IMpact: Subsidie beperkt, kosten groter

Gepubliceerd op woensdag 21 maart 2018  10:30 door Suat Azer

Het Ondernemingsplan wil een kader bieden voor de doorontwikkeling van IMpact naar de toekomst en de gemeenten Dronten en Kampen inzicht bieden in de consequenties die dit de komende jaren heeft voor de uitvoering en financiering van de SW. 

 

IMpact is een zelfstandig bedrijf dat voor de gemeenten Dronten en Kampen uitvoering geeft aan hun wettelijke taak vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening en daarnaast voor hen diensten verzorgt op het gebied van re-integratie.   Veranderingen in wet- en regelgeving en financiering hebben voor alle partijen gevolgen.

 

De invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 heeft niet alleen de instroom in de SW beëindigd, maar ook geleid tot aanpassingen in taken en uitvoering op het gebied van re-integratie. IMpact is gevraagd om hiermee niet alleen bij de ontwikkeling van een nieuw Ondernemingsplan voor de komende 4 jaar rekening te houden, maar tevens om ook al de consequenties hiervan voor de jaren erna te bezien.

 

De mening van GBK na onderzoek: IMpact werd te lang ingepakt door de beleidsmakers van gemeente. De veel besproken kaartenbak was telkens de bottleneck tussen de twee partijen. Wethouder Veldhoen kreeg niet altijd de medewerking van alle partijen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat elke teamleider zowel van IMpact als van de gemeente op zijn eigen eiland wel functioneerde maar de samenwerking onderling stroef verliep.

 

Er moest en zou een netwerkplatform op directieniveau komen. Dat moest een onafhankelijk iemand zijn. Echter had de nieuwe directie helaas niet de ervaring die men verwachten mag. De nieuw aangestelde leidinggevende van het netwerkplatform was na een paar maanden ook weer weg. Weer tijd verloren en ervaringen verdwenen. Het ligt absoluut niet aan de ideeën die ze bedenken maar meer in de haalbaarheid en de gezamenlijke uitvoering. Te lang gediscussieerd maar ondertussen niet naar de haalbaarheid gekeken. IMpact is een mooi bedrijf maar de overheid heeft besloten om over 20 jaar de instroom naar de SW te stoppen.

Het blijft in de beleving van GBK een hoog ‘wij’-‘zij’ gehalte waarbij IMpact de toenadering zoekt en wordt afgewezen door de gemeente Kampen. Bovendien krijgen wij lange tijd niet echt de vinger op de zere plek. Mede door het doorvragen van het GBK heeft de wethouder toegegeven dat dit klopte en dat er zeker spanningen waren. Er zou nu verandering zijn in afdelingen van managers die nu samen hebben gezien dat het niet in wantrouwen maar in vertrouwen verder moet. Dat zo ook de burgers beter voorzien worden in werk en re-integratie. Dat daardoor ook de geldstromen weer terugkomen. Daarmee moet iedereen rekening houden dat IMpact op ten duur zelfstandig moet functioneren met steeds minder SW subsidie. 

 

Wethouder Veldhoen heeft beloofd namens het college om het proces te blijven monitoren en houd de raad op tijd te informeren over het proces. Beter laat dan nooit zouden we zeggen. Zoals ik het in een metafoor heb duidelijk proberen te maken: eindelijk is de start motor gestart en nu zeer snel meters maken. De fractie van het GBK steunt het ondernemingsplan met als titel ‘Werk'. Het maken van werk door lokaal te investeren’.  Niet zonder reden. De toekomst van IMpact is niet meer wat deze is geweest. Van IMpact wordt een koerswijziging gevraagd die toekomstbestendig is. Het gaat om lokale opgaven en een brede groep klanten centraal stellen.Een stukje uit het ondernemersplan: Vier jaar geleden stelde IMpact zich de ‘waarom-vraag’. Het antwoord vertaalde zich in het ondernemingsplan 2013-2018 waarin werd aangegeven hoe IMpact zich voorbereidde op de invoering van de Participatiewet in 2015. De afgelopen vier jaar transformeerde IMpact zich naar een arbeidstoeleidingsbedrijf voor inwoners van de gemeenten Kampen en Dronten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met als belangrijk verschil in vergelijking met de jaren ervoor, dat IMpact focust op alle gebruikers van de Participatie-wet (inclusief de Wsw). Deze strategie werkt en bleek een succesfactor.

 

GBK wenst de afdeling van de WMO en IMpact een gezonde samenwerking toe en zullen zeker de samenwerking blijven volgen en aanmoedigen.