Bestuur

Voorzitter

Joop van Dijk

Koster/beheerder NGK Nieuwe kerk / Regenboog en

Sint Annakapel. Secretaris Stichting Kamper Struikelstenen.

Secretaris

Gerrit Koops

Gepensioneerd melkveehouder.

Secretaris, WBE-Jachtvereniging Kampen.

 

Penningmeester

Piet Bergstra

Prepensioen. 

Raads- en commissielid RO.


 

Artikel 2 van de statuten geeft aan de Gemeente Belang Kampen onder anderen als doel heeft:

 

Het optimaal behartigen van de belangen van alle burgers in de gemeente Kampen, ongeacht aard of achtergrond. Gemeente Belang Kampen is onafhankelijke in die zin, dat zij geen enkele binding heeft met een landelijke politieke partij of groepering.

Gemeente Belang Kampen probeert dit te bereiken door een positief-kritische opstelling in de gemeenteraad en commissies en wil burgers zoveel mogelijk bij het beleid betrekken.

 

Gemeente Belang Kampen heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. De gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij Gemeente Belang Kampen. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.