De eikenprocessierups in Kampen

Gepubliceerd op vrijdag 24 januari 24 januari 2020 Tekst en foto's: Piet Bergstra

Vorig jaar brachten wij de gemeente Kampen op het idee om de eikenprocessierups te gaan bestrijden met nestkastje voor koolmezen. Dat idee hadden wij ‘geleend’ van de gemeente Dronten (want ere wie ere toekomt). Men ging met ons voorstel aan het werk. We wilden graag weten wat de resultaten waren. We vroegen daarom de gemeente ernaar.

 

In voorjaar 2019 werden er in ´s-Heerenbroek 15 vogelnestkasten op voor koolmezen opgehangen. Leerlingen van het Ichthus College hadden de vogelnestkasten gemaakt en hielpen mee met het ophangen. Een paar kasten werden in 2019 gebruikt door koolmezen, niet alle. Mogelijk was de gemeente met het ophangen van de kasten aan de late kant. Men had de indruk dat eikenprocessierupsennesten in de bomen met de vogelnestkasten kleiner waren, dus dat de nestkastjes inderdaad meehielpen aan de bestrijding van de rupsen. 

Het Ichthus College maakt voor 2020 nog eens 50 nestkasten: 25 voor koolmezen en 25 voor pimpelmezen. Zodra zij klaar zijn, worden deze kasten opgehangen. Hoe eerder, hoe beter. De kasten komen te hangen in eikenbomen in Zalk en langs de Flevoweg. In de gemeente Kampen was het aantal locaties (bomen met nesten) in 2019 gelijk als in 2018. Wel werden er per boom meer nesten geteld. Ook is er een stijgende lijn waarneembaar. In 2016 waren er 88 besmette bomen met 145 nesten. In 2019 309 besmette bomen met 964 nesten. De preventieve bestrijden met nematoden en verwijdering van nesten kostten de gemeente totaal  20.000  euro.

 

De gemeente Kampen gaat 2020 weer selectief spuiten met nematoden, langs drukke fietspaden, drukke voetpaden, bij scholen en dergelijke (begin april). Waar geen biologische bestrijding wordt toegepast of waar na bestrijding alsnog nesten worden gevonden (vanaf half mei) worden de nesten weggezogen. Naast het gebruik van nestkasten wordt er ook een pilot gestart: natuurlijke bestrijding door een leefgebied te maken voor vogels, sluipwespen en vliegen die eikenprocessierupsen en -vlinders eten of parasiteren.

Ondertussen is ook de provincie bezig met het onderwerp. Zij wil met alle terreinbeheerders komen tot een gecoördineerde bestrijding van de eikenprocessierups. Inmiddels heeft zij twee bijeenkomsten gehouden (16 juli en 31 oktober 2019). Binnenkort bespreekt de provincie met de terreinbeheerders een concept plan van aanpak.