Eerder verschenen onderwerpen

Hieronder vind je een overzicht van artikelen die eerder op onze website verschenen. Hoewel niet actueel zijn ze zeker nog interessant om te lezen.


Eikenprocessierups

24-01-2020   Vorig jaar brachten wij de gemeente Kampen op het idee om de eikenprocessierups te gaan bestrijden met nestkastje voor


Bloemen voor bijen

31-10-2019   Sinds het voorjaar van 2018 is ons raadslid van GBK, Piet Bergstra, bezig met het initiatiefvoorstel Bloemen voor Bijen. De bedoeling van d


Never ending story

02-04-2019   Als je denkt dat binnenkort de shovel voor kan komen rijden om het krakersbolwerk Bovenhavenstraat 14 tegen 


Stadsmuur bloot

13-02-2019   Bij werkzaamheden aan de straten en het riool in de 3de Ebbingestraat is weer een mooi stuk van de stadsmuur blootgelegd. 


Gemeentewerf

06-12-2018   Sinds 2016 zit de gemeentewerf aan de Tasveld 19 in IJsselmuiden. Zij lieten de Werfweg (Loswal) achter zich. Bruno Karel en Piet Be


Wateroverlast

22-10-2018   Er kwamen op 9 augustus 28 meldingen van wateroverlast binnen. Vanuit de gehele stad en via diverse kanalen: via het meldpunt, WhRaadspraat pollers

21-02-2020  Het afgelopen jaar heeft in belangrijke mate in het teken van de bezuinigingen gestaan. Werkelijk ieder laatje in het gemeentehuis is open 


Reeve: overzicht

27-12--2019   De stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta (hierna verder De Stichting en de Vereniging) vochten jarenla


Zondagopenstelling

04-07-2019   Twee derde van diegenen die mee gedaan hebben aan het onderzoek naar de zondagsopenstelling vindt dat iedereen de ruimte 


De Burgel

05-03-2019   Tot begin jaren ’60 van de vorige eeuw kende de Burgel prachtige boogbruggen en hekwerk die in 1962 en ’63 gesloopt werden i.v.m. restau


Hoornbeeck

09-01-2019   Een kenmerkend gebouw als je via de Molenbrug richting Kampen rijdt. Het Hoornbeeck is een reformatorische mbo-school. 


Ballonoplating

01-11-2018   De Nederlandse regering heeft in 2014 een motie van de Partij van de Dieren aangenomen, voor toepassing van ontmoedigingsInitiatiefvoorstel

16-03-2020  Het initiatief van Piet Bergstra, raadslid voor GBK, onder de naam ’Bloemen voor bijen’ krijgt de steun van het college van B&W. Het college


Rustige stadsuitleg

04-01-2020  Bij sommige politieke partijen is er "euforie" over het kunnen bouwen in Reeve, bij anderen zeker niet. Stel je nu eens voor wat er zou zijn geb


Zorgfraude

11-08-2019  GBK is enkele weken geleden begonnen met een oproep om zorgfraude te melden. Reden was een brief van het college van b&w. Die 


Bovenkerk

24-03-2019   De werkzaamheden aan de toren van de Bovenkerk zijn nog in volle gang. Raadsleden en pers mochten er een kijkje nemen.


Rubbergranulaat

09-02-2019   Iedere dag wordt in Nederland gesport op kunstgras. Het aantal kunstgrasvelden in ons land is de laatste jaren explosief 


Het meurt in DH

13-09-2019  Wauw! D'66 weet hoe ze haar Voltooid Leven programma kan invullen! D'66 wil 50 miljoen kippen en 6 miljoen varkens aan het gas,