Zorgfraude: de oplossing ligt bij jou!

Gepubliceerd op zondag 11 augustus 2019 11:16 Foto en tekst: Piet Bergstra.

GBK is enkele weken geleden begonnen met een oproep om zorgfraude te melden. Reden was een brief van het college van b&w. Die uitten hun zorgen over de kwaliteit van geleverde zorg in de gemeente Kampen, de financiering daarvan, overlast en fraude. Die oproep deden wij via onze Facebookpagina. Dat deden we omdat we het idee hebben dat dit laagdrempeliger is dan het te melden bij een (onbekende) Taskforce. Als snel kwamen de eerste meldingen binnen. Al deze meldingen zullen wij (anoniem) doorgegeven aan de Taskforce.

 

Afgelopen vrijdagmorgen had ik een gesprek met onze gemeentesecretaris Anky Griekspoor. Zij is ook de voorzitter van deze Taskforce. Met haar heb ik gesproken over deze meldingen. In de Taskforce zitten o.a. de gemeente, zorgverzekering, GGD, politie, brandweer, bouwtoezicht etc. Zij komen eens in de twee weken bij elkaar. Het doel daarbij is vooral informatie te delen en meldingen na te lopen. Het delen van informatie is natuurlijk essentieel voor de aanpak van fraude. Ik kreeg van mevrouw Griekspoor de toezegging dat alle meldingen serieus worden genomen en zullen worden nagetrokken. Ook beloofde zij dat er een terugkoppeling komt van wat er met de meldingen is gedaan. Dat is erg belangrijk voor de melder.

 

Ik ben ook actief op zoek gegaan naar mensen die werkzaam zijn in de zorg. Bij hen thuis een gesprek aangegaan. Uit die gesprekken blijkt dat er best veel mis is in de zorg. En dan hebben we het niet over het werk van de verpleegster of hulp in de huishouding. Wat ook opviel is, dat sommigen het ‘eng’ vinden of bang zijn om misstanden in de zorg  te melden. Bang dat hun naam bekend zal worden. Men wil collega’s niet afvallen. Laat een ding duidelijk zijn: alle meldingen worden anoniem gedaan. De melder gaat over zijn/haar naam en niemand anders.

 

Waar je wel bang van zou moeten worden is, dat er in Kampen mensen zijn die frauderen met andermans zorgvoorzieningen. Dit getuigt van een schrijnende harteloosheid. Over de ruggen van de gehandicapten, ouderen of zwakkeren in de samenleving verrijken zij zichzelf. Misbruik maken van een PGB of de huishoudelijke hulp. Knoeien met cijfers, vervalsen van facturen, mensen onder druk zetten. Graaien in de pot met geld die bedoeld is voor onze allerzwaksten. Gewoon omdat het kan. Omdat het systeem het toelaat. En degene die de zorg nodig heeft? Pech. 

Het feit dat de gemeente contracten heeft met 91 zorgverleners maak een en ander er ook niet overzichtelijker op. Maar stel je eens voor dat men fraudeert met het PGB van jouw kind. Of met de hulp in huishouding van jouw oma of opa. Als jij werkzaam bent in de zorg en je weet dat er gefraudeerd wordt of je hebt een vermoeden van fraude: meld het dan alsjeblieft. Bij ons of het Taskforce. Als jij het namelijk niet meldt houd jij deze fraude mede in stand. Dat wil je toch niet?  Melding kun je doen via info@gbkampen.com. De oplossing ligt bij jou. Met z’n allen moeten we er voor zorgen dat onze kwetsbare inwoners de juiste zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

 

Gaat het helpen? Ja, dat weet ik zeker. Niet zolang gelden deden we een oproep via onze Facebookpagina aan minder validen. We vroegen hen om (parkeer)problemen te melden waar ze, als mindervalide, tegenaan liepen in de stad. Een van de problemen was dat er maar twee gehandicaptenparkeerplaatsen bij het stadhuis waren waarvan een altijd bezet werd door een medewerker van de gemeente zelf. Ik was best een beetje trotst om te zien dat, toen ik de afgelopen vrijdag op het gemeentehuis moest zijn, er inmiddels vier gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd zijn voor de deur. Top! Dus ja, het helpt echt wel …