Wateroverlast in Kampen

Gepubliceerd op woensdag 10 oktober 2018 20:24 door Piet Bergstra (tekst)

"Naar aanleiding van de wateroverlast van begin augustus werd GBK via de Facebookpagina benaderd door inwoners. Inwoners die het zat waren om (voor de tweede keer dat jaar) na een fikse stortbui als de wiedeweerga naar buiten te moeten om putdeksels te liften, putafsluiters te verwijderen om zo het water, dat bleef staan, weg te laten lopen. Daarmee voorkwamen ze dat het water sommige huizen binnenliep. Maar je zult de benedenverdieping wél onder water hebben staan. Of de inhoud van het riool in je badkamer. Daar word je niet vrolijk van. Dit probleem geldt overigens niet alleen bewoners, maar ook voor sommige ondernemers.

 

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Als we dit filmpje hebben gezien denken we dat Kampen is gezakt voor deze test. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat de hoeveelheid regen in piekbuien mogelijk sneller toeneemt dan tot nu toe is aangenomen. Reden temeer om zo snel mogelijk in actie te komen. Laten we daarom beginnen bij de huizen/bedrijven die daadwerkelijk last hebben gehad van waterschade. Die dus het water binnen hadden staan. Het zal immers jou huis maar zijn die blank staat of stinkt naar de inhoud van het riool.

 

We moeten zoeken naar een snelle oplossing. Wij denken daarbij in eerste instantie niet aan het vervangen van riolering. De gemeente heeft immers niet alle riolering in kaart gebracht. Bovendien kost dit teveel tijd. Wij denken meer aan een praktische, eenvoudige, snellere oplossing: graaf een gat, leg een drempel, plaats een extra afvoerpijp naar een sloot of vijver in de buurt etc.

Even een verduidelijking voor het gat. Graaf een gat in het diepste punt van de straat. En dan bedoelen wij echt een heel groot gat. Stort dat gat vol puin, dek het af met grind en vervolgens met zand. Een soort bezinkput. Sluit er 1 of 2 afvoerpijpen op aan. Op deze manier heeft het eerste regenwater de mogelijkheid om snel weg te lopen en wordt het riool zo ontlast.

 

Ja, maar … er liggen leidingen in de straat en een riool, zal er worden gezegd. Ja, dat weten wij ook.  Daarom is ons advies: heel voorzichtig graven. Heeft iemand een andere of betere oplossing? Heel graag. Laat het weten. Denk vooral mee. Maar laten we zo snel mogelijk de handen uit de mouwen steken en beginnen. Ook geld kan of mag het probleem niet zijn. Dat was het ook niet bij het achterstallig onderhoud van de stadsbrug of bij de aankoop van ruim 13 hectare grond in de Zuiderzeehaven.

 

We roepen ook de andere politieke partijen op: denk mee om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken. Tegen het gemeentelijk apparaat willen we zeggen: Denk in oplossingen en niet in problemen.

 

Tegen het college wil de fractie van GBK zeggen: in het coalitieprogramma staat ”We willen een dienstbare en betrokken gemeente zijn”. Dan is dit uw kans. Pak op die handschoen! Help de mensen/ondernemers die het betreffen. Wij willen voorstellen om dit probleem op de agenda van de commissievergadering van november te zetten en hier dan verder over te praten".