Fractie en schaduwfractie


Albert Holtland

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, gemeentelijk vastgoedbeheer, grondbedrijf, archeologie, mobiliteit (incl. verkeer en vervoer) e.a.

 

 

 

 


Nardus Koster

Fractievoorzitter. Ondernemer. Tevens voorzitter wijkvereniging Binnenstad.

Raadslid en commissielid Inwoners.

 

nardus@gbkampen.com

 


Suat Azer

Eigenaar sportschool. Raadslid en commissielid Inwoners

 

 

 

suat@gbkampen.comPiet Bergstra

VUT. Gewerkt bij de Koninklijke Marechaussee. 

Raadslid en commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

piet@gbkampen.com


Henk Prinsen

Ondernemer. Eigenaar sportcentrum Sonneberch.

Raadslid en commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.

 

henk@gbkampen.com


Linde van Dijk

Studeert voor tandartsassistente.

Raadslid en commissielid Inwoners (jeugdzaken).

 

 

linde@gbkampen.comBruno Karel

Voormalig ondernemer. gepensioneerd. Commissielid Bestuur en middelen.

 

bruno@gbkampen.com


Sybren Gerlofsma

Freelancer. Commissielid Bestuur en middelen.

 

 

sybren@gbkampen.com


Elina Schmidt

Fractiesecretaris. Ondernemer. 

 

 

fractie@gbkampen.comSteven Zwitser

Schaduwfractie.

Ondernemer (vml. onderwijzer).

Politieke interesses WMO, sociale zaken, welzijnszaken, publiekszaken en recreatie

en toerisme.


Arno Scheltinga

Schaduwfractie. Bedrijfs- en Veiligheidskundige.

Politieke interesses Ruimtelijke Ontwikkeling (water, verkeer, groen, gebouwen).


Han de Rooij

Schaduwfractie. 

Travel manager, project inkoper. Voorzitter Delta Steur. Politieke interesses: nog niet over uit. 


Wim Hamer

Schaduwfractie.

WIA uitkereningsgerechtigde. Vrijwilliger en mantelzorger.

Politiek voorkeur: Kunst, Cultuur en Jongeren.

  

Cor van de Berg

Schaduwfractie.

Senior kwaliteitscontroleur. Politieke interesses Ruimtelijke Ontwikkeling.