Kievitstraat: Is het dan toch volbracht?

Gepubliceerd op dinsdag 15 mei 2018 15:34 door Piet Bergstra

Het project Kievitstraat/Haatlanderdijk kent helaas al een lange historie (2002). Het lijkt maar niet van de grond te komen. Drie keer werd er een plan voorgelegd aan de gemeente. En net zo vaak werd het afgewezen. Maar de kosten waren wel gemaakt. Eerst was er nog het idee dat de moskee er zich zou vestigen. Vervolgens werd er een plan ontwikkeld dat voorzag in zorg.  Voor dat plan was er een concrete huurder voor langere periode. Dat ging ook niet door.

 

In 2013 werd er een schetsplan voorgelegd van de ontwikkeling van een fors aantal woon/werk units. Op dit plan werd niet verder doorgeborduurd. Op 11 maart 2015 werd er weer een plan voorgelegd aan de gemeente. Nu de ontwikkeling van 27 woningen met kleine werkunits. Dit plan werd ook afgewezen. Het plan niet paste in “De duurzame stedelijke ontwikkeling“. Deze term ontstond in een periode dat gemeente geen ruimte kreeg van de Provincie Overijssel om nieuwe uitbreidingsplannen te realiseren. Sterker nog, er moest zelfs flink afgewaardeerd.

 

Nu had de Gilden ontwikkelingsrechten in plan “de Bongert”. De gemeente had de vurige wens om dat gebied te behouden als groene long van Brunnepe. Men besloot tot een overeenkomst voor de ontwikkeling van een tweetal woningen aan de rand van de Bongert en zes woon-/werkkavels aan de Kievitstraat.  De overeenkomst is goedgekeurd in het collegebesluit van 16 augustus 2016 en vrij kort daarna in de raad. 

 

Positief is om te melden dat naar mening van Bert Weever men nu in de eindspurt zit naar het in procedure brengen van het gewenste bestemmingsplan. Zoals het er nu naar uit ziet zal het college binnen een aantal weken een besluit nemen omtrent dit bestemmingsplan.  De wettelijke doorlooptijden in ogenschouw nemende, moet er eind 2018 een start gemaakt kunnen worden met de bouw.  De Ambacht Ontwikkeling is voornemens om na de eerste termijn van acht weken, de kavels in de verkoop te zetten.

 

Dan ook nog maar een afspraak maken met de verantwoordelijk wethouder, dhr. Gerrit Jan Veldhoen. Hoor en wederhoor, zeg maar. Dus werd de secretaresse gebeld voor het maken van een afspraak. We moeten nog teruggebeld worden. Misschien geen zin, wie zal het zeggen. Ondertussen lazen we in de krant dat volgens de wethouder “Het volbracht” is. Het zal wel. Wij laten het hier dus maar bij. Positief als we zijn gaan we er vanuit dat de opvolger van Veldhoen op die hoek snel een lintje door kan knippen.