Zondagopenstelling: ruimte voor vrijheid

Gepubliceerd op vrijdag 4 juli 2019 11:00 Foto: Piet Bergstra. Tekst: Nardus Koster
Twee derde van diegenen die mee gedaan hebben aan het onderzoek naar de zondagsopenstelling vindt dat iedereen de ruimte moet hebben voor z’n eigen vrijheid, dit is 1 van de conclusies van de commissie Zondagverkenning en ook uitgesproken door dominee Klaas van der Kamp tijdens de informatieavond.
Kampenaren zitten niet op polarisatie te wachten en er bestaat een hoge mate van verdraagzaamheid , verder vindt een meerderheid van de wekelijkse kerkgangers dat je elkaar niet voortdurend de maat moet nemen.
Bij zowel de voor- als de tegenstanders zijn er mensen en groeperingen die niet bereid zijn begrip te tonen voor anders denkenden en wensen vast te houden aan hun waarheid. Dit zal ook niet veranderen, hoeveel werkgroepen of enquêtes je ook samenstelt of laat uitvoeren.
Voor wat betreft de conclusie van de Commissie zou je kunnen zeggen, in sporttermen, dat er sprake is van een gelijkspel en dat de punten dus verdeeld moeten worden, 40% voor en 40% tegen en voor 20% maakt het niet zoveel uit.
Laten we dat dan ook doen en besluiten dat de supermarkten de mogelijkheid krijgen op zondag open te gaan van 12.00 tot 18.00 uur, zonder bevoorrading en zodoende de zondagsrust op zondagmorgen in stand houden. Dan doen wij naar de mening van Gemeente Belang Kampen recht aan de conclusies van de commissie en aan de wensen van een meerderheid van de inwoners van onze gemeente.