Stadsmuur blootgelegd

Gepubliceerd op woensdag 13 februari 2019 09:05 Tekst: Albert Holtland. Foto's: Stedelijk Museum, Albert Holtland, Piet Bergstra

Bij werkzaamheden aan de straten en het riool in de 3de Ebbingestraat is weer een mooi stuk van de stadsmuur blootgelegd. De buis voor de afvoer van het regenwater moet daar naar de stadsgracht toe (stukje langs de Flevoweg) en daarbij werd dus weer de stadsmuur opgegraven.

 

We weten dat de stadsmuur nog onder de grond zit waarschijnlijk over de gehele lengte van de het plantsoen.

 

 

De stadsmuur werd op last van onze eerste koning, Koning Lodewijk Napoleon, omstreeks 1810 weggebroken. Immers in die tijd hadden steden geen verdedigingsmuren meer nodig vond men. De opkomst van kanonnen bracht mee dat een stadsmuur toch wel kapot geschoten kon worden en men dacht toen meer in de trant van verdediging aan de landsgrenzen dan aan de stadsgrenzen.

 

De muur werd afgebroken en werd gebruikt voor de aanleg van de strekdam in de IJssel, daar waar de IJssel toen overging in de Zuiderzee. Dat was om de stroming van de IJssel te bevorderen en het verzanden van de IJsselmond tegen te gaan. Ook weer een stukje watermanagement uit de 19de eeuw.

De muur meet ter plekke van de opgraving 1.24 meter. Dat is dus de dikte van de muur rondom Kampen geweest. De muur is daar weggehaald tot onder het huidige maaiveld, waarschijnlijk is dat in de 60er jaren geweest, bij de doorbraak vanaf de Flevoweg naar de Burgwal, om een inrit naar de binnenstad te krijgen.

 

De hoop is dat de muur onder de aarden wal tussen en naast de poorten hoger zal blijken te zijn, omdat dezelfde koning Lodewijk Napoleon Kampen verordende om daar de muren hoger te laten en af te dekken met klei en aarde om de stad aan die zijde te beschermen tegen het water van het Reevediep (Zuiderzee). Immers het water van het Reevediep klotste in die tijd gewoon tegen de stadsmuur aan en zeker bij vloed en storm kon dat een gevaar zijn.

 

Ook het maaiveld lag in die tijd behoorlijk lager. We kunnen zien aan het stuk opgegraven stadsmuur dat het maaiveld in die tijd zo’n 1,5 meter lager heeft gelegen. Bij de bouw van de stadsmuur eind 16de eeuw was het gebied tussen de Ebbingestraten en de Burgwal nog gewoon (laag) binnendijks bouwland. Kijk maar op de oude kaarten van Braun en Hoogenberg en Blaauw. 

 

De muur en de poorten werden op maaiveld hoogte gebouwd. In latere jaren is het daar behoorlijk opgehoogd om de huizen niet in de modder te laten staan bij een regenbui. Dat betekent ook dat een flink deel van de stadsmuur wat in die late middeleeuwen gewoon zichtbaar was, nu onder het maaiveld is verdwenen.

 

Niettemin is het mooi om te zien dat er weer een stukje van de rijke historie van Kampen zichtbaar was. Helaas wordt er een afwateringsbuis van 50 cm doorsnee middels een boring doorheen geleid en daarna wordt de muur weer toegedekt. Moesten de muur vroeger het water van buitenaf tegenhouden, nu moeten we door de muur om water van binnenuit af te kunnen voeren. De loop der tijden maakt dat dingen veranderen………..