Bijzonder actueel

Hieronder vindt u een selectie van actuele nieuwsberichten overgenomen van onze social media kanalen. Volg ons via onze Facebook en Instagram pagina's en u bent op de hoogte van alle actualiteiten! 

Via de knop Nieuwsarchief kunt u ons nieuwsarchief raadplegen.Ons gelijk

Gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2022 | Tekst: webcareteam GBK

 

Zoals reeds eerder is aangegeven en je in de media hebt kunnen lezen heeft wethouder Albert Holtland een procedure aanhangig gemaakt tegen GBK. Omdat GBK niets te verbergen heeft en omdat GBK zorgvuldig en correct met de feiten wil omgaan, kun je op korte termijn de processtukken zelf inzien. Als je hier klikt kun je het procesverloop gaan volgen.

 

De procedure is nog gaande. De zaak, die voor 4 juli aanstaande op de rol staat, zal door de kantonrechter te Zwolle beslist worden. 

 

De vorderingen over en weer komen neer op het volgende: Wethouder Albert Holtland eist terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage. 

 

Het verweer van GBK komt er neer op het volgende. GBK is niets aan Holtland cs. verschuldigd. Een rechtsgrond voor terugbetaling van contributiegelden ontbreekt. Integendeel, Holtland cs. moeten de contributiegelden over 2022 nog betalen. Holtland is daarin nalatig. 

 

Er is bovendien door GBK een tegenvordering ingesteld. Dit, omdat Holtland cs. de website van GBK ten onrechte op zwart hadden gezet. En omdat Holtland cs. de social media-pagina's hadden overgeheveld naar Hart voor Kampen. Dit alles is in de visie van GBK onrechtmatig. 

 

Zoals aangegeven: de procedure loopt nog. GBK zegt toe het vonnis dat ongetwijfeld zal volgen te publiceren op haar website. 

Het bestuur van GBK.


Raadspraat: wees waakzaam en dienstbaar

Gepubliceerd op vrijdag 3 juni 2022 | Tekst: Steven Zwitser

 

Wij zullen ons persoonlijk leven moeten inrichten ondanks de overheid en niet dankzij hun bestuur. Het is tijd om conclusies te trekken. Mensen kijken elke avond de talkshows en laten hun leven laveren tussen verontwaardiging en teleurstelling. De democratie is op een dieptepunt en de bodem is nog niet bereikt. Een tekort van 300.000 huizen, torenhoge inflatie, idiote stikstofregels, een wankelende grondwet, vrijheidsbeperkende machten, in elke sector personeelstekort, oorlog in Europa, een groeiende kloof tussen arm en rijk, een werkende arme middenklasse, onbetaalbare gezondheidszorg en boeren die groot onrecht moeten ondergaan. Verbetering lijkt verder weg dan ooit. 

 

In de media zien wij steeds de pretentieuze politicus die wil deugen door de ander de maat te nemen. De liberale progressieven beweren steeds dat alleen hun eigen zuil de goede is. De mond vol van tolerantie maar zelf zo intolerant als de pest. Kil, afstandelijk en liefdeloos. De ander is gevaarlijk, snapt het niet en is niet waardig om mee in gesprek te gaan. Dat is uitsluiting en demonisering van grote groepen in onze samenleving. In de 20 jaar na Pim Fortuyn is die cultuur geëxplodeerd en heeft agressieve vormen aangenomen. Het heeft met echte vrijheid en liefde voor het volk niks te maken. In Kampen hebben wij net twee vreemde avonden gehad over coalitievorming. Op een onhandige manier werden verschillen tussen partijen onderstreept en ging het over de mate van onderling vertrouwen. Weer zijn we met elkaar bezig. Weer gaat het niet over Kampen. Weer een armzalige vertoning van een naar binnen gekeerde subcultuur die politiek heet.

 

Toen ik in Amerika woonde en werkte zag ik een nog grotere kloof tussen politiek en burgers. Men zegt vaak: ‘wat in de USA speelt is tien jaar later in Europa’. Daar wordt veel over geschreven. De gemiddelde Amerikaan wil niks met politiek te maken hebben. Ze willen zelfstandig hun eigen gemeente, dorp, huishouden en persoonlijk leven vormgeven. Zo min mogelijk overheidsbemoeienis met een groot gevoel van werkelijke vrijheid. Dat spreekt mij erg aan.

 

Op elke politieauto in Nederland staat hun motto: ‘waakzaam en dienstbaar’. In deze raadspraat wil ik u uitdagen dat motto te adopteren voor uzelf. Voor uw huishouden, uw straat, uw wijk en uw stad. Wees zelf ‘waakzaam en dienstbaar’. De coronatijd heeft ons geleerd hoe relaties en autonomie echte waarde hebben in ons leven en hoe dat snel onder druk kan komen te staan. De wereld van media en sentiment laten u geloven dat uw wereld enkel daaruit bestaat. Elke dag worden er mensen en groepen met minachting gecanceld en weggezet.

 

Ga niet mee in de waan van de dag. Laat u niet ‘vermaken’ door de cultuur van brood en spelen. Zoek intellectuele bevrediging. U kunt zelf kiezen voor duidelijkheid, inzicht en een beter gemoed. Naast de mainstream media zijn er tal van goede alternatieven. Bijvoorbeeld ‘de Nieuwe Wereld’ van hoogleraar Ad Verbruggen en de experts die aansluiten in De Blauwe Tijger Studio. Lees een keer een goed boek i.p.v. elke avond te kijken naar de journaals. Zoek wat waarde toevoegt en betekenis heeft. Blijf kritisch. Onderzoek alles, behoud het goede.

 

Tot slot. Het is zondag en in die sfeer ben ik maar gaan schrijven. Ik geloof inderdaad dat de mens een ziel heeft. Zorg daar goed voor. Wees waakzaam en dienstbaar.