Ons gelijk

Op deze pagina zullen wij u informeren over de rechtsgang  jegens Holtand cs.

Een onlogische zaak die Holtland zelf is gestart met als geuite reden: "omdat ik daar goed in ben."

Een trieste zaak die tot bedoeling had de gemeenteraadsverkiezingen zwaar te beïnvloeden door GBK ook op deze wijze te willen beschadigen.

Een schandalige zaak gestart door (toenmalig) wethouder A. Holtland (bekend van vermeend kiezersbedrog) met notabene een koninklijke onderscheiding, raadslid N. Koster (bekend van Home of Entertainment), voormalig raadslid Henk Prinsen (bekend van het "1 euro-zwembad" in IJsselmuiden) en raadslid Piet Bergstra (bekend van bijen en bloemen).

GBK houdt van transparantie. Wij willen u graag mee laten lezen in onze strijd voor rechtvaardigheid en gerechtigheid. 

 

Waarschuwing: stemmers op genoemde heren zullen vast en zeker het schaamrood op de kaken krijgen.

Notabene: ook andere wetenswaardige zaken aangaande deze heren zullen we hier gaan melden. Het is namelijk niet verkeerd inzicht te krijgen in de ware aard van deze personen.


21-06-2022: Op 4 juli aanstaande dient de openbare zaak die Holtland cs. hebben aangespannen tegen het bestuur van GBK (en daarmee de vereniging) voor de rechtbank van Zwolle. Het wordt tegen de zin in van Holtland cs. een mondelinge behandeling!


24-06-2022: In overleg met ons advocatenteam zal het bestuur van GBK zowel de dagvaarding vanuit Holland cs. als het verweerschrift van GBK (conclusie van antwoord, teven tegenvordering) op deze website publiceren. GBK heeft namelijk niets te verbergen, en wil graag zorgvuldig en correct met de feiten omgaan. De procedure is nog gaande. De zaak zal door de kantonrechter te Zwolle beslist worden.


26-06-2022: Inmiddels heeft GBK de reactie van Holtand cs. ontvangen op het verweerschrift en tegenvordering van GBK. Zoals verwacht hebben Holtand cs., op zijn zachtst gezegd, de zaak niet helder voor ogen! Daarmee is hun "bewijsvoering" flinterdun en ongeloofwaardig geworden. Triest hierbij is dat wethouder Holtland hierbij naast P. Bergstra, N. Koster, H. Prinsen klaarblijkelijk ook de volgende heren meegesleurd heeft om alleen zijn eigen gezicht te redden: Gerard Wiggers, Jan Elhorst, Ruud Töller, Klaas van Enk, Herman Bres, Bruno Karel.

 

We kijken uit naar de uitspraak van de kantonrechter. Deze uitspraak zal naar verwachting nog een flink staartje gaan krijgen voor ook de overige zes betrokkenen! Ook deze uitspraak en alles wat daarna nog komt zal, na overleg, hier gepubliceerd worden.