september 2020 15:25  Foto's: Piet Bergstra, Herman Bres

 

Deze week ondersteunde GBK in de raadsvergadering een motie om structureel duidelijkheid te brengen in de dagen rondom de jaarwisseling. Bijna alle partijen stemden er mee in. De motie pleit voor het in ere houden van tradities. Ook stelt het vast dat er elk jaar weer discussie is over hoe het carbidschieten ingericht moet worden.  

Landelijk is vuurwerk verboden. Maar dat is in Kampen gelukkig totaal iets anders dan de eeuw-oude traditie van het carbidschieten. Het grootste sociale feest van Kampen. Al jaren werken organisaties samen zoals het Schuttersgilde, Welzijn, politie, ambtenaren, inwoners en de burgemeester. Al jaren zijn de schietlocaties ruim van tevoren bekend. Bewoners kunnen in gesprek met de schutters omdat het bekend is wie wie is of via de gemeente die de bewoners aan elkaar kan koppelen.

 

Samen zijn er grote stappen gemaakt. Men kent elkaar. Men heeft contact met elkaar. Men is in toenemende mate in staat rekening te houden met elkaars wensen en belemmeringen. Dat stemt zeer positief. Het geeft hoop voor de toekomst. De ingeslagen weg is een goede weg. Toch zou er bijvoorbeeld voor een periode van 10 jaar echt structureel rust kunnen komen. Een kader waarvan iedereen weet; voorlopig gaat de jaarwisseling er zo uit zien. Niet elk jaar meer afvragen in spanning. Dat traject gaan wij graag in. Net zoals de grote wereld bestaat ook Kampen uit een samenstelling van culturen, tradities, geloven, rijk, arm, oud en jong. Samen moeten we elkaar zuurstof en ruimte gunnen. De een met Full Collor. De ander met een museum. Jongeren met een keet. Ouderen met een fijne oudedagvoorziening. Een kerk voor de gelovigen. Een park voor de recreatie. Een terras voor de liefhebber.

Op de weg die voor ons ligt is een steriel volksfeest met 100% tevredenheid van alle inwoners een utopie. Ook een uniforme massa gelijken moeten we niet willen. Dat is een enge toekomstfilm. 

Carbidschieten is zuurstof in de levensvreugde van talloze Kampenaren. Waar er 1 schiet zijn er 20 betrokken door het bakken van oliebollen, het opzetten van een tent, organiseren van muziek of de bekende BBQ. Dagenlang een buurt die echt contact heeft met elkaar en werkelijk samenleeft. 

 

Rekening houden met elkaar is belangrijk. Iemand die niet zo van knallen houd is gemakkelijk te ontzien door het verplaatsen van de schietlocatie. Dat gebeurd al jaren. GBK leert uit ervaringen van de afgelopen jaren en heeft daardoor vertrouwen in de toekomst. 


Raadspraat: Het verlies van maakbaarheid

Gepubliceerd op maandag 25 augustus 2020 22:24  Tekst en foto: Steven Zwitser

 

‘Waar men niet meer in iets gelooft, gelooft men in alles’. En ook: ‘men kan roepen om barmhartigheid, maar waar is het recht op rechtvaardigheid?’. In feite gaan we steeds meer terug naar verzuiling. Ieder zijn eigen bubbel met eigen waarheden en gelijk. De dialoog die er nog is doen we uit beleefdheid. Iemand uit de andere zuil is per definitie raar, een complotdenker of fout omdat hij niet in de mainstream zit waar alles juist is. 

 

Is roepen om barmhartigheid soms niet een verslapte vorm van een oproep tot verontwaardiging en begrip? Zie hier de kern van ons probleem. Een foto van een rubberboot en een giro-nummer enerzijds, dezelfde foto met de oproep “behoud onze eigen cultuur, normen en waarden”, anderzijds. Zo vliegt een foto gelijk in de zuilen van nationalisme, socialisme, journalisme, atheïsme, heilstaat, elkaar wegduwen in populisme, fake-nieuws, rechts/links-denken en goede/foute mensen. 

 

We merken allemaal dat het leven steeds minder maakbaar wordt. Toenemende onzekerheid, maatschappelijke spanningen en een overheid zonder geld. De maatschappelijke pan met water wordt steeds heter en heter. De deksel bibbert en de stoom glipt er hier en daar al tussendoor. Veel zaken die vanzelfsprekend waren zijn dat al lang niet meer. We merken dat ook in Kampen. Grote tekorten op de begroting. Het grote noodgedwongen  ‘keuzes maken’ dringt zich steeds verder op. Maar dan is eerlijkheid en zorgvuldigheid de taak van elke bestuurder.

 

Neem nou de minister Schouten, die afziet van de invoering ‘eiwitarme voeding in veevoer’. Wekenlang talloze slapeloze families in heel Nederland. Nu is het sinds enkele dagen afgeschaft omdat “het wetenschappelijk effect van stikstofreductie door minder eiwit nauwelijks aantoonbaar is”. Die volgorde moet andersom. Typisch politiek-elite-denken: zeer hoog inzetten, dan de protesten “in ontvangst nemen” en dan een “deal” maken waar je toch al op uit wilde komen. Zo moet een bestuurder niet willen zijn. Vaak is het stroef werken in een pretentieuze omgeving van heilige bubbels. 

 

Gerrit Komrij schreef al over ‘politieke slonsjes’. Pim Fortuin schreef al over de ‘verweesde samenleving’. Het kleutergedrag van sommige oppositiepartijen. Kinderachtig en handenwrijvend langs de zijlijn gaan staan en uitzinnig en hysterisch van vreugde elkaar gaan aanduwen…’kijk, kijk, daar! daar! een scheurtje in de coalitie! Zichzelf nog net bij elkaar kunnen pakken, de microfoon grijpen en dan roepen…uhm…kuch…hoezeer ze het “betreuren” en “bevreemden”. En “hoe het dan toch gesteld is met het vertrouwen onderling”. 

 

Over armoede wil ik u het volgende zeggen. De basis moet sterk zijn. Het GBK stemde voor het voortbestaan van de voedselbank in Kampen. Echter moet de luxe er af! Ik ben nergens bang voor. Zeker niet om uit te leggen dat de bijstand voor jongeren tussen 18 en 21 zeker wel terug gebracht kan worden naar het landelijk gemiddelde (200 euro per inwonerin Kampen lager dan nu) Je maakt mij niet wijs dat je op die leeftijd niet gewoon aan het werk kan. Zelfs het onafhankelijke bureau (BMC) wat afgelopen zomer onderzoek deed in Kampen gaf aan “u bent als gemeente Kampen wel erg goed voor uw burgers”. 

 

Zelf kom ik uit een gezin van 5 kinderen. Daar moesten we afmaken waar we aan begonnen en kiezen tussen sport, cultuur of kunst. Niet alle drie tegelijk! In Kampen mocht dat tot op de dag van vandaag wel. Betaald door de gemeente. Terecht dat daar gesneden wordt. Men zegt dat deze tijd ook goede dingen brengt. Meer samen. Afhankelijkheid wat juist mooi kan zijn. Individualisme wat niet meer de norm is. Dat soort kantelingen. Graag wil ik Unamuno citeren. Volgens mij gaat het hier over volwassen worden, kiezen voor zorgvuldige eerlijkheid en wellicht kan het ook gaan over oprecht besturen. Althans, zo interpreteer ik de tekst. 

 

Eerst wilde jij de wereld jouw wereld maken. Nu ontvangt de wereld ‘jouw wereld’ als stuk van haarzelf. Nu ga jij deel uitmaken van het gewone leven. Daardoor verlies je iets van jezelf, maar krijgen anderen iets van jou. Want naast mensen die jou uitlachen, krijg je ook bewonderaars, mensen die van je houden. 

 

Deze week begint het politieke jaar weer. Laten we eerlijk en zorgvuldig omgaan met onze wensen voor Kampen, maar ook over onze zorgen, hoop en de toekomst. Want die is van ons allemaal. Ik wens u allen alle goeds. Geef de hoop niet op. Houd vast en ga door.


Woonwagenbeleid en bezuinigen cultuur

Gepubliceerd op zondag 5 juli 2020 17:37  Tekst: redactie GBK. Foto': Piet Bergstra, Herman Bres. 

Donderdagavond vond de laatste raadsvergadering voor het reces plaats. Gelukkig waren de 'spelers' weer fysiek aanwezig maar zonder publiek. Er was een digitale verbinding beschikbaar. Weliswaar was iedereen verdeeld over raadszaal en de hal, maar toch. Het geluid in de hal hield niet over. Het was moeilijk om sprekers in de raadszaal te volgen. Het beloofde een lange avond en dat werd het ook. De vergadering begon al om half zeven en het zou ruim vijf uren gaan duren. Uit de voorafgaande commissievergaderingen was al duidelijk geworden dat de discussie zich zou toespitsen op een aantal onderwerpen: bezuinigingen op cultuur, zorgverlening en onderzoek woonwagenlocaties.

 

Voor het agendapunt 'Onderzoek woonwagenlocaties' was er ook belangstelling van de doelgroep. Zij waren op het Burgemeester Berghuisplein aanwezig om de raadsleden aan te spreken en mee te geven dat er ook iets voor hun leefsituatie gedaan moest worden. Er is in Kampen een wachtlijst met 65 standplaatszoekenden en er is sinds 2001 niets meer voor de woonwagenbewoners gedaan. 

Het college had geen kruisje gezet in de Perspectiefnota om volgend jaar geld beschikbaar te stellen onderzoek. Dat onderzoek is nodig om om de kosten in kaart te kunnen brengen van aanleg (wegen, riolering, archeologie etc.). Het voorstel van wethouder Holtland (GBK) om daarvoor € 50.000 beschikbaar te stellen haalde het niet in het college. Zijn voorstel sneuvelde omdat de noodzakelijke bezuinigen gehaald moesten worden.

 

GBK en GroenLinks waren voornemens om daarover een amendement in te dienen. Zover kwam het niet. De coalitiepartijen hadden namelijk na de commissievergaderingen de koppen nog eens bij elkaar gestoken en besloten dat het college een brief zou schrijven waarin werd aangegeven dat de benodigde € 50.000 euro in de begroting voor 2021 alsnog zou worden opgenomen. Het college kon dat kruisje niet meer zetten omdat de raadsstukken al rondgingen. Dan kan alleen de raad nog stukken aanpassen en dat wordt dan gedaan bij amendement.

 

De raad was tevreden met de brief, het zou goed komen met het onderzoek naar de nieuwe woonwagenstandplaatsen en werd er unaniem ingestemd met het voorstel.

 

 

Locatieonderzoek woonwagenstandplaatsen

Tijdens de raadsvergadering kwam in de digitale Stentor een artikel te staan, dat de volgende dag in de papieren editie van de Stentor werd opgenomen. De kop luidde: 'Vooralsnog geen specialistisch onderzoek naar woonwagenplekken in Kampen'.

 

Deze tekst en de inhoud van het artikel kloppen niet. Als de journalist goed geluisterd had en gehoord had wat er werd gezegd dan had hij kunnen weten dat er wel geld beschikbaar werd gesteld. Zelfs meer dan dat de raad had besloten.

Foto: Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland
Foto: Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland

Op voordracht van het college zal bij het vaststellen van de begroting voor 2021, een startnotitie worden opgenomen waarin komt te staan hoeveel budget er nodig is voor plankosten en onderzoekskosten. Dit is nodig om te bepalen welk bedrag opgenomen moet worden in de begroting voor 2021 om het locatieonderzoek voor woonwagenstandplaatsen uit te voeren. Een gemeentelijk projectleider is momenteel bezig een startnotitie te maken. Die startnotitie wordt in augustus aan het college voorgelegd. Volgens het college zullen de kosten voor een projectleider    € 50.000 bedragen. Op basis van die startnotitie zal het college met een begrotingsvoorstel komen.

Uiteindelijk zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd over de definitieve locatiekeuzes en de daarbij behorende kosten voor ontwikkeling en realisatie. Dat specialistische onderzoek komt er dus wel.

 

Bezuinigingen Culturele instellingen

Ook maakte de Stentor een misser met een artikel over de bezuinigingen op de Kamper cultuurinstellingen. De Stentor kopte: 'Kampen bezuinigt op het armoedebeleid en haalt streep door besparingen op cultuur'. De overgrote meerderheid van de raad zou een streep gehaald hebben door bezuinigingen op de vijf grote culturele instellingen in Kampen. Ook dat klopt niet. De bezuinigingsplannen die door de raad in het najaar van 2019 werden vastgesteld belopen een traject van 4 jaar: 2020 tot en met 2023. De bezuinigingen in 2020 worden momenteel binnengehaald. Voor 2021 worden ze nu verwerkt in de komende begroting die in november door de raad zal worden vastgesteld

 

De Perspectiefnota die donderdag door de raad werd vastgesteld geeft de doorkijkje in de bezuinigingen voor de komende jaren. De bezuinigen voor de culturele instellingen zijn in 2019 vastgesteld op € 500.000 te weten: € 250.000 in 2021 en in 2022 en 2023 nog eens elk jaar €  125.000. Totaal wordt die bezuinigingstaakstelling dan in 2023 gehaald voor een structureel bedrag van € 500.000.

De culturele instellingen hebben daar moeite mee en weten niet hoe ze hun bedrijfsvoering op orde moeten houden onder de druk van die bezuinigingen. De bezuinigingen moeten wel gehaald worden anders klopt het gemeentelijke huishoudboekje niet meer. Het is van belang dat de voor 2021 geraamde € 250.000 opgenomen wordt in de begroting. Dat is gelukt en dat is vastgelegd.

 

Voor de daarop volgende jaren 2022 en 2023 is dat nog niet gelukt met verdere bezuinigingen van 2x € 125.000. Daar werd donderdag een besluit over genomen bij amendement dat werd ingediend door de coalitiepartijen, waaronder GBK. Die twee taakstellingen van de culturele instellingen horen we in juni 2021 als de volgende Perspectiefnota wordt vaststellen en verwerkt in de begroting voor 2022. Er werd slechts uitstel gegeven aan de instellingen om te komen met plannen voor die bezuinigingen.

Kulturhus Sonneburgh met de bibliotheek en Quintus
Kulturhus Sonneburgh met de bibliotheek en Quintus

Het amendement werd ingediend omdat de andere opties waren het sluiten van de voorzieningen in het Kulturhus in IJsselmuiden: de dependances van de bibliotheek en Quintus. Nu kunnen de voorstellen dus wat later ingediend kunnen worden. Ze moet pas effectief worden in 2022 en 2023 en men kan nu dus nog even zoeken binnen de eigen bedrijfsvoering hoe ze het gaan oplossen. We hopen dat de voorzieningen in IJsselmuiden gehandhaafd kunnen worden. Maar uiteindelijk gaan de culturele instellingen daarover en niet de raad. De door de raad opgelegde doelstellingen moeten wel gehaald worden. Over het hoe worden we voor juni 2021 geïnformeerd. Er wordt dus geen streep gehaald door de bezuinigingen op cultuur. Het was laat zullen we maar zeggen. Zijn jullie bij deze weer bij.


Raadspraat: “Waar zijn wij nou helemaal mee bezig?”

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni  2020 08:16  Tekst: Piet Bergstra. Foto': Piet Bergstra, Pixabay.

Die vraag wordt ons ook vaak gesteld. Het leven van een raadslid speelt zich niet alleen in de raad en commissie af. We zijn ook volksvertegenwoordigers. Inwoners hebben onze speciale aandacht. Daarom neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen om u een indruk te geven met welke ‘dossiers’ we bezig zijn. Ik mocht maar max. 600 woorden gebruiken. Het werden er ruim 1138. Dus hier de hele bijdrage.

 

ELZENSTRAAT

Vorig jaar zochten wij de bewoners op om te horen wat het probleem waren naar aanleiding van een brief die men had geschreven. De bewoners zijn de moeraseiken zat. Al jaren nemen een groot deel van de dag de zon weg uit de schaduw. Verkeerde bomen op de verkeerde plek, aldus de commissie Hinderlijke Bomen. Kappen doen we niet zomaar: er moet wel een reden voor zijn. Dat was bij de Populierenstraat het geval. Hier is dat zeker. Gelijke monniken, gelijke kappen. Bovendien is er sprake onrechtmatige hinder. Dat is strafbaar. De kap staat nu in de Perspectiefnota 2021-2024.  De herinrichting in de jaren erna. Een mooie eerste stap met perspectief.

Elzenstraat voert een jarenlange strijd tegen de moeraseiken.
Elzenstraat voert een jarenlange strijd tegen de moeraseiken.

CRUIJFF COURT

Omwonenden hebben al jaren last van overlast. Veel lawaai, muziek, soms tot na middernacht. Ook intimidatie, bedreigingen of scheldpartijen. Regelmatig hebben zij hun zorgen geuit. Er kwam een handtekeningenactie aan te pas. Men voelt zich niet serieus genomen. Niet door de gemeente, niet door de politie. Als ‘belangenbehartiger’ hebben wij gevraagd om een bijeenkomst te organiseren, samen met de burgemeester, ambtenaren, politie en de bewoners. Zodat ze samen naar oplossingen kunnen zoeken. Er is inmiddels een bijeenkomst gepland, samen met burgemeester, politie, omwonenden en jongerenwerk op 29 juni. Laten we hopen op een goede oplossing voor iedereen.

 

GEMAAL BROEKEN EN MATEN

Tijdens een bezoek aan het gemaal Broeken en Maten van eigenaren Gerrit en Herbert te Hove van kwamen de sluisdeuren ter sprake die bij de camping Roggebot staan. Zij dreigen te verdwijnen. Gerrit en Herbert willen die graag toevoegen aan hun collectie. Wij boden onze hulp aan. De eerste Reeve sluis werd al in 1641 gemaakt en deze deuren komen van de zelfde sluis en zijn de laatste deuren. De sluis is waarschijnlijk onder de grond verdwenen met het aanleggen van de huidige Reeve. De deuren zijn van historische waarde voor Kampen. Met medewerking van onze wethouder Albert Holtland hebben wij de deuren veilig kunnen stellen. Hopelijk staan de deuren met Monumentendag bij hen op het terrein als aanvulling van de collectie. Verder helpen wij met de gewenste uitbreiding en invulling van hun terrein als een belevingsbos. Dat valt mooi samen met werkzaamheden aan de N307. 

Gemaal Broeken en Maten: een bezoek waard.
Gemaal Broeken en Maten: een bezoek waard.

GEHANDICAPTENPARKEREN

Vorig jaar hebben we een inventarisatie gemaakt van het invalide parkeren in de stad. Van de vele reacties werd een lijst gemaakt en die werd ingediend bij de gemeente. Over een tekort aan plaatsen, te smalle plaatsen, handhaving etc. Het vaste aanspreekpunt bij de gemeente werkt inmiddels niet meer op het stadhuis. We maken ons ernstig zorgen over de grote personele wisselingen op het stadhuis. Degene die het dossier overnam moest zich weer inlezen. Schrok van de hoeveelheid punten. We zijn de hele lijst nog eens in z’n geheel doornemen om te kijken welke punten nog moeten worden aangepakt of verbetering behoeven. Afgelopen vrijdag zijn we de stad doorkruist om te kijken welke aandachtspunten er nog openstaan. Je hebt soms een lange adem nodig.

 

BANKJES LANGS HET REEVEDIEP

Nadat ‘het bankjesduo’ Herman Bres en ondergetekende ervoor zorgen dat er twee banken werden geplaatst langs de IJssel, zijn er steeds meer wandelaars en fietsers die via social media en op straat ons vragen ook bankjes langs Het Reevediep te plaatsen. Het vele kilometerslange fiets- en wandeltraject trekt steeds meer bezoekers door de prachtige flora en fauna die er te vinden is. Bovendien is wandelen en fietsen een gezonde en prima vrijetijdsbesteding. De voorzitter van stichting De Kamper Kogge bood spontaan zijn hulp aan om de bankjes te maken van bomen, afkomstig van de Europa Allee. Burgerparticipatie! Herman en ik pakken deze uitdaging graag op: bankjes langs het Reevediep!

Het "bankjesduo": links Piet Bergstra, rechts Herman Bres. En nu op naar het Reevediep!
Het "bankjesduo": links Piet Bergstra, rechts Herman Bres. En nu op naar het Reevediep!

ZORGFRAUDE

Nog steeds zijn wij bezig met de zorgfraude. We leverden in oktober een dossier aan bij de gemeente en toen bleef het stil. Wij stelden vragen maar kregen daar veel te summiere antwoorden op. In onze ogen ook onvolledig. Daarom hebben we de vragen nu schriftelijk aangeboden aan het college. Wij willen weten wat er met de informatie die we aanboden, is gebeurd. Wij willen degenen, die deze informatie meldde, informeren wat de gemeente daarmee heeft gedaan. Dat is wel het minste wat we kunnen doen.

 

AFVAL STRANDJE STADSBRUG

We hebben daar heel veel aandacht aan gegeven. Dankzij korte lijntjes en onze rechtstreekse contacten met de omwonenden hebben wij een goed beeld van wat er speelt en hoe erg het is. We spraken ook met een medewerker van de reinigingsdienst.

Het bijplaatsen van is niet altijd de oplossing. Dat bleek ook bij in de Melmer. Daar stonden aanvankelijk vier kliko’s. Er werd massaal grof afval gedumpt naast die kliko’s. Van oude fietsen tot meubilair. Toen de kliko’s teruggebracht werden van vier naar twee werd dat al merkbaar minder. Ze zijn nu weg en het dumpen is zo goed als over. Rijkswaterstaat voert deze zomer een pilot uit bij een van de strandjes in Kampen samen met een gedragsbureau en de gemeente. En laten we eerlijk zijn: het van je afgooien van afval een gedragsprobleem.

 

BIODIVERSITEIT

Met de gemeente en een vertegenwoordiger van de Werkgroep 'Natuurlijk Beheer 2.0 (die onderdeel uitmaakt van de gemeentelijke afdeling Groen) hebben we nog regelmatig overleg. We 

zetten in op de ontwikkeling van biodiversiteit in Kampen. Het voorstel Bloemen voor Bijen werd aangehouden. We hopen er na de zomer op terug te komen. Jammer dat het zo lang duurt. Anderzijds: we wachten al vanaf PROVO (witte zakjes wilde bloemenmengsels!) op initiatieven in deze richting, dus niet getreurd, dat jaartje kan er nog wel bij. Bij de experimenten met de 10 proefvakken langs de Europa Allee zijn de eerste resultaten zichtbaar. Een inventarisatie zal nog volgen.

 

BORDEN LANGS DE IJSSEL

De gemeente moet de inwoners van de juiste informatie moet voorzien. Borden met teksten als “Verboden toegang te zwemmen”, of “Zwemmen niet toegestaan” zijn ‘broodje aap’ teksten. Zwemmen bij de Molen of langs de Spoorkade mag. Is niet verboden. Je kunt daarvoor niet bekeurt worden. Er is geen enkele wet die dat verbiedt. We hebben de gemeente dan verzocht om die tekst weg te laten. Want dit kan zo echt niet en dat moet ophouden. Als je de wet niet kent waag je dan niet aan dit soort teksten.

 

Maar we hebben nog veel meer ideeën op de plank liggen. Daar hoort u binnenkort vast meer over via onze Facebookpagina. Tot zover een kijkje achter onze schermen. Namens de gehele fractie van Gemeente Belang Kampen wens ik u een hele fijne zomer.


Mondkapjes zijn niet vanzelfsprekend!

Gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020 14:55  Tekst: Piet Bergstra. Foto: Pixabay

 

Met name in de kraam- en gehandicaptenzorg is het hebben van een mondkapje geen regel. Eerder een uitzondering. Maar ook bij  b.v. schoonmaak- of begeleidend personeel dat werkzaam is in de zorg. Mondkapjes ontbreken vaak of men moet er zelf om vragen. Dit bleek uit ons onderzoek via Facebook. Wij vroegen zorgpersoneel, die niet beschikken over beschermingsmiddelen, zich bij ons te melden.

 

De reden van dit onderzoekje? Ons was ter ore gekomen dat in de verpleeg- en thuiszorg in de regio Kampen-IJsselmuiden-Zwartewaterland een heel groot ziekteverzuim is ontstaan. Men gaat onbeschermd van klant naar klant. Er is een grote besmettingskans. Verzorgenden worden getest na klachten maar dan zijn ze al besmettend rondgegaan. Een cliënt kreeg zelfs een brief met de mededeling dat meerdere verzorgenden over de vloer waren geweest, die besmet bleken. Dat liep gelukkig goed af. 

Dan kun je achterover gaan leunen en hopen dat het overwaait of je kunt actie ondernemen. GBK hoort bij die laatste categorie. Daarom hebben wij burgemeester Koelewijn, lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland, gevraagd om dit zo spoedig mogelijk te bespreken binnen het bestuur. Iedereen, met een contactberoep, moet beschermingsmiddelen aangeboden krijgen van de werkgever. Daar moeten ze niet om hoeven vragen.

 

Werkgevers mogen hun werknemers niet onbeschermd hun werk laten doen. Dat is al tegen de wet. En als dat niet wil indalen dan nog maar een keer extra opnemen in de Noodverordening COVID-19 van de veiligheidsregio IJsselland. Voor de veiligheid op het werk zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk. De burgemeester heeft ons toegezegd dit te zullen bespreken binnen het bestuur. Het resultaat ervan laten wij dat jullie weten.


Het groen van links verkleurt?

Gepubliceerd op woensdag 29 april 2020 16:00  Tekst: Piet Bergstra. Foto: Pixabay

 

Het gaat heel slecht met de wilde bij en andere bestuivers. Daarom begon ik in 2017 met het project Bloemen voor Bijen. De bedoeling van dit voorstel is om de bermen in te zaaien met wilde bloemenmengsels om de wilde bijen en andere bestuivers van eten te voorzien zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Het college kwam met een (positief) advies. Het gaf aan verheugd te zijn met het initiatiefvoorstel.

 

Het college meldde dat het initiatiefvoorstel goed aansluit op het collegeprogramma en dat er op dat terrein ook al meerdere projecten lopen en het noemt die in de informatienota. Voor de verdere aanleg van bloemenrijke bermen stelde het college uit de eigen beheerbegroting € 5.000,00 beschikbaar. Met steun vroeg het college de raad om hiervoor € 15.000,00 uit het raadsbudget beschikbaar te stellen. De naam zegt het al: het is een budget, speciaal bestemd voor de raad.

 

Alle partijen waren enthousiast en complimenteus over de tijd en voorbereiding die ik er in had gestoken. Sommige partijen steunden dit voorstel (KS, PvdA en CU). D’66 twijfelde. SGP was tegen. Het moest kiezen tussen rentmeesterschap/schepping of corona/financiële consequenties. Het werd het laatste. Anderen vroegen zich af of het een meerwaarde had t.o.v. wat het college in gang had gezet. CDA maakte een 'pas op de plaats'. 

Hoewel de commissie adviseerde om het voorstel als hamerstuk te agenderen, liep het toch even anders. De griffie had, bij navraag, aangegeven dat er nog voldoende geld in het raadspotje zat. De VVD was het daar niet mee eens. Het college gaf aan het initiatiefvoorstel goed aansluit op het collegeprogramma. Het CDA zag dat nog niet zo. En GroenLinks? Nog voordat er ook maar in woord gesproken was in de commissievergadering had zij haar standpunt al bepaald: tegen.

 

Hoewel de afdeling Groen van de gemeente duidelijk had aangegeven dat dit voorstel een echte meerwaarde is voor wat inmiddels door hen in gang is gezet, en zij dit voorstel omarmt, is GroenLinks daar schijnbaar niet van overtuigd. Het kwam met een universitaire lezing over bloemetjes, bijtjes, biodiversiteit en wat diens meer zei. GroenLinks had hier het verschil kunnen maken. Dat heeft ze nagelaten. Het is natuurlijk allemaal mooi maar je kunt groen prediken of en je kunt groen doen. Daarmee is het groen van links, in mijn beleving, verkleurd en flets geworden. Het voorstel is aangehouden en in het najaar brengen we het opnieuw ter tafel.


Raadspraat: Was het maar niet zo.

Gepubliceerd op dinsdag 21 april 2020 20:32  Tekst: Suat Azer

Intussen is een mondiaal probleem nu ook een probleem in Kampen. Veel mensen vragen zich af hoe het zo gekomen is en kijken hoe het virussituatie zich ontwikkeld en onderzoeken de effecten op het normale leven. Wie en wat moet je vertrouwen of zoek je steun bij de  wetenschap? De wereld komt de huiskamer in. Het gaat over WHO, RIVM, Trump, China, monetaire structuren en Bill Gates die Amerika weer gaat redden. Er komen zoveel ideeën en meningen voorbij.

 

We moeten vaststellen dat alles snel om kan slaan. In een paar weken tijd is dus vertrouwen omgeslagen naar verontrusting. Vragen over de toekomst. Peilingen en standpunten schieten heen en weer, net als de beurs, maar die gaat vooral neer. Vorig jaar nog met veel lawaai de AVG voor de privacy ingevoerd, nu plannen voor een mobiele app die ons gaat volgen.Er is ons een ‘nieuw normaal’ beloofd, een anderhalve meter samenleving en een anderhalve meter economie.Zal de wereld ooit meer hetzelfde zijn als voor Corona?Is die vraag nu wel terecht? Kiezen we de goede middelen tegen de kwaal?

De onderlinge betrekkingen in Europa die opnieuw een moeilijke tijd ingaan. Spelletjes worden daar ook gespeeld. Waar landen in het zuiden van Europa al veel langer Eurobonds willen, lijken ze nu de crisis te gebruiken om alsnog hun zin te krijgen.En dat terwijl er voldoende financiële steunmogelijkheden aangeboden zijn. En dan die pagina grote advertentie van de Duitse en de Franse ambassadeur in de Stentor. De reden hiervoor staat erboven. Namelijk het feit dat, en ik citeer: “De aanvaring tussen Zuid-Europa en minister Wopke Hoekstra, het sluiten enz”.  Wanneer onze minister, binnen Europa, het standpunt van het Nederlandse Parlement verdedigd zitten we , denk ik, niet te wachten op deze advertentie. Wanneer ze schrijven dat Frankrijk en Duitsland hun krachten gebundeld hebben om een weg vooruit te vinden doen ze ons Nederland te kort. Men mag soms ook geen andere mening hebben dan passend in het enge sentiment. Daar ben ik zeker van geschrokken. Natuurlijk is er samenwerking in deze crisis met de andere landen. In ons eigen land zijn we trots op onze zorg en zeker de medewerkers daarin, maar ook bezorgd over hen waar ze eigenlijk met te weinig middelen moeten werken.

 

En wat moet ik daar als raadslid in Kampen nu mee? Het kan allemaal zo snel omslaan. Kampen is opeens onderdeel van een wereldwijde gebeurtenis. Verenigd door hetzelfde lot. Verdeeld over de aanpak. Elk land voor zichzelf. Ieder ook zijn eigen regels, productie en import van geneesmiddelen. Elkaar helpen gaat stroef en onder druk. Liefst snoepen we het mondkapje van de ander weg. Samenwerking daarin moet beter. Een les voor de toekomst.

 

Velen van ons zitten thuis. We werken thuis of geven de kinderen onderwijs. Tijd om na te denken in de nacht. Wikken en wegen. Twijfelen. De woorden van de deskundigen wegen, die tenslotte ook maar moeten toegeven “eigenlijk weten we er te weinig van”. En er gebeurd nog al wat in de wereld ten gevolge van onze nieuwe onzichtbare vijand waar we zo weinig van weten. Dat brengt onzekerheid en angst. Maar daarom moeten we wel sterk blijven. Men mag theorieën en overtuigingen bevragen, daar een discussie over starten en de gevoelens erover blijven uiten.  

De wereld licht stil. Kampen ligt stil. De gevolgen komen pas later echt binnen. We staan nog maar aan het begin. We hebben als raad onze eerste digitale vergadering gehad. Dat ging redelijk goed maar haalt het niet bij de echte vergadering in de raadzaal. Een optie om te vergaderen, met de 1.5 meter, doen we helaas in Kampen niet. Elders gebeurd dit wel. Het zou volgens mij de kwaliteit van het besturen ten goede komen. Minister Wiebes heeft de vraag neergelegd te onderzoeken hoe zaken weer op gang kunnen worden gebracht in anderhalve meter economie. Als raad moeten we zo snel mogelijk onze aanpassing om weer samen, eventueel met een tussenvorm, te vergaderen bedenken. Opnieuw vergaderen in de raadszaal. Het is namelijk ook nu niet verboden.

 

Ons land is niet helemaal op slot. Er werken, gelukkig, nog heel veel mensen in een aangepaste situatie. Als Gemeente Kampen moeten we ons ook beraden wat we voor onze bedrijven en ZZP'ers kunnen doen. Komen de steunmaatregelen van de landelijke overheid op tijd op de juiste plek? Hoe gaat het met onze verenigingen op al die plaatsen in de samenleving. Moeten we binnen onze gemeente een Task Force, excuus voor de naam, opzetten waar mensen en ideeën samenkomen. Ik ben ervoor. We zullen het samen moeten doen. En dan nog een losse gedachte: Vroeger was ons land sterk in Coöperatieve verbanden. Zeker iets om over na te denken. Samen sta je sterker.

 

Misschien is het maar beter om hierna even stil te zijn. Op gepaste afstand kijken. Gedwongen luisteren naar het keurslijf waar men in moet. Het voelt verlammend en het gevoel van onmacht is groot. Afwachten en hopen is niet altijd makkelijk. Ik geloof in God. Wens jullie allemaal oprecht veel gezondheid toe en dat wij weer snel de boel aan het draaien krijgen! God zij met jullie.