Partijprogramma 2018-2022

De gemeente Kampen is rijk aan erfgoed, natuur en water. Samen met een goede bereikbaarheid zorgt dit voor een aantrekkelijk leefklimaat. Omdat de meeste inwoners sterk betrokken zijn bij hun omgeving, kent Kampen een goede sociale structuur.

 

Deze zaken hebben voortdurend bescherming en verbetering nodig in het belang van alle inwoners van de gemeente Kampen. Binnen de gemeenteraad - als hoogste bestuursorgaan - wil Gemeente Belang Kampen (GBK) zich inzetten voor dit gezamenlijke belang.


1. Jij en het gemeentebestuur

Inwoners worden mondiger, willen gehoord worden en willen meedenken. Als het aan ons ligt, beslist de inwoner mee over onderwerpen die hem of haar raken.2. Veiligheid bij jou in de straat

Alles lijkt groter en onpersoonlijker te worden. Gemeente Belang Kampen kiest voor het kleine en overzichtelijke, voor de menselijke maat. Leefbaarheid gaat in de eerste plaats over de eigen straat en buurt. 


3. Meedoen in de samenleving

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is vanaf 2015 in handen van de gemeenten. De gemeente is sindsdien verantwoordelijk voor inwoners, die zonder (aanvullende) ondersteuning niet volledig kunnen deelnemen aan onze samenleving.  Die ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van bijvoorbeeld begeleiding, zorg en opvang. 


4. Jij en je omgeving

Een leefbare samenleving kan niet zonder onderwijs op maat. Wij streven naar goed basisonderwijs in de gemeente en zijn van mening dat kinderopvang en scholen meer moeten gaan samenwerken. Dit is beter voor het leertraject van het jonge kind, terwijl het scholen in kleine  kernen meer kansen biedt om te overleven. Verkeersveiligheid rondom scholen heeft voor ons prioriteit. Elk kind moet veilig naar school kunnen lopen of fietsen. 


5. Jij en je inkomen

Iedereen heeft op basis van zijn mogelijkheden recht op arbeid en daarmee op een inkomen. Dit maakt mensen zelfstandig, geeft hen gevoel van eigenwaarde en zorgt voor financiële onafhankelijkheid. 


6. Jij en je vrije tijd

Met betrekking tot sport staan wij een duidelijk, sportief en weloverwogen beleid voor. We streven er naar dat binnen redelijke termijnen knopen kunnen worden doorgehakt daar waar uitbreiding, kleedkamers of verlichting een struikelblok vormen.  


7. Wij en jouw geld

Na de crisis gaat het gelukkig weer beter, maar de mogelijkheden van de gemeente zijn nog steeds beperkt. Het gemeentebestuur zal in het belang van de inwoners alle zeilen moeten bijzetten om bestaande algemene voorzieningen op peil te houden. 


Download
Partijprogramma 2018-2022
Partijprogramma GBK 2018-2022 (13).compr
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Download
Flyer GBK
Ontwerp - GBK_foldertje_18006def.pdf
Adobe Acrobat document 3.7 MB