Parkeren + binnenstad = puinhoop (2)

Gepubliceerd op dinsdag 27 maart 2018  13:28 door Piet Bergstra

We hebben er al eerder aandacht voor gevraagd en zelfs schriftelijke vragen over het toezicht gesteld. Het aantal boetes is immers teruggelopen van 5332 in 2011 naar 1506 in 2017. Het antwoord luidde toen: “Er komen minder auto's in de stad. Door het beleid om de binnenstad autoluw te maken zijn er minder betaalde parkeerplekken beschikbaar. Het totaal aantal parkeerplekken blijft hetzelfde". 

 

Verder geeft men aan dat er daardoor meer ruimte is voor vergunninghouders. Dit heeft als effect dat er minder fout geparkeerd wordt waar een fiscale boete voor kan worden uitgeschreven. "De nalevingbereidheid is vergroot doordat de pakkans erg hoog is geweest de afgelopen jaren. Parkeerders zijn dus beter bereid om te betalen"

 

Dat de binnenstadbewoners nagenoeg geen toezicht meer ervaren terwijl de coördinator beweert dat het toezicht hetzelfde is gebleven, "heeft ter maken met een ervaring oftewel een gevoel",aldus de gemeenteambtenaar: "Het gevoel dat er minder toezicht op straat is kan terecht zijn. Het toezicht verloopt steeds efficiënter. De controleurs zijn vakbekwaam en kennen het werkgebied. Het toezicht kan daardoor steeds sneller worden uitgevoerd. Nu rijden de toezichthouders regelmatig met de fiets door het gebied”. Volgens ons zijn ervaring en gevoel toch wel twee heel verschillende zaken. Maar goed.