Initiatiefvoorstel GBK krijgt steun college

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 Tekst: Gemeente Kampen en GBK. Foto's: Pixabay

Het initiatief van Piet Bergstra, raadslid voor GBK, onder de naam ’Bloemen voor bijen’ krijgt de steun van het college van B&W. Het college stelt voor om eenmalig 15.000 euro beschikbaar te stellen uit het raadbudget. Het is de raad die uiteindelijk daarover beslist. In overleg met Bergstra zijn er twee projecten aangewezen om meer biodiversiteit te verkrijgen voor gezonde populaties van bijen en andere bestuivers.

 

Het in maart 2019 ingediende voorstel beoogt dat er in 2030 in de gemeente weer populaties van bijen en andere bestuivers zijn, die stabiel zijn of zich positief ontwikkelen. Daartoe moeten voldoende bloemen als voedsel beschikbaar zijn. Naast het toegezegde bedrag, stelde Bergstra voor om bijen te helpen door bloemrijke (akker)randen en wegbermen aan te leggen. Ook zouden nestgelegenheden voor bijen versterkt en vergroot kunnen worden door het verbinden van bestaande wilde bijenplekken plus het creëren van nieuwe plekken.

Bergstra: "Ik ben er al sinds juni 2018 mee bezig. Ik had dit project veel breder willen trekken: sponsoren zoeken, basisscholen erbij betrekken, acties via supermarkten. Ik heb met heel veel organisaties gesproken om ook hen erbij te betrekken: met het Waterschap, Staatsbosbeheer, het Kampereiland, provincie, gebiedscoöperatie IJsseldelta, natuurverenigingen, de bijenvereniging etc. Maar toen gooiden de bezuinigingen zand in de motor van dit project. Dat is jammer. Maar niet getreurd, ik tel mijn zegeningen. Ik ben blij dat ik de steun van het college gekregen heb. Hoewel de raad uiteindelijk het laatste woord heeft zal dit met deze steun in de rug geen probleem zijn. En het heeft nog een positieve bijwerking: in het begin was er nog wat scepsis op het stadhuis, over een andere manier van maaien etc. Maar binnen de afdeling Groen is men nu ook om. Ze denken mee en het is mooi om te zien dat er nu binnen die afdeling zoveel enthousiasme is".  

 

Het gaat niet goed met de bijen en andere insecten. Er is veel aandacht voor betere  leefomstandigheden, ook bij andere groene initiatieven. De provincie Overijssel heeft een bijenagenda en er bestaat een Nationale Bijenstrategie. Meer biodiversiteit is goed voor bijen en andere insecten, maar is bijvoorbeeld ook gunstig voor een biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Dit initiatief past in dit geheel. 

 

Bestaande projecten

Gemeente Kampen levert ook haar bijdrage. Het college somt de volgende projecten op die al lopen. In 2019 verschraalde de gemeente een grasperceel naast Esdoornhof 186 en zaaiden het in met een kruidenmengsel, zoals ook de bermstrook langs de Europa-Allee tegenover de Esso. In datzelfde jaar zaaiden de gemeente gesponsorde kruidenmengsels in bermgedeeltes langs de Constructieweg (Tembo) en langs de Beneluxweg (Kwakkel Asbest b.v.).

 

Met ondernemers van bedrijvenpark Rijksweg 50 worden gesprekken gevoerd voor meer biodiversiteit. De overdracht van het onderhoud van het 'gemeentegroen in 2019 aan de ondernemers is hiervoor de aanleiding.

Vorig jaar is de Kamper ecologische hoofdstructuur robuuster gemaakt. Gazonstroken worden nu twee keer per jaar gemaaid in plaats van wekelijks. Ook worden her en der gazons en heestervakken omgevormd tot ecologische berm. Op de hoek Karthuizerlaan/Veilingweg vindt een proef plaats met sinus-maaien, oftewel elk jaar een ander stuk.

 

Dit jaar start de gemeente zes natuurprojecten, waarvan drie met scholen, ter vergroting van de bewustwording van de natuurlijke waarden door het maken van mini-ecosystemen (ruigte, poelen, bijenhotel, enz.). Tenslotte zijn er nog losse initiatieven zoals de aanleg van drie Tiny Forests en een actie om schoolpleinen te vergroenen.

 

Nieuwe projecten

In overleg met Bergstra is gekozen voor projecten langs de Europa-Allee en de Flevoweg. Het voorstel is om een strook van 1.300 m lang en 4 m breed te verschralen en vervolgens in te zaaien met een bloemenmengsel speciaal voor bijen. De kosten zijn begroot op 14.400 euro en in het najaar moet de uitvoering beginnen.

 

"Ik zal mijn project Bloemen voor Bijen nauwkeurig blijven volgen. Er is overigens een Nationale Bijenstrategie. Daar werkt de overheid samen met maatschappelijke partners. Natuurbeschermingsorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten, land- en tuinbouworganisaties en semioverheden zijn nauw betrokken en werken met elkaar aan meer dan 100 initiatieven die bijdragen aan het behoud van bijen en andere bestuivers. Dit is ook zo'n initiatief. Mijn oorspronkelijke plan blijft staan en als er in de komende jaren weer wat meer geld in kas komt klop ik weer aan. Met alleen bloemetjes zaaien zijn we er namelijk niet. We moeten voorlichting geven, kinderen erbij betrekken en hen van jongs af aan leren hoe belangrijk bijen en andere bestuivers zijn voor de mensheid. Veel landbouwgewassen hebben bestuivers nodig. Denk aan fruit, zoals appels, kersen, aardbeien en bessen, maar ook voor groenten als courgette, tomaat en tuinboon. Ook koolzaad, een gewas dat vooral voor de olie geteeld wordt, is afhankelijk van bestuiving door insecten. Voor veel landbouwgewassen worden honingbijen ingezet voor de bestuiving. Maar door berichten over grote bijensterfte in de afgelopen jaren is de rol van wilde bijen en zweefvliegen gegroeid. We moeten het echt breder trekken. Ik hoop dat andere ondernemers het voorbeeld van Tembo en Kwakkel Asbest bv zullen volgen", aldus Piet Bergstra.

 

Voor biodiversiteit is jaarlijks 5.000 euro beschikbaar voor losse projecten. Het voorstel van Bergstra is een eenmalige aanvulling van 15.000 euro op dit budget voor een extra impuls. Het raadsbudget heeft hiervoor nog voldoende middelen. Voor een structurele uitbreiding van het biodiversiteitsbudget verzoekt het college om terughoudendheid vanwege haar huidige financiële positie.