Toch weer bloemborders in ons Stadspark

Gepubliceerd op vrijdag 20 juli 2018 21:13. Door Hans de Wilde (personeelsblad De Blikopener, gemeente Kampen)

Met de Hanzedagen vorig jaar zijn er toch weer bloemborders aangelegd. Dit zou enkel voor de Hanzedagen zijn en daarna zouden de stukken weer ingezaaid worden met gras. Juist door het beeld wat tijdens de Hanzedagen te zien was werd de roep om nieuwe borders weer dringender.

 

Eerst even een stukje historie van het park, in de volksmond het Kamper Plantsoen genaamd.

Dit park is aangelegd in de Engelse Landschapsstijl. Omstreeks 1830 werd een begin gemaakt met de aanleg. Dit gebied lag toen nog buiten de toenmalige stadswal.

Het ontwerp is van de hand van de stadsarchitect Nicolaas Plomp en al in 1863 is er een herontwerp gemaakt door de landschapsarchitecten Jan David Zocher en Louis Paul Zocher.

In 1915 is er opnieuw een herziening geweest onder leiding van Leonard Springer, door nieuwbouw van zowel een school en het ziekenhuis was het oorspronkelijke ontwerp aangetast.

 

Met name het stuk tussen Cellesbroederpoort en Broederpoort is een mooi voorbeeld van een oud park en staat op de Monumentenlijst. Het opvallendste in dit gedeelte is de grote verscheidenheid van grote oude bomen zoals kapitale populieren, essen en kastanjes. Ook beuken en een oude Japanse notenboom -gingo-  bij de Broederpoort.

Stadskwekerij

In dit gedeelte van het Stadspark hebben heel lang een aantal bloemborders met éénjarige planten een plek gehad. Door een verscheidenheid aan kleur, vorm en hoogte een zeer gewaardeerde aanvulling van het park. Heel lang werden deze planten in eigen beheer op de stadskwekerij gestekt, gezaaid en opgekweekt. Bij de crisis in de `80-er jaren werden deze bloemborders nog overeind gehouden. Pas toen er door de politiek in 2013/2014  een definitieve keuze werd gemaakt voor de  ‘basis’-onderhoudsnorm in alle wijken, inclusief het Plantsoen, kwamen ook deze borders te vervallen.  

Kleur

Vooral een aantal inwoners heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om toch weer kleur in het Stadspark terug te krijgen. Helaas was er geen ruimte binnen het huidige budget om deze borders opnieuw weer te gaan aanleggen. Bij de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling was er een subsidie voorhanden om in een gedeelte van het Plantsoen iets te creëren. Daarbij werd gedacht aan de verdwenen bloemborders. Tekeningen werden gemaakt en besproken. De keus viel op de twee gedeelten tussen de beide poorten op de plaats van de voormalige éénjarigen-borders. Deze zogenaamde wisselperken (zomer éénjarigen - najaar/voorjaar violen en bloembollen)  zijn door deze wisselingen erg arbeidsintensief. 

 

Om toch een stukje bloei terug te kunnen krijgen, is er uiteindelijk gekozen voor vaste planten borders. De aanleg en aankoop van deze planten is uit de subsidie betaald. Het onderhoud wordt de komende jaren door de wijkploeg van team Groen van de Korteweg gedaan.