Bestuur


Voorzitter

Hans van der Harst 


Bestuurslid

Isaak Ismael


Secretaris

Gerrit Koops 


Bestuurslid

Vacature


Penningmeester

Aftredend volgens rooster


Bestuurslid

VacatureUitgangspunten bestuur

Artikel 2 van de statuten geeft aan de Gemeente Belang Kampen onder anderen als doel heeft:

 

Het optimaal behartigen van de belangen van alle burgers in de gemeente Kampen, ongeacht aard of achtergrond. Gemeente Belang Kampen is onafhankelijke in die zin, dat zij geen enkele binding heeft met een landelijke politieke partij of groepering.

 

Gemeente Belang Kampen probeert dit te bereiken door een positief-kritische opstelling in de gemeenteraad en commissies en wil burgers zoveel mogelijk bij het beleid betrekken.

 

Gemeente Belang Kampen heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. De gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij Gemeente Belang Kampen. De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld. 


Ondersteuning en WBTR

Het bestuur wordt in de uitoefening van haar taak ondersteund door diverse specialisten. Daarnaast voldoet het bestuur aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).