Wateroverlast in Kampen: hoe nu verder?

Gepubliceerd op maandag 22 oktober 2018 21:26 Tekst: Piet Bergstra Foto's: bewoners

Er kwamen op 9 augustus 28 meldingen van wateroverlast binnen. Vanuit de gehele stad en via diverse kanalen: via het meldpunt, Whatsapp, e-mail of via de politiek. Alle meldingen zijn inmiddels geanalyseerd door de gemeente. Er is contact geweest met de melders. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de meldingen die op het particuliere terrein liggen en meldingen op het openbare terrein.

 

Voor wat betreft het particuliere terrein: daar kan en mag de gemeente niets aan doen. Dat is iets voor de eigenaar van het pand. Van de 29 meldingen zijn er inmiddels 7 opgelost. Naar acht wordt een onderzoek ingesteld hoe die problemen het beste kunnen worden aangepakt. Soms is het plaatsen van een  ontluchtingsdeksel al voldoende. Natuurlijk wil de gemeente zoveel mogelijk meeliften op nieuwe bestratingen. Als het geen uitstel kan dulden wordt er eerder ingegrepen en met andere (tijdelijke) maatregelen opgelost. Twee meldingen die nog niet bekend waren bij de gemeente zijn door Bergstra alsnog aangemeld.

De overgebleven meldingen zijn zogenaamde WOS-meldingen. Dat staat voor Water Op Straat. De gemeente Kampen heeft wateroverlast voor dit soort meldingen als volgt gedefinieerd: water dat langer dan 4 uur hinder oplevert voor het verkeer (en met name fietsers). Daar was in deze gevallen geen sprake van: het water was binnen deze tijd al weer van de straat. Dus hier hoefde de gemeente ook geen verdere actie op te ondernemen.

 

Geld is gelukkig ook geen probleem: deze uitgaven staan al in de boeken vermeld. Mocht er in een jaar onvoldoende financiële middelen zijn dan biedt een fonds nog uitkomsten. GBK is zeer tevreden hoe de gemeente dit heeft aangepakt. Wij hopen dat dit soort meldingen straks tot het verleden zullen behoren. Wij hebben voorgesteld om in dit soort gevallen 1 meldpunt in te stellen: gemakkelijk voor de bewoners en voor de ambtenaren.

 

Voor het einde van 2019 moet de Stresstest Wateroverlast zijn uitgevoerd door de gemeente. Deze Stresstest wordt uitgevoerd met 7 gestandaardiseerde neerslaggebeurtenissen. Daarmee wordt inzicht verkregen in de kwetsbaarheid van de omgeving voor wateroverlast door extreme regenval. Op basis daarvan worden dan keuzes gemaakt over het nemen van maatregelen om de gevolgen van hoosbuien en/of langdurige regenval die in de nabije toekomst door de klimaatverandering vaker zullen voorkomen, te beperken. GBK zal zorgen dat dit onderwerp op de termijnagenda geplaatst gaat worden zodat maandelijks de stand van zaken/voortgang besproken kan worden.