Afmaken en verbeteren, daarna zinvolle nieuwe dingen

 

Daarnaast laat een terugblik op de afgelopen vier jaar zien dat er een stevige basis is gelegd voor de toekomst. Na het dieptepunt van 2019 zijn de financiën weer op orde gebracht door pas op de plaats te maken toen de situatie daar om vroeg. Hierdoor konden we volgens afspraak de laatste bezuinigingstranche op de bedrijfsmatige OZB schrappen.

Het onlangs genomen besluit om de IJsselkogge naar Kampen terug te laten keren, biedt kansen voor inwoners en ondernemers. Maar dan zal wel gewerkt moeten worden aan het bieden van een bredere 'Hanzebeleving', waarin deze kogge een plek krijgt.

Er is eindelijk een start gemaakt met de uitbreiding van standplaatsen voor woonwagens. Met de oprichting van het Schuttersgilde is onze traditie 'carbid schieten' veilig gesteld.

 

Naast verantwoord afronden van lopende zaken is het van belang oog te hebben voor ontstane foute ontwikkelingen en aanwezige manco's. Een voorbeeld is de verloedering van de Kamper binnenstad. Door zogenoemde 'zorgcowboys' worden regelmatig winkelpanden opgekocht, die na verbouwd te zijn tot 'zorgwoning', worden verhuurd aan sociaal zwakke jonge 'cliënten' met een pgb. Deze nauwelijks begeleide jongeren hebben niets om handen en vormen een bron van overlast. GBK heeft deze misstand aan de kaak gesteld, met als resultaat een (gemeentelijke) projectgroep die dit verschijnsel wil gaan terugdringen.

 

Bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven wordt vaak niet nagedacht over handhaving die daar mogelijk bij hoort. GBK is van mening dat bij ieder raadsvoorstel moet worden bekeken of daarbij een handhavingclausule gewenst is.

 

Kortom: we zijn er nog niet. GBK wil graag het ingezette beleid afmaken en de komende vier jaar gebruiken om ons keihard in te zetten Kampen op de kaart te houden als prachtige Hanzestad waar je je gehoord en begrepen weet. Om van Kampen die gemeente te maken waar je graag wilt wonen en waar je 'thuis' is.  Een gemeente die er toe doet, waar je stem telt, waar je gehoord wordt, waar je kunt meepraten. Geef GBK de ruimte om die ambitie waar te maken. Ga aankomende 16 maart naar de stembus en stem op GBK, lijst 2.

 

Elina Schmidt - Blokzijl, lijsttrekker GBK, gemeenteraadsverkiezingen 2022