Nieuwe coalitie is een feit!

Gepubliceerd op vrijdag 1 juni 2018 20:53 door Albert Holtland

Dat GBK werd uitgenodigd door de ChristenUnie om aan de coalitieonderhandelingen deel te nemen was te verwachten. Immers wij hadden een flinke verkiezingsoverwinning behaald. We werden zelfs de tweede partij in Kampen met 5 zetels in de raad. Dat die coalitieonderhandelingen lukten en zelfs in een hele goede sfeer verliepen, hadden waarschijnlijk veel minder mensen verwacht. Maar de onderhandelende partijen konden en wilden elkaar vinden. En het lukte. 

Het resultaat is een ambitieus coalitieprogramma waar voor iedereen wel wat in te vinden is. De een zal teleurgesteld zijn omdat de veranderingen niet sneller gaan. De ander zal enthousiast zijn dat er nu toch eindelijk wat gaat veranderen. Want inderdaad, er gaat wat veranderen in Kampen! We zullen als coalitie nadrukkelijk gaan kijken naar duurzaamheid, participatie, energie, zondagopenstelling van supermarkten en bouwen om er maar eens een paar te noemen. En dat gaat het college echt niet allemaal alleen beslissen. We zullen nadrukkelijk de inwoners van de gemeente Kampen bij de besluitvorming betrekken. Ook de raad zal een belangrijke rol krijgen in de besluitvorming en op een zo vroeg mogelijk stadium bij de plannenmakerij worden betrokken. Op die manier kan de raad haar rol nemen die het behoort te hebben, namelijk de vertegenwoordiging van de inwoners, van hun kiezers. Van jullie dus. 

Kampen in vogelvlucht (foto: Piet Bergstra)
Kampen in vogelvlucht (foto: Piet Bergstra)

Het zal een verandering in denken betekenen. Bij bestuurders en ambtenaren. Dit nieuwe college ziet daar het nut en de noodzaak van in, in onze veranderende samenleving. We willen daar volop aan meewerken en initiatieven voor nemen.

 

Gemeente Belang Kampen heeft haar inbreng kunnen leveren in het nu voorliggende coalitieprogramma. Veel van de punten uit ons verkiezingsprogramma zijn terug te vinden in het coalitieakkoord. En daarmee heeft de invloed van de leden van GBK echt gestalte gekregen. Zeker niet alles want we zijn ons er van bewust dat we het samen moeten doen met andere partijen die weer andere punten belangrijk vinden. Zo gaat dat nu eenmaal in een coalitie met meerdere partijen. Belangrijk is echter dat je elkaar kunt vinden en elkaar de ruimte geeft om initiatieven uit te werken die tot doel hebben om de stad leefbaar te houden, groener te houden, bereikbaar te houden, waar werk is voor werkzoekenden, waar een opleiding is voor jongeren, waar hulp is voor oud en jong, waar omgekeken wordt naar elkaar. In zo’n stad willen we met elkaar wonen.

 

Wij gaan ons er voor gaan inzetten. De nieuwe wethouder samen met de fractie en zeker samen met de inwoners van Kampen. Wij zullen jullie blijven opzoeken. Op straat, maar zeker ook via social media zodat je op elk moment kunt reageren en met ons kunt communiceren. De mogelijkheden zijn er en wij maken er gebruik van. Volg ons op Twitter en Facebook. Geef ons aan wat je bezig houdt of welke goede of leuke ideeën je hebt. GBK is de partij van de inwoners! Want jij doet er toe!

 

Albert Holtland, fractievoorzitter