Raadspraat: Over pollers en parkeren

Gepubliceerd op vrijdag 21 februari 2020 Tekst: Nardus Koster. Foto's: Herman Bres en Piet Bergstra

Het afgelopen jaar heeft in belangrijke mate in het teken van de bezuinigingen gestaan. Werkelijk ieder laatje in het gemeentehuis is open getrokken om te zien of daar nog ergens een bakje met geld vandaag te halen was. Geleidelijk ontstond er een pakket aan mogelijkheden, bezuinigen en extra inkomsten, waaruit het college een raadsvoorstel heeft gedistilleerd.

 

Na veel wikken en wegen  is daar in november van 2019 een besluit over genomen in de raad. In de afgelopen week is gepubliceerd dat de bezuinigingen op koers liggen. Of er na zo’n korte periode ook werkelijk iets zinnigs over te zeggen valt, gaan we de komende weken vast vernemen in de commissievergaderingen.

Aan de inkomstenkant is de OZB voor bedrijven omhoog gegaan. Belangrijk, want zo kunnen de ontwikkelingen, die voor de gemeente en ondernemers van belang zijn, gewoon doorgaan. Hier werd ik de afgelopen dagen nog eens aan herinnert. Ondernemers van de binnenstad worden plotseling geconfronteerd met het besluit dat de pollers, de beweegbare palen, waarmee de toegangswegen van de binnenstad zijn afgesloten niet langer werken. De palen zijn naar beneden en blijven naar beneden. De huidige palen worden door de leverancier niet langer onderhouden en nieuwe kosten zo’n €250.000,-. Dat de leverancier de palen niet langer kan en wil onderhouden

Nardus Koster, fractievoorzitter
Nardus Koster, fractievoorzitter

was overigens al anderhalf jaar geleden gemeld. De gemeente heeft dus ruimschoots de tijd gehad om maatregelen te nemen en een nieuw plan te bedenken. Bijvoorbeeld een nieuwe leverancier of een ander afsluitsysteem. Dit had allemaal al in kannen en kruiken kunnen/moeten zijn voordat er ook maar sprake was van de noodzaak tot bezuinigen. De veiligheid op straat tijdens de winkelopeningstijden is in het geding, maar ook de verkeerstoename en overlast in de avonduren zorgt voor onvrede onder bewoners en ondernemers.

 

Diezelfde bewoners werden ook al onaangenaam verrast met een toename van de kosten voor parkeren. Voor de bewoners met een garage, inrit of erf komt daar ook nog de aanscherping van het parkeerbeleid bij, waardoor er meerkosten zijn voor een parkeervergunning. Heb je de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren, dan kom je niet in aanmerking voor een 1ste parkeervergunning. Deze is overigens sinds de invoering van het parkeerbeleid wel altijd verstrekt

De pollers die niet meer werken.
De pollers die niet meer werken.

aan iedereen die er één aanvroeg. Nu wordt het beleid aangescherpt en kunnen deze bewoners geen 1ste vergunning meer aanvragen. Tenzij je meerdere auto’s bezit, waarvan er één op eigen terrein staat, dan kun je wel een 1ste vergunning aanvragen voor de tweede auto. Veel garage’s en inritten zijn overigens helemaal niet meer geschikt om een moderne auto in te plaatsen.

 

Dit neemt niet weg dat de ruimte voor de garage of inrit vrij gehouden moet worden en dus niet beschikbaar is voor een vrije parkeerplaats. Op die onbruikbare plekken zou prima de eigenaar van die garage of inrit zijn of haar auto kunnen plaatsen. Maar dat is dan, volgens de wethouder, een privé parkeerplaats. Misschien is het een idee om die bewoners een vergunningen te verstrekken die enkel de mogelijkheid geeft om op die specifieke plek te parkeren. Voor elke andere parkeerplaats moet de bezitter van deze vergunning dan gewoon parkeergeld betalen. Zo worden de onbruikbare plaatsen toch benut en nemen deze auto’s geen andere parkeerplaatsen in. Wordt vervolgd.

 

Laat ons vooral weten wat je vindt van de gevolgen van de bezuinigingen, de pollers en het parkeerbeleid via info@gbkampen.com.

 

Nardus Koster, fractievoorzitter