Bestuur

Voorzitter

Hans van der Harst

 

 

 

 

 


Bestuurslid

Jacob Hakvoort

 

Gepensioneerd ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid en voorzitter ondernemingsraad

 

 

 

 

Secretaris

Gerrit Koops

 

Gepensioneerd melkveehouder

Secretaris, WBE-Jachtvereniging Kampen.

 


Bestuurslid

Arno Scheltinga

 Bedrijfs- en Veiligheidskundige.

Penningmeester

Herman van Veen

 

Boekhouder


 

Artikel 2 van de statuten geeft aan de Gemeente Belang Kampen onder anderen als doel heeft:

 

Het optimaal behartigen van de belangen van alle burgers in de gemeente Kampen, ongeacht aard of achtergrond. Gemeente Belang Kampen is onafhankelijke in die zin, dat zij geen enkele binding heeft met een landelijke politieke partij of groepering.

Gemeente Belang Kampen probeert dit te bereiken door een positief-kritische opstelling in de gemeenteraad en commissies en wil burgers zoveel mogelijk bij het beleid betrekken.

 

Gemeente Belang Kampen heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. De gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij Gemeente Belang Kampen. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.