Ons gelijk

Op deze pagina zullen wij u informeren over de rechtsgang  jegens Holtand cs.

Een onlogische zaak die Holtland zelf is gestart met als geuite reden: "omdat ik daar goed in ben."

Een trieste zaak die tot bedoeling had de gemeenteraadsverkiezingen zwaar te beïnvloeden door GBK ook op deze wijze te willen beschadigen.

Een schandalige zaak gestart door toenmalig wethouder A. Holtland (bekend van vermeend kiezersbedrog) met notabene een koninklijke onderscheiding, raadslid Nardus Koster (bekend van Home of Entertainment), voormalig raadslid Henk Prinsen (bekend van het "1 euro-zwembad" in IJsselmuiden) en raadslid Piet Bergstra (bekend van bijen en bloemen).

GBK houdt van transparantie. Wij willen u graag mee laten lezen in onze strijd voor rechtvaardigheid en gerechtigheid.

11-02-2023: HOGER BEROEP

 

De kantonrechter heeft destijds de vorderingen van Holtland cs. afgewezen en de vorderingen van GBK grotendeels toegewezen. GBK stond volledig in haar gelijk.

 

Holtland cs. had al laten weten dat men hoger beroep instelt. Inmiddels heeft ons advocatenteam een memorie van grieven ontvangen van advocaat De Ruiter. Hij is ingeschakeld door het viertal Albert Holtland, Piet Bergstra, Henk Prinsen en Nardus Koster. Albert Holland mag dit immers niet zelf doen, hij is namelijk geen advocaat…

 

Natuurlijk zullen we jullie berichten over het verloop van dit hoger beroep. Na bestudering van de memorie van grieven kunnen we ons niet voorstellen dat een hogere rechter een ander oordeel gaat vellen. We zien ook diens oordeel over deze wederom bijzondere stap van dit viertal weer met vertrouwen tegemoet!


09-09:2022: DWANGSOMMEN

 

Graag informeert het bestuur van GBK jullie over de procedure tegen Holtland c.s. De stand van zaken is als volgt. Holtland, Bergstra, Koster en Prinsen begonnen met een procedure. Ze eisten terugbetaling van jaarlijkse bijdragen. Dit was een onzin-vordering. De rechter heeft deze vordering afgewezen. Wij als GBK hebben tegenvorderingen ingesteld. Wij hebben gevorderd dat Holtland (en de zijnen) niet het verkiezingsprogramma van GBK mocht(en) gebruiken. Dat is toegewezen. Wij hebben gevorderd dat de Facebookpagina en de Instagrampagina terug moesten naar GBK. Dat is toegewezen. De rechter heeft daarbij dwangsommen vastgesteld van minimaal €2.500,-- oplopend tot maximaal €100.000,--.

 

Helaas was het nodig dat de deurwaarder Holtland bevel heeft gedaan om het vonnis na te komen. En helaas had dat niet het gewenste effect. Onze advocaat heeft aan Holtland meerdere sommatiebrieven gestuurd, ook om dwangsommen te betalen. Holtland heeft nog steeds geen dwangsommen betaald. Onze conclusie is dat Holtland € 25.000,-- moet betalen aan dwangsommen. Inmiddels hebben wij onze advocaat opdracht gegeven om deze dwangsommen te incasseren. Dit verhaal gaat dus nog een staart(je) krijgen.

 

In Nederland geldt een belangrijk uitgangspunt. Als een vonnis is gewezen, voldoe je daaraan.


16-08-2022: OVER BLUF EN ONRECHTMATIGE DADEN

 

Vandaag 16 augustus heeft de kantonrechter uitspraak gedaan inzake het geschil tussen Holtland cs. en GBK. Holtland was diegene die zelf deze zaak begonnen was en krijgt nu, zoals reeds verwacht, zeer hard de deksel op de neus.

 

Het bestuur van GBK is natuurlijk blij met de uitspraak. En is zeer content met de wijze waarop de kantonrechter zorgvuldig, netjes en transparant tot een uitspraak is gekomen. Hierbij moet gezegd worden dat de rechter nog mild is geweest jegens de heren Holtland, Prinsen, Bergstra en Koster. Zij zullen totaal een bedrag van bijna 7.900,-- moeten overmaken. Dat had zomaar meer dan 13.000,-- kunnen zijn geweest. Natuurlijk staat voor beide partijen de mogelijkheid van hoger beroep open.

 

GBK vroeg om een zorgvuldige uitspraak van de rechter en heeft deze gekregen. Het vonnis leert ons letterlijk dat vooral het gedrag van Holtland cs. in deze zaak meer kwaad dan goed heeft gedaan. Herkenbaar voor velen. Ook de tien op elkaar lijkende verklaringen van bepaalde personen die Holtland inbracht in de procedure, heeft zo te zien meer kwaad dan goed gedaan. De bluf van Holtland heeft klaarblijkelijk geleid tot een bij voorbaat al kansloze exercitie.

 

Daarnaast is het natuurlijk erg triest te vernemen dat notabene mensen met een voorbeeldfunctie, een wethouder (nu ex-wethouder maar wel commissielid) en een drietal raadsleden (waarvan er twee weer raadslid zijn), van de rechter te horen krijgen dat ze meerdere onrechtmatige daden hebben gepleegd. Waarbij twee van deze personen in het verleden ook nog dienaren van de wet zijn geweest! Dit zorgt natuurlijk niet voor het verbeteren van het vertrouwen in de lokale politiek; dat moge duidelijk zijn.

 

Het vonnis is vanwege het bijzondere karakter ervan en de publieke relevantie openbaar te raadplegen via https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:2348&showbutton=true&keyword=2022%3a2348 . Hierin kunt u precies lezen hoe scherp de rechter gehakt maakt van de vordering van Holtland cs. en de vorderingen van GBK onderbouwd volgt. 


04-07-2022: In het bijzijn van diverse leden van onze mooie vereniging en de media heeft vanochtend de mondelinge behandeling plaatsgehad van de zaak die Holtland cs. tegen GBK aangespannen had. Zoals verwacht werd het een gênante vertoning vanuit de zijde van Holtland cs. en werd er andermaal veel onzin verkondigd. Het was voor de kantonrechter niet moeilijk om hierin onderscheid te maken. We hebben dan veel vertrouwen in een vakkundig, zorgvuldig en positief procesverloop; de transparantie die GBK graag wil. In overleg met ons advocatenteam wachten we nog even met het publiceren van stukken totdat er uitspraak gedaan is. Sowieso zal de uitspraak op deze website geplaatst worden. Geplande uitspraak: 16 augustus 2022. 


26-06-2022: Inmiddels heeft GBK de reactie van Holtand cs. ontvangen op het verweerschrift en tegenvordering van GBK. Zoals verwacht hebben Holtand cs., op zijn zachtst gezegd, de zaak niet helder voor ogen! Daarmee is hun "bewijsvoering" flinterdun en ongeloofwaardig geworden. Triest hierbij is dat ex-wethouder Holtland hierbij naast P. Bergstra, N. Koster, H. Prinsen klaarblijkelijk ook de volgende heren meegesleurd heeft om alleen zijn eigen gezicht te redden: Gerard Wiggers, Jan Elhorst, Ruud Töller, Klaas van Enk, Herman Bres, Bruno Karel.

 

We kijken uit naar de uitspraak van de kantonrechter. Deze uitspraak zal naar verwachting nog een flink staartje gaan krijgen voor ook de overige zes betrokkenen! Ook deze uitspraak en alles wat daarna nog komt zal, na overleg, hier gepubliceerd worden. 


24-06-2022: In overleg met ons advocatenteam zal het bestuur van GBK mogelijkerwijs zowel de dagvaarding vanuit Holland cs. als het verweerschrift van GBK (conclusie van antwoord, tevens tegenvordering) op deze website publiceren. GBK heeft namelijk niets te verbergen, en wil graag zorgvuldig en correct met de feiten omgaan. De procedure is nog gaande. De zaak zal door de kantonrechter te Zwolle beslist worden.


21-06-2022: Op 4 juli aanstaande dient de openbare zaak die Holtland cs. hebben aangespannen tegen het bestuur van GBK (en daarmee de vereniging) voor de rechtbank van Zwolle. Het wordt tegen de zin in van Holtland cs. een mondelinge behandeling!