Fractie en schaduwfractie


Nardus Koster

 Fractievoorzitter. Ondernemer. Tevens voorzitter wijkvereniging Binnenstad.

Raadslid en commissielid Inwoners.

 

nardus@gbkampen.com


Suat Azer

Eigenaar sportschool. Raadslid en commissielid Inwoners

 

 

 

suatazer@live.nl


Piet Bergstra

VUT. Gewerkt bij de Koninklijke Marechaussee. 

Raadslid en commissielid Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

 

piet@gbkampen.comHenk Prinsen

Ondernemer. Eigenaar sportcentrum Sonneberch.

Raadslid en commissielid Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

henk@gbkampen.com


Linde van Dijk

Studeert voor tandartsassistente.

Raadslid en commissielid Inwoners (jeugdzaken).

 

linde@gbkampen.com


Bruno Karel

Voormalig ondernemer. gepensioneerd.

Commissielid Bestuur en middelen.

 

bruno@gbkampen.comSybren Gerlofsma

Freelancer.

Commissielid Bestuur en middelen.

 

 

sybren@gbkampen.com


Elina Schmidt

Fractiesecretaris. Ondernemer. 

 

 

 

fractie@gbkampen.com


Albert Holtland

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, gemeentelijk vastgoedbeheer, grondbedrijf, archeologie, mobiliteit.

 

a.holtland@kampen.nlSteven Zwitser

Schaduwfractie.

Ondernemer (vml. onderwijzer).

Politieke interesses WMO, sociale zaken, welzijnszaken, publiekszaken en recreatie

en toerisme.


Arno Scheltinga

Schaduwfractie. Bedrijfs- en Veiligheidskundige.

Politieke interesses Ruimtelijke Ontwikkeling (water, verkeer, groen, gebouwen).


Han de Rooij

Schaduwfractie. 

Travel manager, project inkoper. Voorzitter Delta Steur. 


Wim Hamer

Schaduwfractie.

WIA uitkeringsgerechtigde. Vrijwilliger en mantelzorger.

Politieke interesses: Kunst, Cultuur en Jongeren.

  

Cor van de Berg

Schaduwfractie.

Senior kwaliteitscontroleur. Politieke interesses Ruimtelijke Ontwikkeling.