Bloemen voor Bijen: de trein rijdt!

Gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2019  Foto's: Gemeente, Pixabay, Piet Bergstra

Sinds het voorjaar van 2018 is ons raadslid van GBK, Piet Bergstra, bezig met het initiatiefvoorstel Bloemen voor Bijen. De bedoeling van dat project is om te zorgen voor meer bloeiende bermen zodat de populatie van wilde bijen zich gaan herstellen. Bijen spelen en enorme belangrijke rol. Het Earthwatch Institute concludeerde in het laatste debat van de Royal Geographical Society of London zelfs dat bijen het belangrijkste levende wezen op aarde zijn.

 

Nadat Bergstra zijn plannen, vorig jaar april uit de doeken deed bij wethouder Van der Sloot, werd door haar onmiddellijk een bedrag uit het collegebudget toegezegd. Het plan maakt immers deel uit van het coalitieprogramma. Met dat geld worden nu een aantal proefstroken aangelegd: langs de Europa Allee en aan het begin van de Esdoornhof. Voedselrijke grond wordt afgegraven en arme grond ingebracht. Dan zullen er wilde bloemenmengsel worden ingezaaid. Benieuwd wat dit komend voorjaar gaat opleveren.

 

Een bedrijf aan de Constructieweg zal een deel van de berm doorzaaien met een kruidenmengsel. Er wordt gekeken om ecobermen in bedrijvenpark Rijksweg 50, samen met de ondernemers, te realiseren zodat er meer biodiversiteit ontstaat rondom dit park. Het project valt samen met het plan van een verbeterde biodiversiteit. Ook de heemtuin maakt daar deel van uit. Ook die tuin is men bezig opnieuw in te richten. Er is inmiddels een werkgroep Biodiversiteit bezig die deze projecten gaat ‘begeleiden’. 

 

“Het gaat langzaam maar wel de goede kant op. Er is een veranderende denkwijze over bermbeheer merkbaar binnen de gemeente. Men wordt steeds enthousiaster. Dat is prachtig om te zien. Het is een project van de lange adem en zal wat jaren kosten. Elk jaar wat kleine stappen nemen en meer mensen bedrijven erbij betrekken. Het doel van het initiatiefvoorstel is om een extra bedrag beschikbaar te krijgen o.a. voor aanschaf lesmateriaal, voorlichting, communicatie, aanpassen maaibeleid etc. Er moet nog veel gebeuren maar de trein rijdt”, aldus Piet Bergstra.