Raadspraat: Fractiesamenstelling veranderd

Gepubliceerd op maandag 17 maart 2022 | Tekst: Elina Schmidt-Blokzijl

 

Afgelopen oktober ben ik gekozen als lijsttrekker van het Gemeente Belang Kampen. Ik ben begonnen in 2017 in de schaduwfractie, daarna als secretaris en commissielid en dan nu als lijsttrekker. Ik heb er zin in! Dat ik de enige vrouw ben is teleurstellend. Anno 2022 zijn er ongetwijfeld veel meer vrouwen binnen onze gemeente met dromen en ambities. Laat niemand je vertellen dat je iets niet kan. Sta op en laat je horen!

 

Zoals de meesten ondertussen wel weten is onze fractiesamenstelling veranderd. Wij hebben er bewust voor gekozen niet met modder te gaan gooien. Het modderbad dat wij hebben gekregen, hebben wij gebruikt om volledig herboren het verkiezingsjaar in te gaan, het scheelde mij weer een bezoek aan de schoonheidsspecialist. Met Suat Azer als fractievoorzitter, Steven Zwitser als raadslid, een schaduwfractie, diverse werkgroepen en een nog dagelijks groeiend ledenaantal ben ik trots om lijsttrekker te zijn van in ieder geval de meest besproken partij tot zover en al jaren de grootste politieke ledenpartij van Kampen!

 

 

Wij gaan met GBK nog meer laten zien dat iedereen ertoe doet, ongeacht afkomst, geloof, sociale klasse of gender. Je bent welkom! We willen je niet alleen horen, we willen ook naar je luisteren en de samenwerking opzoeken om van de gemeente Kampen de mooiste gemeente te maken en om van de stad Kampen de mooiste Hanzestad te maken.

 

Hoe divers binnen de partij onze achtergronden ook zijn, we kunnen geen een van allen tegen onrecht. Iedereen heeft het recht gelijk behandeld te worden. 

Het mag niet zo zijn dat je door bijvoorbeeld je achternaam of het feit dat je laaggeletterd bent, je anders behandeld wordt.

Onze standpunten worden ingenomen op basis van feiten die er op dat moment toe doen. Als deze na verloop van tijd sterk veranderen blijven we niet krampachtig vasthouden aan dit ooit ingenomen standpunt maar stellen we onze mening bij op basis van nieuwe feiten en inzichten.

 

Als GBK durven we zaken te benoemen. Ik noem bijvoorbeeld de overlast die veroorzaakt wordt door asielzoekers, het zwembaddossier, het parkeerdek, het strandpaviljoen of de verkoop van de HBS. Juist door dingen te benoemen creëer je mogelijkheden om te werken naar een oplossing en naar verbetering.

 

Wij proberen als fractie zoveel mogelijk één geluid te laten horen maar bij stemming gaat het individuele geweten boven het streven naar eenstemmigheid.

 

Waar het ook over gaat, bij ons sta jij centraal. Wij nemen je serieus. Bij ons doe je ertoe!


Raadspraat: Politiek is net voetbal

Gepubliceerd op dinsdag 2 maart 2021: 15:38  Tekst: Suat Azer

 

Je bent voor je club. Het gaat om scoren. En hoe? Dat is niet zo heel belangrijk, als je maar scoort. In de politiek zie je dit ook. Roepen om het roepen en het doel heiligt de middelen. Het is nu echt eens tijd om daarmee te stoppen. We hebben nu al een jaar te maken met een pandemie en het wordt nu echt tijd dat we dit samen gaan aanpakken. Fair play spelen. Het moet niet zo zijn dat als je mening afwijkt van de norm, je gelijk een ‘wappie’ bent. Laten we in gesprek gaan met elkaar en luisteren naar elkaar. Of je nu christen, jood, moslim of atheïst bent, we hebben allemaal normen en waarden.

 

In plaats van roepen vanaf het pluche moeten we ideeën bespreekbaar durven maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een tent op de plantage, waar onze horecaondernemers gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Of een openbaar theater in het stadspark, om te kunnen genieten van cultuur op de mooie dagen die voor ons liggen. Deze zouden opgebouwd kunnen worden door standwerkers en betaald vanuit de overheid, zo hebben deze mensen minder steun nodig en kunnen we samen verder. Kan het niet? Jammer dan, maar maak het bespreekbaar. Kijken naar wat wel kan, met elkaar. Innovatie, juist nu. Noodzaak is een grote, onderschatte innovatie-stimulans. Ze zeggen niet voor niets: nood breekt wet. Ik wil onze beleidsmakers ook oproepen om deze situatie aan te grijpen voor gedrags- en mentaliteitsverandering.

Een recent voorbeeld binnen onze eigen gemeente: Een horecaondernemer uit de binnenstad doet zijn best om zijn bedrijf coronaproof te maken voor de toekomst. De bedrijven die hij hiervoor inhuurt hebben hun bedrijfsbus, dat alle gereedschappen en materialen bevat, naast het pand geparkeerd en worden bekeurd. Ook een voorbeeld van uitvoerbaarheid van beleid en de menselijke maat hierin. En dan gaat het over het beleid, niet over de uitvoerders hiervan. Zij doen gewoon hun werk.

 

Als we kijken naar Nieuw Zeeland, waar de premier samen met haar ministers en een aantal hooggeplaatste ambtenaren 20% van het salaris inlevert vraag ik me af waarom hier in Nederland met geen woord over wordt gerept. Zoiets heet solidariteit. Met een daad laten zien dat je meeleeft, in plaats van enkel woorden. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten toch? Waarom komt het in deze tijd dan op de schouders van de ondernemers terecht? Zij hebben echt niet de breedste!

Aan de muur van de raadszaal in het gemeentehuis staat sinds kort artikel 1 van de grondwet te lezen. Maar alleen woorden op een muur zijn niet genoeg. Het moet in je genen zitten, je moet ernaar leven en ernaar handelen. We kunnen wel een vaccinatie gebruiken gevuld met empathie en begrip.

 

We hebben het de afgelopen maanden vaak voorbij zien komen: Black lives matters. Voor mij geldt: All lives matters. Iedereen doet ertoe, zwart of wit, vluchteling of boer, complotdenker of Rutte-knuffelaar, het is tijd om samen de mouwen op te stropen en te werken aan de toekomst.

Tot slot wil ik ook onze vertrekkende burgemeester Koelewijn zeker noemen als een échte mensen mens en bruggenbouwer. Als ik morgen opnieuw een keuze zou mogen maken uit alle burgervaders, wist ik het wel. We zullen u zeker gaan missen. Vanaf deze plek wens ik Dhr. Koelewijn nogmaals: Het gaat u en uw gezin goed en we zullen elkaar ook na deze periode zeker zien!

Suat Azer 


Carbidschieten: tradities in ere houden

Gepubliceerd op zaterdag 2 september 2020 15:25 Tekst: webcareteam GBK

 

Deze week ondersteunde GBK in de raadsvergadering een motie om structureel duidelijkheid te brengen in de dagen rondom de jaarwisseling. Bijna alle partijen stemden er mee in. De motie pleit voor het in ere houden van tradities. Ook stelt het vast dat er elk jaar weer discussie is over hoe het carbidschieten ingericht moet worden.

 

Landelijk is vuurwerk verboden. Maar dat is in Kampen gelukkig totaal iets anders dan de eeuw-oude traditie van het carbidschieten. Het grootste sociale feest van Kampen. Al jaren werken organisaties samen zoals het Schuttersgilde, Welzijn, politie, ambtenaren, inwoners en de burgemeester. Al jaren zijn de schietlocaties ruim van tevoren bekend. Bewoners kunnen in gesprek met de schutters omdat het bekend is wie wie is of via de gemeente die de bewoners aan elkaar kan koppelen.

 

Samen zijn er grote stappen gemaakt. Men kent elkaar. Men heeft contact met elkaar. Men is in toenemende mate in staat rekening te houden met elkaars wensen en belemmeringen. Dat stemt zeer positief. Het geeft hoop voor de toekomst. De ingeslagen weg is een goede weg. Toch zou er bijvoorbeeld voor een periode van 10 jaar echt structureel rust kunnen komen. Een kader waarvan iedereen weet; voorlopig gaat de jaarwisseling er zo uit zien. Niet elk jaar meer afvragen in spanning. Dat traject gaan wij graag in. Net zoals de grote wereld bestaat ook Kampen uit een samenstelling van culturen, tradities, geloven, rijk, arm, oud en jong. Samen moeten we elkaar zuurstof en ruimte gunnen. De een met Full Collor. De ander met een museum. Jongeren met een keet. Ouderen met een fijne oudedagvoorziening. Een kerk voor de gelovigen. Een park voor de recreatie. Een terras voor de liefhebber.

 

Op de weg die voor ons ligt is een steriel volksfeest met 100% tevredenheid van alle inwoners een utopie. Ook een uniforme massa gelijken moeten we niet willen. Dat is een enge toekomstfilm. 

Carbidschieten is zuurstof in de levensvreugde van talloze Kampenaren. Waar er 1 schiet zijn er 20 betrokken door het bakken van oliebollen, het opzetten van een tent, organiseren van muziek of de bekende BBQ. Dagenlang een buurt die echt contact heeft met elkaar en werkelijk samenleeft. 

 

Rekening houden met elkaar is belangrijk. Iemand die niet zo van knallen houd is gemakkelijk te ontzien door het verplaatsen van de schietlocatie. Dat gebeurd al jaren. GBK leert uit ervaringen van de afgelopen jaren en heeft daardoor vertrouwen in de toekomst.


Raadspraat: Het verlies van maakbaarheid

Gepubliceerd op maandag 25 augustus 2020 22:24  Tekst: Steven Zwitser

 

‘Waar men niet meer in iets gelooft, gelooft men in alles’. En ook: ‘men kan roepen om barmhartigheid, maar waar is het recht op rechtvaardigheid?’. In feite gaan we steeds meer terug naar verzuiling. Ieder zijn eigen bubbel met eigen waarheden en gelijk. De dialoog die er nog is doen we uit beleefdheid. Iemand uit de andere zuil is per definitie raar, een complotdenker of fout omdat hij niet in de mainstream zit waar alles juist is. 

 

Is roepen om barmhartigheid soms niet een verslapte vorm van een oproep tot verontwaardiging en begrip? Zie hier de kern van ons probleem. Een foto van een rubberboot en een gironummer enerzijds, dezelfde foto met de oproep “behoud onze eigen cultuur, normen en waarden”, anderzijds. Zo vliegt een foto gelijk in de zuilen van nationalisme, socialisme, journalisme, atheïsme, heilstaat, elkaar wegduwen in populisme, fake-nieuws, rechts/links-denken en goede/foute mensen. 

 

We merken allemaal dat het leven steeds minder maakbaar wordt. Toenemende onzekerheid, maatschappelijke spanningen en een overheid zonder geld. De maatschappelijke pan met water wordt steeds heter en heter. De deksel bibbert en de stoom glipt er hier en daar al tussendoor. Veel zaken die vanzelfsprekend waren zijn dat al lang niet meer. We merken dat ook in Kampen. Grote tekorten op de begroting. Het grote noodgedwongen  ‘keuzes maken’ dringt zich steeds verder op. Maar dan is eerlijkheid en zorgvuldigheid de taak van elke bestuurder.

 

Neem nou de minister Schouten, die afziet van de invoering ‘eiwitarme voeding in veevoer’. Wekenlang talloze slapeloze families in heel Nederland. Nu is het sinds enkele dagen afgeschaft omdat “het wetenschappelijk effect van stikstofreductie door minder eiwit nauwelijks aantoonbaar is”. Die volgorde moet andersom. Typisch politiek-elite-denken: zeer hoog inzetten, dan de protesten “in ontvangst nemen” en dan een “deal” maken waar je toch al op uit wilde komen. Zo moet een bestuurder niet willen zijn. Vaak is het stroef werken in een pretentieuze omgeving van heilige bubbels. 

 

Gerrit Komrij schreef al over ‘politieke slonsjes’. Pim Fortuin schreef al over de ‘verweesde samenleving’. Het kleutergedrag van sommige oppositiepartijen. Kinderachtig en handenwrijvend langs de zijlijn gaan staan en uitzinnig en hysterisch van vreugde elkaar gaan aanduwen…’kijk, kijk, daar! daar! een scheurtje in de coalitie! Zichzelf nog net bij elkaar kunnen pakken, de microfoon grijpen en dan roepen…uhm…kuch…hoezeer ze het “betreuren” en “bevreemden”. En “hoe het dan toch gesteld is met het vertrouwen onderling”. 

 

Over armoede wil ik u het volgende zeggen. De basis moet sterk zijn. Het GBK stemde voor het voortbestaan van de voedselbank in Kampen. Echter moet de luxe er af! Ik ben nergens bang voor. Zeker niet om uit te leggen dat de bijstand voor jongeren tussen 18 en 21 zeker wel terug gebracht kan worden naar het landelijk gemiddelde (200 euro per inwonerin Kampen lager dan nu) Je maakt mij niet wijs dat je op die leeftijd niet gewoon aan het werk kan. Zelfs het onafhankelijke bureau (BMC) wat afgelopen zomer onderzoek deed in Kampen gaf aan “u bent als gemeente Kampen wel erg goed voor uw burgers”. 

 

Zelf kom ik uit een gezin van 5 kinderen. Daar moesten we afmaken waar we aan begonnen en kiezen tussen sport, cultuur of kunst. Niet alle drie tegelijk! In Kampen mocht dat tot op de dag van vandaag wel. Betaald door de gemeente. Terecht dat daar gesneden wordt. Men zegt dat deze tijd ook goede dingen brengt. Meer samen. Afhankelijkheid wat juist mooi kan zijn. Individualisme wat niet meer de norm is. Dat soort kantelingen. Graag wil ik Unamuno citeren. Volgens mij gaat het hier over volwassen worden, kiezen voor zorgvuldige eerlijkheid en wellicht kan het ook gaan over oprecht besturen. Althans, zo interpreteer ik de tekst. 

 

Eerst wilde jij de wereld jouw wereld maken. Nu ontvangt de wereld ‘jouw wereld’ als stuk van haarzelf. Nu ga jij deel uitmaken van het gewone leven. Daardoor verlies je iets van jezelf, maar krijgen anderen iets van jou. Want naast mensen die jou uitlachen, krijg je ook bewonderaars, mensen die van je houden. 

 

Deze week begint het politieke jaar weer. Laten we eerlijk en zorgvuldig omgaan met onze wensen voor Kampen, maar ook over onze zorgen, hoop en de toekomst. Want die is van ons allemaal. Ik wens u allen alle goeds. Geef de hoop niet op. Houd vast en ga door.


Woonwagenbeleid en bezuinigen cultuur

Gepubliceerd op zondag 5 juli 2020 17:37  Tekst: webcareteam GBK

Donderdagavond vond de laatste raadsvergadering voor het reces plaats. Gelukkig waren de 'spelers' weer fysiek aanwezig maar zonder publiek. Er was een digitale verbinding beschikbaar. Weliswaar was iedereen verdeeld over raadszaal en de hal, maar toch. Het geluid in de hal hield niet over. Het was moeilijk om sprekers in de raadszaal te volgen. Het beloofde een lange avond en dat werd het ook. De vergadering begon al om half zeven en het zou ruim vijf uren gaan duren. Uit de voorafgaande commissievergaderingen was al duidelijk geworden dat de discussie zich zou toespitsen op een aantal onderwerpen: bezuinigingen op cultuur, zorgverlening en onderzoek woonwagenlocaties.

 

Voor het agendapunt 'Onderzoek woonwagenlocaties' was er ook belangstelling van de doelgroep. Zij waren op het Burgemeester Berghuisplein aanwezig om de raadsleden aan te spreken en mee te geven dat er ook iets voor hun leefsituatie gedaan moest worden. Er is in Kampen een wachtlijst met 65 standplaatszoekenden en er is sinds 2001 niets meer voor de woonwagenbewoners gedaan. 

 

Het college had geen kruisje gezet in de Perspectiefnota om volgend jaar geld beschikbaar te stellen onderzoek. Dat onderzoek is nodig om om de kosten in kaart te kunnen brengen van aanleg (wegen, riolering, archeologie etc.). Het voorstel van wethouder Holtland (GBK) om daarvoor € 50.000 beschikbaar te stellen haalde het niet in het college. Zijn voorstel sneuvelde omdat de noodzakelijke bezuinigen gehaald moesten worden.

 

GBK en GroenLinks waren voornemens om daarover een amendement in te dienen. Zover kwam het niet. De coalitiepartijen hadden namelijk na de commissievergaderingen de koppen nog eens bij elkaar gestoken en besloten dat het college een brief zou schrijven waarin werd aangegeven dat de benodigde € 50.000 euro in de begroting voor 2021 alsnog zou worden opgenomen. Het college kon dat kruisje niet meer zetten omdat de raadsstukken al rondgingen. Dan kan alleen de raad nog stukken aanpassen en dat wordt dan gedaan bij amendement.

 

De raad was tevreden met de brief, het zou goed komen met het onderzoek naar de nieuwe woonwagenstandplaatsen en werd er unaniem ingestemd met het voorstel.

 

Locatieonderzoek woonwagenstandplaatsen

Tijdens de raadsvergadering kwam in de digitale Stentor een artikel te staan, dat de volgende dag in de papieren editie van de Stentor werd opgenomen. De kop luidde: 'Vooralsnog geen specialistisch onderzoek naar woonwagenplekken in Kampen'.

 

Deze tekst en de inhoud van het artikel kloppen niet. Als de journalist goed geluisterd had en gehoord had wat er werd gezegd dan had hij kunnen weten dat er wel geld beschikbaar werd gesteld. Zelfs meer dan dat de raad had besloten.

Foto: Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland

Op voordracht van het college zal bij het vaststellen van de begroting voor 2021, een startnotitie worden opgenomen waarin komt te staan hoeveel budget er nodig is voor plankosten en onderzoekskosten. Dit is nodig om te bepalen welk bedrag opgenomen moet worden in de begroting voor 2021 om het locatieonderzoek voor woonwagenstandplaatsen uit te voeren. Een gemeentelijk projectleider is momenteel bezig een startnotitie te maken. Die startnotitie wordt in augustus aan het college voorgelegd. Volgens het college zullen de kosten voor een projectleider  € 50.000 bedragen. Op basis van die startnotitie zal het college met een begrotingsvoorstel komen.

Uiteindelijk zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd over de definitieve locatiekeuzes en de daarbij behorende kosten voor ontwikkeling en realisatie. Dat specialistische onderzoek komt er dus wel.

 

Bezuinigingen Culturele instellingen

Ook maakte de Stentor een misser met een artikel over de bezuinigingen op de Kamper cultuurinstellingen. De Stentor kopte: 'Kampen bezuinigt op het armoedebeleid en haalt streep door besparingen op cultuur'. De overgrote meerderheid van de raad zou een streep gehaald hebben door bezuinigingen op de vijf grote culturele instellingen in Kampen. Ook dat klopt niet. De bezuinigingsplannen die door de raad in het najaar van 2019 werden vastgesteld belopen een traject van 4 jaar: 2020 tot en met 2023. De bezuinigingen in 2020 worden momenteel binnengehaald. Voor 2021 worden ze nu verwerkt in de komende begroting die in november door de raad zal worden vastgesteld.

 

De Perspectiefnota die donderdag door de raad werd vastgesteld geeft de doorkijkje in de bezuinigingen voor de komende jaren. De bezuinigen voor de culturele instellingen zijn in 2019 vastgesteld op € 500.000 te weten: € 250.000 in 2021 en in 2022 en 2023 nog eens elk jaar €  125.000. Totaal wordt die bezuinigingstaakstelling dan in 2023 gehaald voor een structureel bedrag van € 500.000.

 

De culturele instellingen hebben daar moeite mee en weten niet hoe ze hun bedrijfsvoering op orde moeten houden onder de druk van die bezuinigingen. De bezuinigingen moeten wel gehaald worden anders klopt het gemeentelijke huishoudboekje niet meer. Het is van belang dat de voor 2021 geraamde € 250.000 opgenomen wordt in de begroting. Dat is gelukt en dat is vastgelegd.

 

Voor de daarop volgende jaren 2022 en 2023 is dat nog niet gelukt met verdere bezuinigingen van 2x € 125.000. Daar werd donderdag een besluit over genomen bij amendement dat werd ingediend door de coalitiepartijen, waaronder GBK. Die twee taakstellingen van de culturele instellingen horen we in juni 2021 als de volgende Perspectiefnota wordt vaststellen en verwerkt in de begroting voor 2022. Er werd slechts uitstel gegeven aan de instellingen om te komen met plannen voor die bezuinigingen.

Het amendement werd ingediend omdat de andere opties waren het sluiten van de voorzieningen in het Kulturhus in IJsselmuiden: de dependances van de bibliotheek en Quintus. Nu kunnen de voorstellen dus wat later ingediend kunnen worden. Ze moet pas effectief worden in 2022 en 2023 en men kan nu dus nog even zoeken binnen de eigen bedrijfsvoering hoe ze het gaan oplossen. We hopen dat de voorzieningen in IJsselmuiden gehandhaafd kunnen worden. Maar uiteindelijk gaan de culturele instellingen daarover en niet de raad. De door de raad opgelegde doelstellingen moeten wel gehaald worden. Over het hoe worden we voor juni 2021 geïnformeerd. Er wordt dus geen streep gehaald door de bezuinigingen op cultuur. Het was laat zullen we maar zeggen. Zijn jullie bij deze weer bij.