Bijzonder actueel

Volg ons via onze Facebook en Instagram pagina's en u bent op de hoogte van alle actualiteiten! Via de knop Nieuwsarchief kunt u ons nieuwsarchief raadplegen. Hieronder vindt u een willekeurige selectie van gepubliceerde nieuwsberichten (veelal de Raadspraat) overgenomen van onze social media kanalen.Persbericht “VOORMALIG WETHOUDER ALBERT HOLTLAND OPNIEUW VEROORDEELD”

Gepubliceerd op woensdag 17 april 2024 | Tekst: webcareteam GBK

In het door Holtland cs. aangespannen hoger beroep tegen de Vereniging Gemeente Belang Kampen heeft het hoger gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 9 april vonnis gewezen. Lees verder op de speciaal hiervoor aangemaakte pagina door op deze link te klikken. 


Raadspraat: Mut kunn'n?

Gepubliceerd op maandag 11 december 2023 | Tekst: Elina Schmidt (raadslid)

Vrijdag 1 december was het eerste carbid congres in Kampen. Carbid schieten is vanaf dit jaar aangemerkt als immaterieel erfgoed. Een knap resultaat van het Schuttersgilde. Ook werd op dit congres het boek ‘Mut Kunn’n’ gepresenteerd. Een boek over de geschiedenis van carbid en andere oudjaarstradities. Want het is weer zover, we zitten alweer in de laatste maand van weer een jaar. De weg naar deze feestdagen toe vind ik persoonlijk mooier dan de dagen zelf. Het verheugen en uitkijken naar mooie momenten is voor mij als rijkdom. Ik koester de dierbaren die ik nog wel om mij heen heb. Maar er is ook tijd om na te denken, bijvoorbeeld over de titel van het boek ‘Mut kunn’n.

Want wat moet dan kunnen? Of kan tegenwoordig niet veel meer? Steeds minder? Of het ene wel en het andere niet? En hoe selectief zijn wij daarin? Wat maakt dat wij shoppen in verontwaardiging? Hoe tolerant zijn we eigenlijk en wanneer vinden wij dat iets wel of niet (meer) moet kunnen? Meer of minder Marokkanen? Deze bekende uitspraak is verguisd door vrijwel de gehele samenleving. Maar een plek voor meer dan 10 woonwagens kan niet omdat een coöperatie het ‘beheersbaar wil houden’...Moet zo’n uitspraak nou kunnen of niet? Kun je in een bestuur van een club zitten en tegelijk je functie als raadslid onafhankelijk uitoefenen? Kun je maar beter je mond houden als je ergens anders over denkt? Kunnen we het ergens enorm oneens over zijn zonder dat we elkaar gaan haten? Moet dat nog kunnen? We leven in een samenleving waar we van elkaar weinig kunnen hebben. In plaats van elkaar aanspreken op gedrag dat ons niet aanstaat, bellen we de politie. Of we zetten het op onze socials, zonder enkele nuance. Geen rekening houden met onderlinge verschillen in cultuur. Kijk me (niet) aan als ik tegen je praat. Een prachtig voorbeeld hiervan. We willen alles dichttimmeren met regels en reglementen en vergeten dat we ook zelf aan zet zijn. Het is een simpel woord, het woord fatsoen. We hadden beloofd om met de samenleving in gesprek te gaan. Energie in Kampen zou ‘door Kampen en van Kampen’. Maar de Koekoekspolder lijkt genegeerd te worden en de RWE gaat ermee vandoor. En dan de bewoners van het Kampereiland; zo lang in onnodige spanning over hun toekomst. Moet dat kunnen? We zeggen toch steeds dat wij dat niet willen?

 

Het is niet eens heel moeilijk om naar jezelf te kijken en te zien dat ook jij zelf verantwoordelijk bent voor wat er om je heen gebeurt. Je kunt je afvragen wat jouw kinderen ‘s avonds op straat uitspoken en ze hierop aanspreken. Je kunt omkijken naar je naaste. Want we redden het niet allemaal, niet in deze tijd waar de ijskast soms leeg is en de kinderen niet mee kunnen doen. We kunnen bij niemand achter de voordeur kijken en we kunnen allemaal slachtoffer worden van omstandigheden. Kijk om je heen en probeer, al is het maar klein, een gebaar te maken. Samen maken we mooie dingen. We zijn als fractie blij dat de energietoeslag voor een groot gedeelte van de aanvragers in december is overgemaakt. En zo gaan er heus ook dingen goed.

 

Namens iedereen van GBK wil ik alle Kampenaren een zalige kerst wensen en een heerlijk nieuwjaar! We spreken elkaar snel!


Raadspraat: Het land van duizend meningen, het land van nuchterheid

Gepubliceerd op dinsdag 3 oktober 2023 | Tekst: Martine van Bruggen - Pander (commissielid)

Het nationale liedje over ons mooie Nederland dat groot en klein meezong en waar iedereen toch best een beetje trots op was. Ik zeg met nadruk ‘was’. Immers er is niet zoveel meer van over. Wij gaan van crisis naar crisis, van schandaal naar schandaal om vervolgens zonder echte oplossingen verder te moeten leven.

Als je vraagt waar Nederland echt bekend om staat zal je waarschijnlijk zaken horen als tulpen, dropjes, stroopwafels, hagelslag of klompen. Echter, het woord bureaucratie ontbreekt ook zelden in het rijtje. Het land van de vele regels en de ontelbare loketten.

 

En over die loketten wil ik het graag hebben in deze Raadspraat met in het bijzonder het loket voor de spuk (specifieke uitkering) regeling die betrekking heeft op de ouders die gedupeerde zijn van de Toeslagenaffaire in Kampen. Deze regeling is er om ouders weer een nieuwe start te geven. Echter, deze is ook voor kinderen en jongvolwassenen.

 

De gemeente Kampen kan deze groep helpen met gezin, financiën, gezondheidsproblemen, werk, inkomen en wonen. Maar in Kampen wordt daar amper gebruik van gemaakt. En dat verbaasde mij toch enigszins. Komt dit door schaamte, angst voor de overheid of simpel weg de route niet kennen voor een aanvraag? Zelfs na een oproep in de Stentor van onze wethouder J.P van der Sluis kwam er maar 1 aanvraag, van een dappere jonge dame van 20 jaar. Tijdens het gesprek gaf ze aan dat ze een gevoel van `schooien` te hebben en daarom geen aanvraag had gedaan. Zij vroeg om basale zaken die ze gemist had in de 7 jaar als slachtoffer van de toeslagenaffaire. Bijvoorbeeld een laptop voor school, een beugel omdat haar ouders geen tandartsverzekering konden afsluiten in die nare periode en tot slot een fiets om mee naar school te gaan.

 

De ambtenaar luisterde begripvol en stelde liefdevolle vragen. Geen kruisverhoor of een wat- kom- jij- nu- doen- gesprek maar een oprecht gesprek over wat het allemaal met haar heeft gedaan. Zij heeft het toegewezen gekregen om het vervolgens af te kunnen sluiten met een fijn gevoel richting de overheid. Dat is wellicht het meest waardevolle; weer vertrouwen hebben in een ambtenaar en haar overheid.

 

U bent geen schooier als u een nieuwe fiets vraagt of wellicht een nieuwe wasmachine. Immers is u veel leed aangedaan. En mocht u de route niet weten, schroom dan gewoon niet om ons raadsleden te mailen of zelfs te bellen. U vindt alle informatie van ons als raads- en commissieleden op de website kampen.raadsinformatie.nl, of op de site van GBK (gbkampen.com). Wilt u rechtstreeks een aanvraag doen kan dit op meedoen@kampen.nl

Maak er echt gebruik van! U heeft er namelijk recht op en wellicht kunt u weer een klein beetje vertrouwen in de politiek terugkrijgen. Een begin van herstel.

 

En uiteraard geldt dit voor aanvragen voor alle loketten waarvan u de route niet zo goed van kent. Immers zijn wij niet alleen een land van duizend meningen maar ook van heel veel loketten.

 

Rest mij u alleen nog maar een mooie nazomer te wensen en wellicht weer vertrouwen in de lokale politiek, want iedereen doet er toe!


Raadspraat: Iedereen doet er toe

Gepubliceerd op dinsdag 27 december 2022 | Tekst: Martine van Bruggen - Pander (commissielid)
Mijn eerste raadspraat als fractie/commissielid van Gemeente Belang Kampen. Best spannend want ineens sta je in ‘het meest gelezen krantje van Kampen en omstreken’ om iets te vertellen over de politiek, wat je ervaringen zijn en een beschouwing te geven over het reilen en zeilen in onze mooie stad Kampen.

Even snel mijn doopceel lichten om vervolgens de echt belangrijke zaken te bespreken. Ik ben getrouwd met Randolf, moeder van dochters en samen runnen wij een gezin en een fantastisch uniek bedrijf. De sector waarin wij opereren is volledig gebaseerd op vertrouwen, transparantie en participatie. Termen die in onze gemeenteraad ook veel voorbij komen! De begroting is een onderwerp dat echt met succes voldoet aan deze termen. De gehele raad heeft hier echt goed werk geleverd. De begroting kunnen wij dan ook als een succes ervaren, zeker voor de inwoners van onze mooie gemeente.

Dat onze inwoners betrokken zijn bij wat er speelt binnen onze gemeente is voor GBK ontzettend duidelijk. Een goed voorbeeld is natuurlijk het beleid rondom carbid. Dat is echt met en door inwoners gerealiseerd. Echter zijn er de afgelopen tijd ook dossiers waar er beduidend minder participatie heeft plaatsgevonden.

Waar moet de Kogge nu komen? Inwoners waren volkomen overdonderd en lazen in de krant dat van Heutszplein de gekozen plek zou worden. De raad was niet blij met de gestuurde richting en besloot meerdere opties serieus te onderzoeken. Hier blijkt uit dat informatie, communicatie en participatie een heel belangrijk onderdeel is van besluitvorming. Dat de raadsvergadering dan ook druk bezocht wordt door de inwoners om hun verhaal, emoties en ongenoegen te uiten is voor GBK dan ook des te meer reden om een verbindende factor te zijn tussen inwoners en onze politiek.

Door krachtig handelen van de Raad moest het voorstel dan ook weer terug naar de tekentafel. En die tekentafel komt nog een aantal malen terug in beeld met dossiers waar inwoners van de gemeente Kampen mee te maken hebben.

Hanzepaviljoen, Parallelweg, de tuinderijen, stikstof en onze boeren, arbeidsmigrantenhotel en dan onlangs de Bovenhaven en zijn projectontwikkelaars. Allemaal dossiers waar participatie ver te zoeken is. Bij het laatste dossier was onlangs een informatieavond voor alle betrokkenen al wisten de betrokken inwoners nergens van. En dat moet echt anders de aankomende politieke periode. Het kan niet zo zijn dat inwoners massaal naar de raadsvergaderingen moeten komen om te uiten dat er geen betrokkenheid is geweest, immers is de letterlijke vertaling van participatie is ‘actieve deelname’. En volgens de fractie van GBK moet dit aan het begin van welk proces dan ook gebeuren, niet halverwege of achteraf. Daarom zou een burger referendum volgens ons dan ook een goed idee zijn. Dat zou bijvoorbeeld heel veel geld en hoofdpijn hebben gescheeld in het ‘Zwembad dossier’.

En waarom geen commissies tussen oppositie en coalitiepartijen (zoals nu ook bij het Presidium al gebeurt) organiseren die zich vooraf buigen over deze ingewikkelde en belangrijke dossiers? GBK gaat hier in het nieuwe jaar zich hard voor maken en eventueel een motie voor indienen.

Nu is natuurlijk niet alles negatief wat er in ons prachtige gemeentehuis gebeurt. Een burgerwacht wordt vervangen door een professionele buurtpreventie, er komen extra handhavers, is het Kamper ontwikkelfonds een fantastisch project voor onze inwoners, kunnen wij schaatsen op de Reeve maar het allerbelangrijkste; er wordt echt geluisterd naar onze inwoners bij de inspreekuren en de Raadsvergaderingen. Dit is waarom ik persoonlijk lid ben geworden van GBK, zij gaan naar buiten om de inwoners naar het gemeentehuis te krijgen als er geen ‘actieve deelname’ plaatsvindt. Want iedereen doet ertoe!

En eerlijk? De coalitie en oppositie kunnen soms het niet eens zijn echter samen kunnen wij het verschil maken voor de inwoners van de gemeente Kampen!

Dan wil ik u tenslotte nog een fantastisch, liefdevol en knallend uiteinde wensen!


Zedenmisdrijf stadspark

Gepubliceerd op donderdag 6 oktober 2022 | Tekst: Elina Schmidt - Blokzijl (raadslid)

GBK heeft na de gebeurtenissen in het stadspark van 30 september ontelbaar veel reacties gehad van inwoners. Wij zijn blij dat jullie ons weten te vinden en hebben alle reacties geïnventariseerd. Dit resulteerde in een aantal schriftelijke vragen voor het college (de burgemeester en wethouders). 

 

Schriftelijke vragen n.a.v. het zedenmisdrijf dat zaterdag 30 september 2022 in het stadspark plaatsvond.

 

Best college, namens GBK hebben wij een aantal schriftelijke vragen die betrekking hebben op onder andere de verkrachting van een van onze inwoners in het stadspark van Kampen. Kampen wil een stad zijn waar iedereen zich veilig kan voelen. Juist ook onze ontheemden, zij zijn naar ons land gekomen voor veiligheid. Door een kleine groep asielzoekers wordt dit gevoel weggenomen. Omdat GBK een partij is voor iedereen en midden in de maatschappij staat, hebben veel inwoners ons benaderd met de vraag wat wij hieraan gaan doen.

 

Inventarisatie van deze gesprekken leverde de volgende schriftelijke vragen op waar wij graag antwoord op zien:

 • Er wordt gesproken over een inwoner uit Dronten. Is de verdachte een bewoner van het AZC?
 • Zo ja, waarom wordt dit niet gemeld in de berichtgeving?
 • GBK krijgt informatie dat er sprake is van overlast in onder andere de binnenstad. Deze overlast wordt veroorzaakt door groepjes jonge asielzoekers. Zij lopen met kettingsloten op zak en zoeken ruzie. Er zijn al meerder vechtpartijen bij ons bekend. Bent u hiervan op de hoogte?
 • GBK krijgt ook informatie dat een of meerdere van deze jongens inmiddels een gebiedsverbod heeft vanwege aanranding maar zich hier niets van aantrekt. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, waarom wordt hier niet op gehandhaafd?
 • De gebeurtenis in het stadspark en andere incidenten hebben een grote impact op onze inwoners. Zij voelen zich niet veilig in hun eigen stad. Vrouwen durven s avonds niet over straat. Er ontstaat een grimmige sfeer. Bent u het met ons eens dat dit niet is wat we voor ogen hebben en dat dit absoluut niet in lijn staat tot de kamper voorwaarden die wij met elkaar hebben opgesteld?
 • Wat gaat de portefeuillehouder doen om onze inwoners het gevoel van veiligheid terug te geven?
 • Er is een mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie die naar inzicht ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van extra beveiliging. Is de portefeuillehouder op de hoogte van deze subsidie? Zo ja, is deze al aangevraagd? Zo nee, waarom niet?
 • De woonplaats van de kleine groep asielzoekers die overlast veroorzaakt is onder andere Dronten. Is er contact met de burgemeester van Dronten en wordt hier samen in opgetrokken? Samenwerking is in deze noodzakelijk, woonplaats is Dronten, de incidenten en het overlast vinden plaats in Kampen.
 • Is de burgemeester bereidt in overleg te gaan met het COA om huisregels op te stellen, die bijvoorbeeld inhouden dat er s avonds niet meer van het terrein afgegaan wordt?
 • Is de portefeuillehouder bereid om een voorstel te doen om tot een avondklok over te gaan voor asielzoekers die overlast veroorzaken?
 • Is de portefeuillehouder bereid de asielzoekers die in het AZC Dronten wonen en in de dependances binnen onze gemeente te screenen en de personen die al bekend staan weg te sturen? Zoals bijvoorbeeld in Wijk bij Duurstede is gebeurd?
 • Na de verkrachting in het stadspark heeft de politie getweet dat zij niet door konden gaan met verdere berichtgeving over hun dienst omdat het incident te heftig was. Niet lang erna gingen er geruchten over een groepsverkrachting van een minderjarig meisje. Deze namen steeds gruwelijkere vormen aan. De emoties onder onze inwoners liep hoog op. Vanuit de kant van politie/gemeente volgde geen enkel bericht. Wij kunnen ons zeker voorstellen dat in het belang van het onderzoek er geen mededelingen worden gedaan. Maar wij vinden dat ook onze andere inwoners recht hebben te weten wat er speelt in onze gemeente. Helemaal geen communicatie leidt in onze ogen tot het aanwakkeren van geruchten en ook deze kunnen gevolgen hebben waarbij onschuldige inwoners het slachtoffer worden. Is de portefeuillehouder het met me eens dat de berichtgeving beter had gekund? Nee is namelijk ook een antwoord.
 • Door het gebrek aan informatie zijn inwoners zelf een soort burgerwacht gaan opstellen, dit lijkt ons in deze vorm geen goede ontwikkeling, gelet op het feit dat volkomen onduidelijk is wie iemand is en waar hij vandaan komt. Er wonen in Kampen inwoners van alle nationaliteiten die niet de dupe mogen worden van een kleine groep probleemzoekers. Tegelijkertijd begrijpen we wel heel goed dat deze burgerinitiatieven ontstaan. Het is een gevolg van het gevoel dat heerst dat onze inwoners niet veilig zijn in onze stad. Wat vindt de portefeuillehouder hiervan en wat gaat hij hier mee doen? Is er een mogelijkheid dit te reguleren? We hebben in andere wijken ook een vorm van buurtwacht.
 • Inzicht in de statistieken omtrent overlast zou de raad helpen een helder overzicht te krijgen van de daadwerkelijk door jonge asielzoekers gepleegde misdrijven. Met statistieken bedoelen wij; Hoeveel procent van de misdrijven wordt nu daadwerkelijk gepleegd door een asielzoeker, hoeveel door andere inwoners van Kampen en hoeveel van buiten Kampen? De politie moet deze gegevens kunnen verstrekken. Uiteraard kan dit vertrouwelijk. Kan de portefeuillehouder hier inzicht in geven?

(Foto: Freddy Schinkel)


Stadsstrand Reevediep geopend?

Gepubliceerd op dinsdag 4 september 2022 | Tekst: Raimond de Vries (commissielid)

 

Op 9 juni 2022 heeft de gemeenteraad akkoord gegeven voor het aanleggen van een stadsstrand aan het Reevediep.

De toenmalige wethouder drong erop aan om haast te maken zodat het strand nog vóór de zomer kon worden aangelegd.

Dat er nog heel veel zaken onduidelijk waren, was voor bijna de gehele raad geen probleem.

Er was niet bekend hoe groot het werd, waar het exact kwam in het voormalige werkhaventje, en er was en is nog veel onduidelijk over een benodigde afscheiding tussen het omliggende natuurgebied en het plaatsen van prullenbakken.

De kosten voor het realiseren van het stadsstrand bedroegen € 41.000,- waarvan € 16.000,- bedoeld was voor plaatsen van prullenbakken bij het strand om zwerfafval te voorkomen.

Maar ja, als jullie nu snel beslissen wordt het voor de zomer geregeld...

 

Als GBK hebben wij als enig tegengestemd, en niet tegen het strand. Nee, dat vinden we een fantastisch initiatief. Maar wel tegen de manier waarop en het onvolledige plan. Je moet immers wel weten waartegen je ja zegt!

 

Even een update over de huidige stand van zaken:

Het strand ligt er nog niet al zijn er wel bewoners van Onderdijks die gebruik maken van een klein stukje zand wat natuurlijk is ontstaan, maar een strand mag je het niet noemen.

De prullenbakken staan er ook nog niet. Helaas is dit wel nodig want het eerste zwerfafval in dit Natura 2000 gebied is een feit. Daarnaast is het zelfs de vraag of er wel prullenbakken zullen gaan komen bij het strand, want volgens de regels mogen er geen obstakels geplaatst worden binnen het stroomgebied van de Bypass.

 

Uit gesprekken met bewoners van Onderdijks en gebruikers van het stukje zand hoor ik dat er wel degelijk behoefte is aan een strandje op deze locatie. Daarnaast zou men graag zien dat de overmatige groei van distels in dit gebied ook zou worden aangepakt.

 

 

Gaat dit straks een nieuwe Kamper ui worden of gaat de gemeente nu eens haar beloften nakomen?


Ons gelijk - en we hebben gelijk gekregen!

Gepubliceerd op dinsdag 16 augustus 2022 | Tekst: webcareteam GBK

 

Inmiddels het de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak die ex-wethouder A. Holtland, P. Bergstra, H. Prinsen en N. Koster hadden aangespannen tegen GBK. 

Zoals verwacht hebben we gelijk gekregen. Het spelletje blufpoker van de heer A. Holtland werkt niet als je gelijk hebt...

 

Lees verder door hierop te klikken: Ons gelijk.


Raadspraat: ‘Het gaat erom dat je dingen moet durven benoemen’

Gepubliceerd op woensdag 10 augustus 2022 | Tekst: Elina Schmidt - Blokzijl

 

De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Ons nieuwe college bestaat uit mannen, alleen blanke mannen. Voor mij een doorn in het oog. Geen vrouw, niemand van kleur. Als ernaar gevraagd wordt is het antwoord: ‘We hebben gezocht maar er was niemand beschikbaar.’ Onzin, had je beter moeten zoeken. Melanie Schultz heeft daar een mooi gezegde over. Kabouters selecteren kabouters. Kort gezegd: Je geeft de voorkeur aan iemand die op jezelf lijkt. Als vrouw in de politiek maar ook in het dagelijks leven merk ik dat vastgeroeste patronen over rolverdeling nog steeds meespelen. Bewust, maar nog vaker onbewust. Er is ook nog een lange weg te gaan, het world economic forum heeft voorspelt dat het nog 217 jaar zal duren voordat man en vrouw economisch gelijk zijn. We zijn er nog niet, maar wel onderweg!

 

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik net terug van een heerlijke reis door zuid Italië. We hebben veel kilometers gereden en tijdens die reisuren heb je de tijd om even je ogen dicht te doen (als je niet rijdt) en terug te kijken naar wat achter je ligt maar ook op wat er komen gaat. Je maakt plannen en droomt over de toekomst. Het zijn normaal gesproken de fijnste uurtjes, maar deze reis was dat anders.

De wereld is niet meer de wereld waar ik zo van hou. De ene crisis volgt de andere op, de rekeningen stapelen zich op, als je een nieuw energiecontact af wil sluiten ben je op jaarbasis € 6500,- kwijt. Dat is € 4000,- meer dan een jaar geleden! Onze boeren leven in een gruwelijke onzekerheid over hun toekomst, bij onze ondernemers stijgt het water naar de lippen, het veiligheidsgevoel bij onze inwoners neemt af.

 

In Den Haag worden papieren plannen gemaakt die bij gemeenten en provincies over de schutting worden gegooid. De aanpak van de zgn. stikstofcrisis, het asielbeleid. En nee, wij kunnen geen wetgeving tegenhouden, maar wel een signaal afgeven. En dat hebben we ook gedaan door een motie over de uitvoering van het stikstofbeleid in te dienen. Tot hier en niet verder. Deze motie is ook aangenomen.

 

De kloof tussen arm en rijk groeit met de dag, verborgen armoede en woningnood zorgen voor problemen in de huiselijke sfeer, kinderen zijn de dupe.

 

Op sociale media ben je al snel woke, wappie of gekkie. Als je je mening geeft, word je afgerekend op een punt, komma of andere taalfout. Daar gaat het niet om, het gaat om de boodschap. Het gaat erom dat je dingen moet durven benoemen. Het kan niet altijd politiek correct of sociaal wenselijk. De onderwerpen zijn niet altijd sexy. GBK zal hierin als breekijzer functioneren en ik ben ervan overtuigd dat je juist door zaken te benoemen, je kunt werken aan oplossingen die toekomstbestendig zijn.

 

Dus ja, ik maak me zorgen. En als vrouw in de politiek, zal ik, samen mijn fractie van GBK blijven werken aan een veilige en hartelijke gemeente, waarin we allemaal meedoen en kunnen zijn wie we willen zijn.


Ons gelijk

Gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2022 | Tekst: webcareteam GBK

 

Zoals reeds eerder is aangegeven en je in de media hebt kunnen lezen heeft wethouder Albert Holtland een procedure aanhangig gemaakt tegen GBK. Omdat GBK niets te verbergen heeft en omdat GBK zorgvuldig en correct met de feiten wil omgaan, kun je op korte termijn de processtukken zelf inzien. Als je hier klikt kun je het procesverloop gaan volgen.

 

De procedure is nog gaande. De zaak, die voor 4 juli aanstaande op de rol staat, zal door de kantonrechter te Zwolle beslist worden. 

 

De vorderingen over en weer komen neer op het volgende: Wethouder Albert Holtland eist terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage. 

 

Het verweer van GBK komt er neer op het volgende. GBK is niets aan Holtland cs. verschuldigd. Een rechtsgrond voor terugbetaling van contributiegelden ontbreekt. Integendeel, Holtland cs. moeten de contributiegelden over 2022 nog betalen. Holtland is daarin nalatig. 

 

Er is bovendien door GBK een tegenvordering ingesteld. Dit, omdat Holtland cs. de website van GBK ten onrechte op zwart hadden gezet. En omdat Holtland cs. de social media-pagina's hadden overgeheveld naar Hart voor Kampen. Dit alles is in de visie van GBK onrechtmatig. 

 

Zoals aangegeven: de procedure loopt nog. GBK zegt toe het vonnis dat ongetwijfeld zal volgen te publiceren op haar website. 

Het bestuur van GBK.


Raadspraat: wees waakzaam en dienstbaar

Gepubliceerd op vrijdag 3 juni 2022 | Tekst: Steven Zwitser

 

Wij zullen ons persoonlijk leven moeten inrichten ondanks de overheid en niet dankzij hun bestuur. Het is tijd om conclusies te trekken. Mensen kijken elke avond de talkshows en laten hun leven laveren tussen verontwaardiging en teleurstelling. De democratie is op een dieptepunt en de bodem is nog niet bereikt. Een tekort van 300.000 huizen, torenhoge inflatie, idiote stikstofregels, een wankelende grondwet, vrijheidsbeperkende machten, in elke sector personeelstekort, oorlog in Europa, een groeiende kloof tussen arm en rijk, een werkende arme middenklasse, onbetaalbare gezondheidszorg en boeren die groot onrecht moeten ondergaan. Verbetering lijkt verder weg dan ooit. 

 

In de media zien wij steeds de pretentieuze politicus die wil deugen door de ander de maat te nemen. De liberale progressieven beweren steeds dat alleen hun eigen zuil de goede is. De mond vol van tolerantie maar zelf zo intolerant als de pest. Kil, afstandelijk en liefdeloos. De ander is gevaarlijk, snapt het niet en is niet waardig om mee in gesprek te gaan. Dat is uitsluiting en demonisering van grote groepen in onze samenleving. In de 20 jaar na Pim Fortuyn is die cultuur geëxplodeerd en heeft agressieve vormen aangenomen. Het heeft met echte vrijheid en liefde voor het volk niks te maken. In Kampen hebben wij net twee vreemde avonden gehad over coalitievorming. Op een onhandige manier werden verschillen tussen partijen onderstreept en ging het over de mate van onderling vertrouwen. Weer zijn we met elkaar bezig. Weer gaat het niet over Kampen. Weer een armzalige vertoning van een naar binnen gekeerde subcultuur die politiek heet.

 

Toen ik in Amerika woonde en werkte zag ik een nog grotere kloof tussen politiek en burgers. Men zegt vaak: ‘wat in de USA speelt is tien jaar later in Europa’. Daar wordt veel over geschreven. De gemiddelde Amerikaan wil niks met politiek te maken hebben. Ze willen zelfstandig hun eigen gemeente, dorp, huishouden en persoonlijk leven vormgeven. Zo min mogelijk overheidsbemoeienis met een groot gevoel van werkelijke vrijheid. Dat spreekt mij erg aan.

 

Op elke politieauto in Nederland staat hun motto: ‘waakzaam en dienstbaar’. In deze raadspraat wil ik u uitdagen dat motto te adopteren voor uzelf. Voor uw huishouden, uw straat, uw wijk en uw stad. Wees zelf ‘waakzaam en dienstbaar’. De coronatijd heeft ons geleerd hoe relaties en autonomie echte waarde hebben in ons leven en hoe dat snel onder druk kan komen te staan. De wereld van media en sentiment laten u geloven dat uw wereld enkel daaruit bestaat. Elke dag worden er mensen en groepen met minachting gecanceld en weggezet.

 

Ga niet mee in de waan van de dag. Laat u niet ‘vermaken’ door de cultuur van brood en spelen. Zoek intellectuele bevrediging. U kunt zelf kiezen voor duidelijkheid, inzicht en een beter gemoed. Naast de mainstream media zijn er tal van goede alternatieven. Bijvoorbeeld ‘de Nieuwe Wereld’ van hoogleraar Ad Verbruggen en de experts die aansluiten in De Blauwe Tijger Studio. Lees een keer een goed boek i.p.v. elke avond te kijken naar de journaals. Zoek wat waarde toevoegt en betekenis heeft. Blijf kritisch. Onderzoek alles, behoud het goede.

 

Tot slot. Het is zondag en in die sfeer ben ik maar gaan schrijven. Ik geloof inderdaad dat de mens een ziel heeft. Zorg daar goed voor. Wees waakzaam en dienstbaar.