Wij zijn voorstander van rustige stadsuitleg

Gepubliceerd op zaterdag 4 januari 2020  Tekst en foto's: Piet Bergstra, IJsseldelta

Bij sommige politieke partijen is er "euforie" over het kunnen bouwen in Reeve, bij anderen zeker niet. Stel je nu eens voor wat er zou zijn gebeurd als die uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negatief had uitgepakt? Dus een streep door het bouwen? Wij vroegen het aan wethouder Albert Holtland: “Als de rechter negatief beslist zou hebben over woningbouw in het Reeve dan hadden we in Kampen echt een probleem gehad. We zouden dan in zeer zwaar (financieel) weer terecht zijn komen. Veel zwaarder dan nu het geval is”.
De wethouder legt uit dat als de gemeente geen geld meer heeft, ze kan aankloppen bij de provincie. “Dat kan/mag pas als je de maximale belastingdruk hebt opgelegd die de wet toelaat voor gemeentes. Voor Kampen zou dit betekenen dat dan o.a. de ozb nog eens fors verhoogd zou moeten worden, omdat we nu nog steeds niet aan het maximum zitten. Maar ook de rioolheffing, het storten van het huisvuil, begrafeniskosten, paspoorten, rijbewijzen, etc. zouden flink duurder kunnen worden, voordat de provincie mag helpen (de zgn. art. 12 status)”.

 GBK is altijd tegen bouwen geweest in een plan dat op deze schaal werd aangepakt. Maar GBK is nooit tegen bouwen over de Zwartendijk geweest. Dat gaat toch wel eens gebeuren. Maar wat we nu doen is beginnen te bouwen helemaal aan de andere kant, tegen de Randmeren aan. Dat was niet onze insteek. Wij zijn voorstander van een rustiger stadsuitleg. Dat kun je doen door een bepaald gebied te pakken waarvan je denkt het de komende jaren nodig te hebben en de rest vooralsnog onaangeroerd te laten. Dat werd gedaan met het Stationskwartier, met Het Onderdijks, met Het Meer, het gaat gedaan worden met Fuite, met het “tussenland” en met het Sonnenberchkwartier, etc. Je gaat dus dat deel ontwikkelen wat je binnen een afzienbare tijd nodig hebt. 

“Die slag hebben we echter verloren”, zegt Holtland. “ Er werd voor miljoenen aan grond aangekocht door de gemeente en door ontwikkelaars, waarbij de plannen door de meerderheid van de gemeenteraad werd goedgekeurd. We gaan nu dus beginnen aan de andere kant, ver van de stad af, om daarna naar de stad toe te werken. Het zij zo, maar ik ben blij dat we wel kunnen beginnen. Dan zien we in ieder geval weer wat van dat geïnvesteerde bedrag terug”, aldus wethouder Holtland.