Partijprogramma 2022-2026

Afmaken en verbeteren, daarna zinvolle nieuwe dingen

Achter ons liggen vier dynamische jaren waarin door GBK veel in gang is gezet. Daarmee is het nog niet afgerond. Veel moet nog gebeuren. In de Boven Havenstraat zijn vervallen panden gesloopt, maar de herontwikkeling moet nog beginnen. Voor de ontwikkeling van Schans Buitenwacht is geld beschikbaar, maar de plannen moeten nog worden uitgevoerd. De voormalige HBS is verkocht, maar het gebied er rondom moet nog worden ingericht. Woningbouw voor IJsselmuiden is op de rit gezet, maar we zullen weer moeten zoeken naar nieuwe bouwgrond voor latere jaren. We kunnen gaan bouwen in Reeve I, maar ook Reeve II zal moeten worden voorbereid. Verder zijn 'kleinere' projecten als de (her)inrichting van het Groene Hart en de Brunneper Bongerd nog niet afgerond.

 

Natuurlijk blijft het van belang om voor de toekomst zinvolle projecten in gang te zetten, maar GBK vindt het belangrijk eerst af te maken waar we aan zijn begonnen.


Jij doet er toe!

De gemeente Kampen is rijk aan erfgoed, natuur en water. Samen met goede bereikbaarheid biedt dit een aantrekkelijk leefklimaat. Sterke betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving zorgt voor een goede sociale structuur.

 

Deze elementen hebben voortdurend bescherming en verbetering nodig in het belang van alle inwoners van de gemeente. Binnen de Raad als hoogste bestuursorgaan wil GBK zich inzetten voor dit gezamenlijke belang.


1. Jij en het gemeentebestuur

Meedenken, meedoen, meebeslissen

Inwoners zijn mondig, willen gehoord worden en moeten mogen meedenken. Per slot van rekening gaat het over onderwerpen die hen raken.

 2. Veiligheid bij jou in de omgeving

Buurt en wijk als menselijke maat

Alles lijkt groter en onpersoonlijker te worden. GBK kiest voor het kleine en overzichtelijke, voor de menselijke maat. Leefbaarheid gaat in de eerste plaats over de eigen straat en buurt. Het gaat over zaken als overlast in de omgeving en onderhoud van de openbare ruimte. Samenwerken tussen bewoners en alle betrokken professionele personen versterkt de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.


3. Jij en de samenleving

Maatschappelijke ondersteuning

Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in handen van de gemeente. Deze is verantwoordelijk voor inwoners, die zonder (aanvullende) ondersteuning niet (volledig) kunnen deelnemen aan de samenleving. Die ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van begeleiding, zorg en opvang. Binnen de wettelijke ruimte heeft de gemeente de vrijheid om de uitvoering van de WMO zelf vorm te geven. Wij staan voor een begrijpelijk gemeentelijk beleid, zodat mensen weten of en hoe ze in aanmerking komen voor de nodige zorg. 


4. Jij en je omgeving

Onderwijs

Een leefbare samenleving kan niet zonder onderwijs op maat. Wij streven naar divers basisonderwijs in de gemeente en zijn van mening dat kinderopvang en scholen meer moeten gaan samenwerken. Dit biedt scholen in kleine kernen betere kansen om te overleven. Verkeersveiligheid rondom scholen heeft voor ons prioriteit.


5. Jij en je bestedingen

Financiële zelfstandigheid

Iedereen heeft recht op arbeid en inkomen, passend bij zijn of haar mogelijkheden. Kunnen voorzien in een eigen inkomen maakt mensen zelfstandig, geeft hen gevoel van eigenwaarde en zorgt voor financiële onafhankelijkheid.


6. Jij en je vrije tijd

Sport 

Met betrekking tot sport staat GBK een duidelijk en weloverwogen beleid voor. We streven er naar dat binnen redelijke termijnen knopen kunnen worden doorgehakt waar uitbreiding, kleedkamers of verlichting een struikelblok vormen. Dat ook de sporter daaraan zijn steentje bijdraagt is voor GBK vanzelfsprekend. Wij zijn voor duidelijk doelgroepenbeleid op het terrein van culturele en sociale activiteiten, zowel binnen als buiten verenigingsverband. Iedereen in onze gemeente moet mee kunnen blijven doen met gelijke kansen.


7. De gemeente en je geld

Begrijpelijke begroting 

In de afgelopen periode is een begin gemaakt met een voor bredere kring eenvoudiger te begrijpen  begroting. Deze vormt de kern van het te voeren beleid en is gemaakt ten dienste van de inwoners. Binnen het meerjarenperspectief zal de begroting sluitend moeten zijn.Partij-/verkiezingsprogramma en flyer/raamposter

 

 

 

Download
Verkiezingsprogramma GBK 2022-2026
Verkiezingsprogramma GBK 2022-2026.pdf
Adobe Acrobat document 3.3 MB


 

 

 

Download
Partijprogramma in eenvoudig Nederlands GBK 2022-2026
GBK Programma 2022 eenvoudig.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB


 

 

 

Download
Samenvatting verkiezingsprogramma GBK in gewone taal (Bibliotheek)
FolderVerkiezingen-in-gewone-taal- GBK.p
Adobe Acrobat document 360.4 KB


 

 

 

 

 

 

Download
Raamposter GBK 2022
Raamposter GBK 2022.pdf
Adobe Acrobat document 8.4 MB


Download
GBK Folder-raamposter 2022
GBK folder 2022.pdf
Adobe Acrobat document 4.5 MB