Spoorlanden: dat moet anders

Gepubliceerd op zaterdag 24 maart 2018  10:57 door Albert Holtland

In 2008 kocht de gemeente 9,5 hectare grond aan de Oosterlandenweg te IJsselmuiden van Bouwbedrijf De Gilden B.V. De Gilden had deze grond kunnen aankopen van de Vrijzinnige Hervormde Gemeente te Kampen en verkocht deze grond middels een abc-akte door aan de gemeente. De Gilden bedong daarbij een zgn. “claimrecht” om bij ontwikkeling van de grond 20.000 m2 te mogen kopen.

 

Op 12 januari 2015 ging De Gilden failliet. Het claimrecht kwam bij curator terecht. Niemand dacht er aan of deed er wat mee. In 2016 maakte de gemeente plannen om het gebied aan de Oosterlandenweg te gaan ontwikkelen als industriegebied. Daarvoor was een deel van de door De Gilden aangekochte grond nodig, zo’n 7 hectare. Er werd een plan ontwikkeld voor het bouwrijp maken van het gebied. Omdat het gebied relatief klein was en er veel moest gebeuren bedroeg het negatieve exploitatiesaldo 3,1 mln euro. M.a.w. het kost de inwoners van Kampen 3,1 mln euro om dat stukje industriegrond aan te leggen. Niemand dacht meer aan het claimrecht.

Er hadden zich 3 grote ondernemers gemeld voor het eerste stuk (Postuma, Van Marle en Driepak) en ook voor de overige 10 stukken van ± 2.500 m2 bestond veel belangstelling onder IJsselmuider ondernemers.

 

Eind 2017 -veel ondernemers hadden hun belangstelling al getoond- meldde de curator van het failliete De Gilden zich. Hij had van “derden” gehoord dat er in de boedel van De Gilden een claimrecht zat op een deel van die grond. Die wilde hij wel “ten gelde” maken. Immers de curator heeft de belangen van de schuldeisers te behartigen en als er nog ergens geld te halen valt dan doet hij dat. De curator wilde die 20.000m2 grond wel want hij had een afnemer voor het claimrecht. M.a.w. iemand kocht het claimrecht van de curator en kreeg zo de mogelijkheid om die 20.000m2 van de gemeente te kopen. De curator kocht dus niet zelf, hij zette iemand in zijn plaats.

 

De gemeente hanteerde een grondprijs van € 110,00 m2., dus totaal 2,2mln. De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. (inderdaad, de voortzetting van het failliete bedrijf Bouwbedrijf De Gilden) wilde de grond wel aankopen. De gemeente onderhandelde niet met de curator -of met de baas van de curator de rechter-commissaris- om het claimrecht zelf over te nemen. De gemeente liet het gebeuren ...

 

De belangstellende ondernemers uit IJsselmuiden kregen te horen dat ze geen grond kunnen kopen. Sommigen hadden de financiën en bouwtekeningen al rond. De grond werd verkocht aan De Gilden Bouw en Onderhoud B.V. voor € 110,00 m2. De Gilden meldde er tegelijk bij aan de gemeente dat als er belangstellende ondernemers waren, zij zich konden melden bij De Gilden. De grondprijs was nu € 135,00 m2. Een voordeel dus van € 500.000,00.

 

Dus daar waar de gemeente 3,1 mln euro uitgaf om aan de wens van IJsselmuiden ondernemers tegemoet te komen om industrieterrein aan te leggen, daar laten zij de de vliegen afvangen door een failliet bedrijf dat er vervolgens € 500.000,= aan gaat verdienen. De IJsselmuider ondernemers hebben geen keus. Willen ze in IJsselmuiden blijven dan kunnen ze alleen kopen bij De Gilden!

Waarom liet men dit gebeuren? 

  • Niemand dacht aan het claimrecht wat op de grond zat.
  • Niemand benaderde de curator of rechter-commissaris om zelf het claimrecht over te nemen.
  • Niemand bedacht om een anti-speculatiebeding op de grond te leggen.
  • Niemand vond het nodig om de gemeenteraad te informeren ook al was er al eerder (januari) naar gevraagd.
  • Niemand vind het nu nodig om direct met de derde fase te beginnen om zodoende de IJsselmuider ondernemers toch weer grond aan te kunnen bieden.
  • Er is geen sprake van “langdurige procedures” die zouden gaan komen. Als het college goed bij de les was geweest hadden we dit allemaal kunnen voorkomen! Helaas ze waren niet bij de les en nagenoeg alle partijen vinden het wel goed zo….

Wij willen dit duidelijk anders doen:

 

  • De raad moet op elk moment weten wat er aan de hand is met de door de gemeente afgesloten contracten. Er moet dus gewerkt gaan worden met contractopvolging. 
  • Wij willen dat er direct actie ondernomen wordt als zoiets bekend wordt. De curator had datzelfde claimrecht namelijk ook aan de gemeente kunnen verkopen. Op die manier hadden we kunnen voorkomen dat er speculatie ontstaat met onze eigen grond.
  • Wij willen dat er een betere notulering van collegebesluiten komt. Dan hadden de raadsleden eerder kunnen zien wat er aan de hand was.
  • Wij willen dat er zo spoedig mogelijk met een derde fase begonnen gaat worden. Dat scheelt 1200 vrachtwagens met zand die nu van het terrein verwijderd moeten worden en teruggebracht moeten worden naar het depot en straks weer op het stuk van de derde fase gebracht moeten worden. Dat kun je naar onze mening ook meteen doen.