Algemene beschouwingen 2019

Voorzitter,

 

In de Brug van dinsdag 6 november 2018 staat op pagina 3, met dik gedrukte letters, ‘Gemeente tevreden over afronden bijzonder en uniek project’! Kan het nog bescheidener? ‘Tevreden’! Een project met grote impact. Het gaat hier immers om de stadsbrug die de oost- en westkant van de gemeente Kampen met elkaar verbind. En de werkzaamheden zijn binnen budget gebleven! Dan ben je toch niet tevreden! Dan hoor je op z’n minst blij te zijn! Maar dat mag natuurlijk niet, blij zijn! Nee, we zijn tevreden! Terwijl euforisch mogelijk beter op z’n plaats was geweest vanwege de extreme prestatie die is verricht onder loodzware omstandigheden. Ik zou zeggen, bezoek eens wat vaker het koffiemomentje op de eerste maandag van de maand. Georganiseerd door Kampen

Marketing, bij de Eenhoorn in Kampen. Daar hoor je het woord ‘tevreden’ zelden langs komen. Hier komen ondernemende Kampenaren bij elkaar om bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen in Kampen.

Iedereen wordt uitgenodigd om nieuw initiatieven te presenteren. Er wordt aandachtig naar elkaar geluisterd en elke spreker wordt beloond met applaus. Er wordt kennis en kunde uitgewisseld en er worden nieuwe samenwerkingen gesmeed. Geïnspireerd ontstaan ter plaatse nieuwe ideeën en met nieuwe energie wordt daar verder aan gewerkt. Koffie en inspiratie, simpel en effectief!

 

"Kan de begroting niet simpeler?" Met die zin eindigde Albert Holtland in 2017 de algemene beschouwingen. Nu ligt de nieuwe begroting voor ons en alsof dit nog niet voldoende is, ontvangen we tegelijkertijd de perspectiefnota en het uitvoeringsprogramma 2018 -2022 ‘Nieuwe energie’.Samen vormen ze het programma met de financiële onderbouwing voor de komende jaren met de nadruk op 2019. En, daar vinden we wat van!

 

We hebben flink wat energie gestoken in het doornemen van deze drie documenten en in het duiden van de onderlinge samenhang. We hebben ons laten informeren en we hebben ook zeker zaken gevonden waarvan we vinden dat die duidelijker zijn geworden.

Maar, niet simpeler! We waren van plan om een motie in te dienen waar we om een veel simpeler en in begrijpelijke taal geschreven begroting vragen. Maar vóór we de motie konden indienen, was de wethouder al om en gaf aan het verzoek te onderschrijven en zelfs blij te zijn met het verzoek van GBK.

We zitten vlak voor de intocht van Sint Nicolaas en het voelt goed om te stellen dat ‘vol verwachting klopt ons hart’ aan de orde is m.b.t. de begroting van 2020. Over die intocht van Sint Nicolaas in Kampen doen trouwens enorme verhalen de ronde. Het moet de grootste intocht van Nederland worden, met meer dan 200 pieten verdeeld over twee schepen. Er ontstaat een compleet Pietendorp en ook het Sinterklaashuis wordt weer tijdelijk bewoond door de Sint. Voor een stad met één van de kleinste begrotingen voor evenementenbeleid is dit bewonderenswaardig te noemen.

 

Het is niet bepaald het enige evenement in onze mooie stad.Dit jaar waren er ook de voor Kampen grootste editie van Sail, de tweedaagse editie van het Full Color Festival, Hops &Grapes, het Kamper Stripspektakel - dit is het grootste gratis toegankelijke stripfestival van de Europa - en Beach Kampen terwijl Kerst In Oud Kampen nog volgt. Daarnaast nog tientallen kleine en grote evenementen.

 

Maar, (u voelde hem al aankomen) willen we onze ambities vervullen, dan zal er meer geld beschikbaar moeten komen voor de evenementen. Niet alleen de huidige evenementen, ook nieuwe mogelijk meerdaagse evenementen kunnen daarmee worden ondersteund. Daarnaast wil GBK de gemeentelijke kosten voor leges, precario en vergunningen ten behoeve van evenementen die de promotie van de gemeente Kampen ten goede komen, al met ingang van 2019 gesubsidieerd zien. Hiertoe dienen we een motie in, met het CDA. Voor de rest van het evenementenbeleid en het onderzoek van Wim Noordzij met 10 aanbevelingen, wachten we de toegezegde notitie van de wethouder af.

Kampen en haar toeristische ambities zijn na de Internationale Hanzedagen van 2017 in een stroomversnelling gekomen. De honderden vrijwilligers die zich tijdens die dagen hebben ingezet zijn voor een deel weer uitgewaaierd naar hun eigen verenigingen en leveren daar een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van een goed verenigingsklimaat. Toch is er ook een belangrijke groep mensen gebleven die zich permanent of op afroep beschikbaar stelt om promotionele activiteiten voor Kampen te doen. Zo wordt de Tourist Info in de Stadskazerne goed bemenst en worden er rondleidingen met diverse thema’s gegeven. In het kielzog zijn een flink aantal kleine bedrijfjes ontstaan die vanuit bevlogenheid met de stad mogelijkheden benutten om als ZZP’er aan de slag te gaan in de toeristensector. Inmiddels worden pogingen gedaan om ook riviercruises naar Kampen te halen en gelet op het succes met de touroperators, zal dit ook tot successen gaan leiden.

 

Doel bereikt, zou je zeggen. Maar dan komen die duizenden toeristen in Kampen aan? Wat treffen ze daar dan aan? Om te beginnen veel hondenpoep, op de kade, in de stegen richting winkelstraat en op pleintjes en in perkjes, ook fiets- en scooterverkeer in die zelfde steegjes en in de winkelstraat. Ook al zullen de meeste bezoekers dit relativeren, dé manier om je gasten te ontvangen is dit niet. Gasten wil je toch graag over de rode loper binnenhalen en laten genieten van al het moois wat we te bieden hebben? Een mooie eerste indruk kun je maar één keer maken en dat moet je dus doen wanneer ze de eerste stappen in onze stad zetten. Langs de hele kade bijvoorbeeld bloembakken aan de lantaarnpalen, zoals we dit nu in de winkelstraten van Kampen hebben en vlaggetjes en gezellige lampjes.

Ook vanaf het burgemeester Berghuisplein, het parkeerdek aan de buitenhaven en de stationslocatie met het Bolwerk aan de overzijde van de brug zouden op gelijke wijze kunnen worden aangekleed. En zorg dan als gemeente Kampen dat er na die eerste indruk nog een heleboel goede indrukken volgen! Zorg voor schone straten, vrij van hondenpoep en zwerfafval, vrij van geparkeerde auto’s op plaatsen waar ze niet horen, vrij ook van afvalcontainers buiten de aanbiedingsdag. Voldoende handhaving op die zaken zal zorgen voor een meer gastvrije binnenstad, waar het goed toeven is en waar men graag terug komt. Ten behoeve van die handhaving hebben we een motie aangekondigd, die we indienen samen met het CDA, de ChristenUnie en D’66.

 

Los van deze motie vragen we ook om bij nieuw beleid altijd een handhavingsparagraaf te voegen. Nieuw beleid op uiteenlopend gebied vraagt niet zelden om een gedragsverandering en hier moet dan ook op gehandhaafd kunnen worden. Wanneer de handhaving op orde is, zal gedrag beloond dan wel bestraft kunnen worden.

 

Dat de gemeente Kampen in de top 10 staat met het heffen van hondenbelasting, is GBK al jaren een doorn in het oog. Wanneer Kampen daarmee de schoonste hondenpoepvrije stad van het land zou zijn geweest, was er misschien nog reden tot juichen. Hoewel er beleid voor is, staat de opbrengst van de hondenbelasting in geen enkele verhouding tot het faciliteren van hondenbezitters bij het opruimen van de hondenpoep en de handhaving daarop. We zien graag dat de hondenbelasting de komende jaren wordt afgebouwd. Ook hierover treft u een motie aan in uw overzicht.

Ook een belangrijke eerste indruk zijn de toegangspoorten van Kampen. We hebben de afgelopen jaren al veelvuldig gesproken over de stadsvilla aan de Bovenhaven en wat de erbarmelijke staat van die villa doet met de entree van Kampen langs die zijde. De onderhoudsstaat van beeldbepalende panden in de binnenstad van Kampen en de kernen dient veelal door particulieren te worden gedaan. In plaats van toe te juichen dat zij zich hier voor inspannen, worden ze getrakteerd op een rekening precario. De afgelopen jaren hebben we hier al vaker aandacht voor gevraagd en ook nu dienen we weer een motie in om pandeigenaren te compenseren voor de precario kosten.

 

En zijn we hiermee dan tevreden? Nee, natuurlijk niet! We zijn blij met deze eerste stappen. Tevreden zou immers betekenen dat we geen wensen meer over hebben. En niets is minder waar.

 

We verwachten nog altijd aanlegsteigers, zoals besloten in de motie van GBK uit 2016. We willen aan de slag met het nieuwe rapport over Kampereiland, met de belastingvisie, het Stadspark mét pluktuin en de inclusie agenda. Want, een gastvrije Hanzestad zijn we voor iedereen met iedereen!

 

Nardus Koster, fractievoorzitter

12 november 2018